Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Напрями наукової діяльності

Наукова діяльність у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя здійснюється за такими науковими напрямами:

  • Математичні науки та природничі науки (спеціальності: 102 Хімія, 113 Прикладна математика, 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 Математика, 103 Науки про Землю)
  • Біологія та охорона здоров’я (спеціальність: 091 Біологія)
  • Гуманітарні науки та мистецтво (спеціальності:  024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 034 Культурологія, 035 Філологія, 032 Історія та археологія)
  • Суспільні науки (спеціальності:  011 Освітні, педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 052 Політологія, 081 Право, 053 Психологія)

Науковий напрям «Біологія та охорона здоров’я» (спеціальність: 091 Біологія) забезпечується викладачами кафедри біології. З них – 3 доктори наук, професори та 7 кандидатів наук, доцентів (2020). Діють 2 лабораторії: навчально-наукова лабораторія біотехнології та селекції рослин(науковий керівник – д.б.н., проф. Стригун В. М.) та навчально-наукова лабораторія з біохімічних та медико-валеологічних досліджень (науковий керівник – д.мед.н., проф. Мхітарян Л. С.).

Науковий напрям «Гуманітарні науки та мистецтво» забезпечується викладачами кафедр історико-юридичного факультету, навчально-наукового інституту філології, перекладу та журналістики,  кафедр факультету іноземних мов, кафедр  навчально-наукового інституту мистецтві мені Олександра Ростовського та співробітниками навчально-наукових лабораторій:

Спеціальність 032 Історія та археологія ‒  кафедра історії України; кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин; навчальна науково-дослідна археологічна лабораторія (науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.); центр експериментальних археологічних досліджень при навчальній науково-дослідній археологічній лабораторії(науковий керівник – к.і.н., доц. Кедун І. С.);

Спеціальності 034 Культурологія, 035 Філологія ‒ кафедра української мови та методики її навчання; кафедра української літератури, методики її навчання та журналістики; кафедра слов’янської філології, компаративістики та перекладу; кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов;  кафедра  прикладної лінгвістики; кафедра  німецької мови; Центр регіонального вивчення культури Полісся (науковий керівник – д.філол.н., проф. Самойленко Г. В.); науково-навчальна лабораторія «Світова література та культура: контексти та інтерпретації» (науковий керівник  – к.філол.н., доц. Остапенко Л. М.); Винниченкознавча лабораторія (науковий керівник – д.філол.н., проф. Хархун В. П.); Гоголезнавчий центр (науковий керівник – д.філол.н., проф. Михед П. В.); лабораторія лінгвокультурології (науковий керівник – д. філол. н., проф. Бондаренко А. І.);

Спеціальності 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво ‒ кафедра музичної педагогіки та хореографії; кафедра вокально-хорової майстерності; кафедра інструментально-виконавської підготовки; навчально-наукова лабораторія мистецької освіти (науковий керівник –  к.пед.н., доц. Дворник Ю. Ф.).

З них ‒ 15 докторів наук, професорів та 69 кандидати наук, доценти (2020). 1 має звання Заслужений діяч науки і техніки, 2  – Заслужений діяч мистецтв України, 1 – народний артист України.

 

Науковий напрям «Математичні науки та природничі науки» забезпечується викладачами кафедр факультету природничо-географічних і точних наук:

Спеціальність 102 Хімія – кафедра хімії та фармації, лабораторія синтезу та вивчення властивостей біологічно активних сполук (науковий керівник – д.х.н., проф. Суховєєв В. В.);

Спеціальність 103 Науки про Землю –  кафедра географії, туризму та спорту, навчально-наукова лабораторія «Прикладних регіональних досліджень» (науковий керівник – д. г. н., проф. Барановський М.О.);

Спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали, 111 Математика  – кафедра  математики, фізики та економіки,  науково-навчальна лабораторія інфрачервоної спектроскопії (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Мельничук О. В.);

Спеціальність 113 Прикладна математика – кафедра інформаційних технологій і аналізу даних,  лабораторія освітньої аналітики (науковий керівник  – к.ф.-м.н., доц. Лісова Т. В. ).

З них – 11 докторів наук, професорів та 22 кандидати наук, доценти (2020). 2 мають звання Заслужений діяч науки і техніки, 1 – Заслужений винахідник України.

 

Науковий напрям «Суспільні науки»забезпечується викладачами кафедр  факультету  психології та соціальної роботи, історико-юридичного факультету:

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки – кафедра педагогіки,  початкової освіти та освітнього менеджменту; кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи; навчально-науковий Центр розвитку інклюзивної освіти (науковий керівник – к.пед.н., доц. Качалова Т. В.); центр соціально-педагогічних досліджень при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи (науковий керівник – к.пед.н., доц. Борисюк С. О.);

Спеціальність 012 Дошкільна освіта – кафедра дошкільної освіти;

Спеціальність 052 Політологія, 081 Право – кафедра політології, права та філософії;

Спеціальність 053 Психологія – кафедра психології; кафедра загальної та практичної психології; спільна навчально-наукова лабораторія когнітивної психології особистості Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (науковий керівник – д.психол.н., проф. Папуча М. В.).

З них – 10 докторів наук, професорів та 43 кандидати наук, доценти (2020).

 

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative