Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та методики викладання іноземнх мов

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя у 1984 р. Навчалася в аспірантурі  Ніжинського державного педагогічного університету (1998-2001 рр.). У 2003 р. захистила  дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Працює на факультеті з 1984 року на посадах викладача (1984-1995 рр.), старшого викладача (1995-2003 рр.), завідувача кафедри англійської мови та методики викладання (з 2003 р.). Викладає  практичну граматику англійської мови, методику викладання іноземних мов, методику викладання іноземних мов у вищій школі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях, входить до складу робочої групи міжнародного спільного проекту з грантовою підтримкою Британської Ради в Україні, Міністерства освіти і науки України «New Generation School Teacher».

Співпрацює з методичним об’єднанням вчителів англійської мови м. Ніжина, надає науково-методичні консультації  вчителям англійської мови Ніжинського міського ліцею та Обласного педагогічного ліцею при НДУ.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, історія педагогіки.

 

Вибрані праці:

  1. Таран О.М. Практична підготовка майбутніх вчителів іноземної мови: досвід проекту «Шкільний вчитель нового покоління» / матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті». C. 97‒100 – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2018.
  2. Таран О.М. Шляхи підтримки мотивації в процесі вивчення іноземної мови. Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 30-31 жовтня 2017 року/ Укл. С.М. Іваненко, О.В. Холоденко, К.М. Павицька, О.Г. Смольнікова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 183 – 184 .
  3. Таран О. М. Проектна діяльність як фактор професійного розвитку: досвід спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Британської Ради в Україні 0,1 Шкільний вчитель нового покоління»// Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Проектна діяльність як інструмент дослідження, навчання та інновацій». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016.
  4. Методичні рекомендації «Core Curriculum English Language Teaching Methodology Bachelor’s Level Curriculum Guidelines»Колектив авторів: Таран О.М., Романишин І. А., Самолюкевич І. В., Калініна Л. В., Змієвська О. О.,Тучина Н. В., Каминін І. М., Гончарова О. О., Коноваленко Т., Заболотна О. А., Гембарук А. С., Бевзь О. П., Худик К. Г.(http://ngschoolteacher.wixsite.com/ngscht/core-curriculum-1)
  5. Методичний посібник «Core Curriculum English Language Teaching Methodology Bachelor’s Level Curriculum Guidelines» Таран О. М. у співавторстві (http://ngschoolteacher.wixsite.com/ngscht/core-curriculum-1)
  6. Навчальний посібник    Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для студентів І курсу денного відділення факультету іноземних мов (частина 1) / кол. авторів під керів. О. М. Таран. – 3-те вид., доп. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 197 с.  (11,39 друк. арк.) Колектив авторів:  Таран О.М., Карпенко Н.М., Ларіна Т.В., Пономаренко О.В., Сливка В.П., Смелянська В.В., Давиденко О.В.

Навчальний посібник    Grammar Companion : навч. посіб. для студентів І курсу факультету іноземних мов / кол. авторів під керів. О. М. Таран. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – 173 с.    (10,11 друк. Арк.) Колектив авторів: Таран О.М., Карпенко Н.М., Ларіна Т.В., Пономаренко О.В., Сливка В.П., Смелянська В.В., Давиденко О.В.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative