Університет

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 Городецька Ірина Альбінівна

голова Вченої ради університету
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: i.horodetska@ndu.edu.ua

 

Голуб Наталія Миколаївна

учений секретар Вченої ради університету
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail:  n.nolub@ndu.edu.ua

 

Самойленко Олександр Григорович

ректор університету
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
E-mail: rector@ndu.edu.ua

 

Тарасенко Оксана Володимирівна

перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: tarasenko.ov@ndu.edu.ua

 

Давиденко Сергій Миколайович

 

проректор з науково-педагогічної роботи та фінансово-господарських питань
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: davudenko.sm@ndu.edu.ua

 

Мельничук Олександр Володимирович

проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: melnychuk.ov@ndu.edu.ua

 

Мартиненко Володимир Васильович

декан факультету філології, історії та політико-юридичних наук
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: martynenko@ndu.edu.ua

 

Тимошенко Олексій Анатолійович

декан факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: tymoshenkooa@ndu.edu.ua

 

Філоненко Юрій Миколайович

директор навчально-наукового інституту природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: y.filonenko@ndu.edu.ua

 

Бережняк Вікторія Віталіївна

головний бухгалтер

Контакти:
E-mail: golbuh@ndu.edu.ua

 

Градобик Валентина Валентинівна

начальник Управління освіти Ніжинської міської ради

Контакти:
E-mail: osvita-nizhyn@uo.gov.ua

 

Лейберов Олексій Олегович

  голова профспілки співробітників

Контакти:
E-mail: leiberov.oo@ndu.edu.ua

 

Морозов Олександр Сергійович

директор бібліотеки

Контакти:
E-mail: morozov.os@ndu.edu.ua

 

Бойко Надія Іванівна

завідувач кафедри української мови, методики її навчання та перекладу
Науковий ступінь: доктор філологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: n.boiko@ndu.edu.ua

 

Бондаренко Юрій Іванович

завідувач кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail:  bondarenko.yi@ndu.edu.ua

 

Давиденко Юрій Миколайович

в.о. завідувача кафедри кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: y.davydenko@ndu.edu.ua

 

Казачков Іван Васильович

завідувач кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: kazachkov.iv@ndu.edu.ua

 

Коваль Олена Віталіївна

доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: koval.ov@ndu.edu.ua

 

Кучменко Олена Борисівна

завідувач кафедри біології
Науковий ступінь: доктор біологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: kuchmenko.ob@ndu.edu.ua

 

Ларіна Тетяна Валеріївна

доцент кафедри прикладної лінгвістики
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: t.larina@ndu.edu.ua

 

Лісовець Олег Васильович

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: lisovets.ov@ndu.edu.ua

 

Папуча Микола Васильович

професор кафедри загальної та практичної психології
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: n.papucha@ndu.edu.ua

 

Плотніков Євген Олександрович

в.о. завідувача кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: plotnikov.yo@ndu.edu.ua

 

Шумська Людмила Юріївна

завідувач кафедри вокально-хорової майстерності
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений діяч мистецтв України

Контакти:
E-mail: shumska.ly@ndu.edu.ua

 

Шумський Микола Олександрович

завідувач кафедри інструментально-виконавської підготовки
Вчене звання: професор
Почесне звання: народний артист України

Контакти:
E-mail: shumskyi.mykola@ndu.edu.ua

 

Барановський Микола Олександрович

професор кафедри географії, туризму та спорту
Науковий ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: baranovskii.mo@ndu.edu.ua

 

Луняк Євген Миколайович

професор кафедри історії України
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
E-mail: lunyak.ym@ndu.edu.ua

 

Самойленко Григорій Васильович

 

професор кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики
Науковий ступінь: доктор філологічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України

Контакти:
E-mail: h.samoilenko@ndu.edu.ua

 

Суховєєв Володимир Володимирович

професор кафедри хімії та фармації
Науковий ступінь: доктор хімічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України

Контакти:
E-mail: sukhoveev.vv@ndu.edu.ua

 

Білоусова Надія Валентинівна

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: n.bilousova@ndu.edu.ua

 

Блажко Марія Іванівна

доцент кафедри прикладної лінгвістики
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: blazhko.mary@ndu.edu.ua

 

Мельничук Людмила Юріївна

доцент кафедри інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: melnychuk.ly@ndu.edu.ua

 

Пихтіна Ніна Порфиріївна

доцент кафедри дошкільної освіти
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: pyhtina.np@ndu.edu.ua

 

Філоненко Олена Станіславівна

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: filonenko.os@ndu.edu.ua

 

Щербак Павло Іванович

 

доцент кафедри географії, туризму та спорту
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: shcherbak.pi@ndu.edu.ua

 

Щотка Оксана Петрівна

доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: shchotka.op@ndu.edu.ua

 

Сливка Валентина Петрівна

викладач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов

Контакти:
E-mail: slyvka.vp@ndu.edu.ua

 

Іванюк Сергій Олександрович

голова профспілки студентів

Контакти:
E-mail: ivaniuk.so@ndu.edu.ua

 

Кириєнко Ірина В’ячеславівна

голова Студентської ради університету

Контакти:
E-mail: kyryienko.iv@ndu.edu.ua

 

Кириченко Артем Олександрович

голова Студентської ради факультету філології, історії та політико-юридичних наук

Контакти:
E-mail: kyrychenko.ao@ndu.edu.ua

 

Корзун Олеся Володимирівна

голова Студентської ради факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Контакти:
E-mail: korzun.ov@ndu.edu.ua

 

М’ягка Діана Миколаївна

голова Студентського наукового товариства

Контакти:
E-mail: miahka.diana@ndu.edu.ua

 

Саламаха Олена Володимирівна

голова Студентської ради навчально-наукового інституту природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій

Контакти:
E-mail: salamakha.ov@ndu.edu.ua

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative