Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Напрями наукової діяльності

Наукова діяльність у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя здійснюється за такими науковими напрямами:

  • Математичні науки та природничі науки (спеціальності: 102 Хімія, 103 Науки про Землю, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 Математика, 113 Прикладна математика)
  • Біологія та охорона здоров’я (спеціальність: 091 Біологія та біохімія)
  • Гуманітарні науки та мистецтво (спеціальності: 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 032 Історія та археологія, 034 Культурологія, 035 Філологія)
  • Суспільні науки (спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 052 Політологія, 053 Психологія, 081 Право)

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я» (спеціальність: 091 Біологія та біохімія) забезпечується викладачами кафедри біології. З них – 4 доктори наук, професори та 6 кандидатів наук, доцентів (2022).

Діють 2 лабораторії: навчально-наукова лабораторія біотехнології та селекції рослин (науковий керівник – д.б.н., проф. Стригун В. М.) та навчально-наукова лабораторія з біохімічних та медико-валеологічних досліджень (науковий керівник – д.мед.н., проф. Мхітарян Л. С.).

Науковий напрям «Гуманітарні науки та мистецтво» забезпечується викладачами кафедр та співробітниками навчально-наукових лабораторій (центрів):

Спеціальність 032 Історія та археологія ‒ кафедра історії України; кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин; навчальна науково-дослідна археологічна лабораторія (науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.); центр експериментальних археологічних досліджень при навчальній науково-дослідній археологічній лабораторії(науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.);

Спеціальності 034 Культурологія, 035 Філологія ‒ кафедра української мови, методики її навчання та перекладу; кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики; кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов;  кафедра  прикладної лінгвістики; Центр регіонального вивчення культури Полісся (науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г. В.); Гоголезнавчий центр (науковий керівник – д.філол.н., проф. Михед П. В.); лабораторія лінгвокультурології (науковий керівник – д. філол. н., проф. Бондаренко А. І.);

Спеціальності 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво ‒ кафедра музичної педагогіки та хореографії; кафедра вокально-хорової майстерності; кафедра інструментально-виконавської підготовки; навчально-наукова лабораторія мистецької освіти (науковий керівник –  к.пед.н., доц. Дворник Ю. Ф.).

З них ‒ 16 докторів наук, професорів та 61 кандидат наук, доцент (2022). 1 має звання Заслужений діяч науки і техніки, 2 – Заслужений діяч мистецтв України, 1 – народний артист України.

Науковий напрям «Математичні науки та природничі науки» забезпечується викладачами кафедр навчально-наукового інституту природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій:

Спеціальність 102 Хімія – кафедра хімії та фармації, лабораторія синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук (науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В. В.);

Спеціальність 103 Науки про Землю –  кафедра географії, туризму та спорту, навчально-наукова лабораторія «Прикладних регіональних досліджень» (науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М.О.);

Спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 Математика,  113 Прикладна математика – кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук і аналізу даних, науково-навчальна лабораторія інфрачервоної спектроскопії (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Мельничук О. В.);

З них – 10 докторів наук, професорів та 15 кандидатів наук, доцентів (2022). 2 мають звання Заслужений діяч науки і техніки, 1 – Заслужений винахідник України.

Науковий напрям «Суспільні науки» забезпечується викладачами кафедр та співробітниками навчально-наукових лабораторій (центрів):

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки – кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту; кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи; навчально-науковий Центр розвитку інклюзивної освіти (науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Т. В.); центр соціально-педагогічних досліджень при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи (науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С. О.);

Спеціальність 012 Дошкільна освіта – кафедра дошкільної освіти;

Спеціальність 052 Політологія, 081 Право – кафедра політології, права та філософії;

Спеціальність 053 Психологія – кафедра загальної та практичної психології; спільна навчально-наукова лабораторія когнітивної психології особистості Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (науковий керівник – д.психол.н., проф. Папуча М. В.).

З них – 9 докторів наук, професорів та 37 кандидатів наук, доцентів (2022).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative