Університет

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Науково-навчальні, навчально-наукові лабораторії, центри

Навчально-наукові лабораторії

 • Навчально-наукова лабораторія з біохімічних та медико-валеологічних досліджень. Науковий керівник – д.мед.н., проф. Мхітарян Л. С.

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-biologiji/navchalno-naukova-laboratoriia-z-biokhimichnykh-ta-medyko-valeolohichnykh-doslidzhen

 • Навчально-наукова лабораторія біотехнології та селекції рослин. Науковий керівник – д.б.н., проф. Стригун В. М.

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-biologiji/navchalno-naukova-laboratoriia-biotekhnolohii-ta-selektsii-roslyn

 • Навчально-наукова лабораторія мистецької освіти та виконавства імені О.Я. Ростовського. Науковий керівник –  к.пед.н., доц. Дворник Ю. Ф.

http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/NNL_mustezkou_osvitu_polozennia.pdf

 • Навчальна науково-дослідна археологічна лабораторія. Науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.

http://www.ndu.edu.ua/storage/2020/laboratory/polozh_spiln_lab.pdf

 • Навчально-наукова лабораторія «Прикладних регіональних досліджень» кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук.Науковий керівник – д.г.н., проф. Барановський М. О.
 • Лабораторія лінгвокультурології при кафедрі української мови та методики її навчання. Науковий керівник – д. філол. н., проф. Бондаренко А. І. 

http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/poloz_lingvocult.pdf

 • Спільна навчально-наукова лабораторія когнітивної психології особистості Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – д.психол.н., проф. Папуча М. В." (наказ, положення)

 

 

Науково-навчальні лабораторії

 • Науково-навчальна лабораторія інфрачервоної спектроскопії. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Мельничук О. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/polozennia_pro_laboratoriu_spektroskopii.pdf

 

Спільні з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук лабораторії

 • Лабораторія синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук (спільно з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України). Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/polozh_ndl.pdf

 • Спільна навчально-наукова лабораторія когнітивної психології особистості Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – д.психол.н., проф. Папуча М. В.

 

Центри

 • Центр експериментальних археологічних досліджень при навчальній науково-дослідній археологічній лабораторії.  Науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/polozh_experim_archeology.pdf

 • Центр регіонального вивчення культури Полісся. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г. В.
 • Навчально-науковий Центр розвитку інклюзивної освіти. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Т. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/incl_osvita.pdf

 • Центр соціально-педагогічних досліджень при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С. О.

https://drive.google.com/file/d/18gmtzo-QKLyO4hybx-ziAlrTNC32H_Jc/view

 • Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою. Директор Центру – Онищенко Н. П.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/zentr_gym_spivprazi_z_yrk_diasp.pdf

 • Навчально-науковий центр «Польські студії». Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В.
 • Гоголезнавчий центр (спільно з Інститутом літератури НАН України). Науковий керівник – д.філол.н., проф. Михед П. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/gogolcentr.pdf

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative