Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

На сьогодні музей має три зали, матеріали в яких розміщені за хронологічним принципом.

Перший зал присвячений першим сторінкам історії нашого навчального закладу з часів його за­снування - 1805 року. Серед експонатів цього залу: копія указу імператора Олександра І із дозволом на будівництво в Ніжині навчального закладу, баре­льєфи братів Безбородьків - Олександра та Іллі, за­сновників Гімназії вищих науку Ніжині, атестат гімна­зиста часів Юридичного ліцею, нагрудні значки вик­ладача та студента Історико-філологічного інституту, фізичні прилади першої половини XIX ст. тощо.

У різні часи наш навчальний заклад змінював назви та профілі підготовки: Гімназія вищих наук князя Безбородька (1820-1832), Фізико-матема-тичний ліцей (1832-1840), юридичний ліцей (1840-1875), Історико-філологічний інститут (1875-1919). Саме цей період висвітлюється у фотокартках, документах, експонатах першого залу.

Складному та неоднозначному періоду Радян­ського союзу та діяльності вузу в ці роки присвячена друга кімната, експозиція якої охоплює період з 1920 по 1995 pp. Роки громадянської війни, сталінські репресії, період Великої Вітчизняної війни, повоєнні роки, фундаментальні 60-70-ті та перші роки незалежності - ось ті основні віхи, які висвітлені в експонатах цього залу.

Наша сучасність, сьогодення університету знайшли своє втілення в матеріалах, що знаходяться у третьому залі музею. Чим зараз живе вуз, які струк­тури, факультети, підрозділи, кафедри функ­ціонують, та багато іншого - про все це можна дізнат­ися з експонатів цієї кімнати, що постійно оновлюється.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative