Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Про університет

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя - один з найстаріших навчальних закладів в Україні, відомий далеко за межами країни своїми освітніми, науковими і культурними традиціями. Заснований у 1805 р. на кошти братів Олександра та Іллі Безбородьків як Гімназія вищих наук зі статусом вищого навчального закладу університетського типу.

Ніжинська вища школа протягом 210 років свого існування змінювала напрями підготовки фахівців: фізико-математичний ліцей (1832-1840), юридичний ліцей (1840-1875), історико-філо-логічний інститут (1875-1919), інститут народної освіти (1919-1933), педагогічний інститут (1933-1998), педагогічний університет (1998-2004), класичний університет (з 2004 року). За час існування було підготовлено понад 60 тисяч фахівців - педагогів, юристів, інженерів тощо. Тут отримали вищу освіту багато відомих представників науки та культури. Серед них письменник-класик Микола Гоголь, ім'ям якого університет був названий у 1939 році, Є.Гребінка, Л.Глібов, Ю.Збанацький, Є.Гуцало та ін.

Нині на шести факультетах та інститутах університету (Факультет природничо-географічних і точних наукННІ філології, перекладу та журналістикиННІ мистецтв імені Олександра РостовськогоПсихології та соціальної роботиІноземних мовІсторико-юридичний) функціонує 22 кафедри, працює 214 викладачів, серед яких 39 докторів, професорів та 136 кандидатів наук, доцентів.

На ряді кафедр університету сформувалися самобутні напрями наукових досліджень, визнані наукові школи, внесок яких у розвиток сучасної української науки, розбудову освітньо-культурної сфери є досить вагомим. Зокрема, університет давно визнаний у наукових колах як центр вивчення спадщини М.В.Гоголя в контексті вітчизняного та світового літературного процесу. Він став одним із провідних наукових осередків, де комплексно вивчаються проблеми відродження духовної культури України, зокрема її поліського регіону, охорони природи та раціонального використання природних ресурсів краю. У цьому напрямку проводять послідовну роботу кафедри географії та біології,  історії України, української мови, української літератури, світової літератури та історії культури. Особливо багато зроблено кафедрою світової літератури та історії культури. Колектив цієї кафедри працює над дослідженням проблеми "Література та культура Полісся", яку очолює доктор філологічних наук, професор заслужений діяч науки і техніки України Самойленко Григорій Васильович.  Під такою ж назвою видано 77 випусків збірника наукових праць, десятки книг, зокрема п'ятитомник "Нарисів культури Ніжина" (автор -д.філол.н., проф. Г.В. Самойленко).

Плідні наукові пошуки ведуться також на кафедрах педагогіки та педагогічної майстерності, психології, російської мови та перекладу, вищої математики, фізики, хімії та ін.

В університеті систематично проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, видаються "Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя", "Вісник студентського наукового товариства", "Психологічний вісник".

Кафедри університету підтримують тісні зв'язки з освітніми та науковими закладами інших країн: США, Великобританії, Німеччини, Польщі, Грузії, Греції та ін.

В університеті нагромаджено потужний арсенал навчально-методичної літератури, підготовлений виданий зусиллями багатьох викладачів усіх факультетів. Навчальні аудиторії обладнуються сучасною технікою, ТЗН. Останнім часом істотно поліпшилося наповнення навчальних та управлінських підрозділів університету комп'ютерною технікою; завершено створення загальноуніверситетської комп’ютерної локальної мережі. На кожному факультеті створені навчально-методичні кабінети, оснащені необхідною комп'ютерною, офісною, мультимедійною технікою та проекційним обладнанням, а також довідковою і навчально-методичною літературою.

Університет має унікальну бібліотеку, засновану в 1820 p., яка нині нараховує у своїх фондах понад 1 млн. книг і періодичних видань. Більше ста тисяч книг - це рідкісні видання XVI—XIX ст. Саме вони й стали основою для створення Музею рідкісної книги.

В університеті діє Музейний комплекс, який включає в себе чотири музеї: музей історії Ніжинської вищої школи, музей імені Миколи Гоголя, картинна галерея, музей-лабораторія "Homo sovieticus"; музеї природничого циклу: зоологічний музей, ботанічний музей, геологічний музей; музей Рідкісної книги; кімната-музей "Вони захищали Вітчизну".

У навчальному закладі створені можливості для розкриття творчих здібностей студентів. Понад два десятки випускників стали членами Спілки письменників України. Творчому розвитку студентів сприяє культурно-дозвіллєвий центр, який включає в себе загальноуніверситетські гуртки різних напрямків: літературна студія, хореографічні колективи, вокальні ансамблі, ансамбль народного співу «Калинонька», студентський театр, камерний хор "Світич", оркестр народних інструментів. Вони є призерами престижних національних і міжнародних конкурсів і фестивалів та дають можливість майбутнім фахівцям збагатитися духовно, покращити організацію свого дозвілля.

Авторитет Ніжинського університету зростає з кожним роком не лише завдяки тому, що він є одним із найстаріших і відомих навчальних закладів, а насамперед тому, що він має своє самобутнє обличчя, що тут сформувався працездатний, згуртований колектив викладачів і співробітників, які шанують закладені попередниками традиції й багато роблять для того, щоб ці традиції розвивалися та збагачувалися.

Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" з таких спеціальностей та спеціалізацій:

 • українська мова і література та художня культура; 
 • українська мова і література та редагування освітніх видань;
 • російська мова і література та англійська мова;
 • переклад (українсько-російський);
 • українська мова і література та англійська мова;
 • Історія;
 • історія і правознавство;
 • політологія;
 • археологія (магістратура);
 • дошкільна освіта та практична психологія;
 • дошкільна освіта та іноземна мова (англійська);
 • початкова освіта та іноземна мова (англійська);
 • соціальна педагогіка (зі спеціалізаціями (за вибором): соціальне гувернерство, соціально-правовий захист дітей та молоді, соціально-педагогічна робота з сім'єю)
 • соціальна педагогіка і практична психологія;
 • психологія та клінічна психологія;
 • практична психологія
 • соціальна робота
 • управління навчальним закладом (за типом: дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади) (магістратура);
 • англійська мова і література та друга іноземна мова (німецька);
 • німецька мова і література та друга іноземна мова (англійська);
 • хореографія
 • музичне мистецтво;
 • хімія (зі спеціалізаціями (за вибором): інформатика; медична та фармацевтична хімія);
 • біологія та хімія
 • біологія та практична психологія
 • географія та біологія; 
 • географія та краєзнавчо-туристична робота;
 • математика (зі спеціалізаціями (за вибором): фізика; економіка; інформатика та освітні вимірювання)
 • фізика та інформатика; 
 • фізика і технологічна освіта;
 • прикладна фізика, комп'ютерна фізика та інформаційні технології
 • інформатика
 • освітні вимірювання (магістратура).

З найкращими побажаннями, ректор університету, кандидат історичних наук, доцент Самойленко О.Г.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative