Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

 Викладач

У 2017 році закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, у 2018 році з відзнакою закінчила магістратуру факультету іноземних мов за спеціальністю Германські мови та літератури (переклад включно).

Працює на факультеті з 2018 року на посадах старшого лаборанта кафедри германської філології (2018-2019 рр.), викладача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов (з 2019 р.).

Викладає практику усного та писемного мовлення, спецкурси  «Часові форми дієслова»  та «Домашнє читання» на І курсі та іноземну мову (англійську) на V курсі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Керує роботою відео-клубу для знавців англійської мови, є тренером під час проведення мовних таборів для ІІІ курсу.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, лінгвістика тексту, англомовна інтернет-реклама, переклад віршів з англійської мови.

Вибрані публікації:

  1. Бойко О.В. Advertising Footwear in English Internet Discourse: Rhetorical and Needs Perspective/ О.В.Бойко // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов". – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – С. 7–9.
  2. Бойко О.В. Advertising Clothes in English Discourse: Human Needs Perspective / О.В.Бойко // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції "Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов". – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. – С. 5–7.
  3. Бойко О.В. Cultural Specificity of Advertising Clothes in English Discourse / О.В.Бойко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року) / Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 11–13.

e-mail: boiko.ov@ndu.edu.ua

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative