Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Науково-навчальні, навчально-наукові лабораторії, центри

Навчально-наукові лабораторії

 • Навчально-наукова лабораторія з біохімічних та медико-валеологічних досліджень. Науковий керівник – д.мед.н., проф. Мхітарян Л. С.

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-biologiji/navchalno-naukova-laboratoriia-z-biokhimichnykh-ta-medyko-valeolohichnykh-doslidzhen

 • Навчально-наукова лабораторія біотехнології та селекції рослин. Науковий керівник – д.б.н., проф. Стригун В. М.

http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/kafedra-biologiji/navchalno-naukova-laboratoriia-biotekhnolohii-ta-selektsii-roslyn

 • Навчально-наукова лабораторія мистецької освіти та виконавства імені О.Я. Ростовського. Науковий керівник –  к.пед.н., доц. Дворник Ю. Ф.

http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/NNL_mustezkou_osvitu_polozennia.pdf

 • Навчальна науково-дослідна археологічна лабораторія. Науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.
 • Навчально-наукова лабораторія «Прикладних регіональних досліджень» кафедри географії, туризму та спорту факультету природничо-географічних і точних наук.Науковий керівник – д.г.н., проф. Барановський М. О.
 • Лабораторія лінгвокультурології при кафедрі української мови та методики її навчання. Науковий керівник – д. філол. н., проф. Бондаренко А. І. 
 • Спільна навчально-наукова лабораторія когнітивної психології особистості Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – д.психол.н., проф. Папуча М. В." (наказ, положення)

 

 

Науково-навчальні лабораторії

 • Науково-навчальна лабораторія інфрачервоної спектроскопії. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Мельничук О. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/polozennia_pro_laboratoriu_spektroskopii.pdf

 

Спільні з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук лабораторії

 • Лабораторія синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук (спільно з Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України). Науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/polozh_ndl.pdf

 • Спільна навчально-наукова лабораторія когнітивної психології особистості Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Науковий керівник – д.психол.н., проф. Папуча М. В.

 

Центри

 • Центр експериментальних археологічних досліджень при навчальній науково-дослідній археологічній лабораторії.  Науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/polozh_experim_archeology.pdf

 • Центр регіонального вивчення культури Полісся. Науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г. В.
 • Навчально-науковий Центр розвитку інклюзивної освіти. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Т. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/incl_osvita.pdf

 • Центр соціально-педагогічних досліджень при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи. Науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С. О.
 • Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою. Директор Центру – Онищенко Н. П.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/zentr_gym_spivprazi_z_yrk_diasp.pdf

 • Навчально-науковий центр «Польські студії». Науковий керівник – к.і.н., доц. Потапенко М.В.
 • Гоголезнавчий центр (спільно з Інститутом літератури НАН України). Науковий керівник – д.філол.н., проф. Михед П. В.

http://www.ndu.edu.ua/storage/norm_baza/gogolcentr.pdf

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative