Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

старший викладач

У 1980 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1980 року на посадах лаборанта (1980-1984 рр.), викладача (1987-2000), старшого викладача (з 2000 р.).

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення, практичну граматику на II курсі, методику викладання на III, IV курсах. 

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 11 одноосібних та 16 у співавторстві з колегами виданих методичних рекомендацій, посібників та публікацій у фахових виданнях.

Є методистом-консультантом міського та обласного ліцеїв, бере участь в організації та проведенні міських шкільних олімпіад з англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання англійської преси на заняттях з англійської мови, організація роботи над художнім текстом в аудиторії на заняттях з домашнього читання.

Вибрані праці:

  1. Грицай А. М., Колесник І. В. Домашнє читання за книгою С. Моема "Розмальована завіса". (з грифом Міністерства освіти і науки України). 2-ге вид. - Ніжин. – 2018. – с. 257. 
  2. Грицай А. М., Колесник І. В. “Використання інноваційних методів у викладанні іноземних мов” // Monografia pokonferencyjna “Sceince, Research, Development, Pedagogy”. – Rotterdam, 2018. - № 3. – С. 26-29. (Стаття)
  3. Грицай А. М., Колесник І. В. “Аудиторне аудіювання як невід’ємний компонент успішного оволодіння іноземною мовою”.  (VІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов”, 22-23 червня 2018 року).
  4. Англійська мова : навч. посіб. для студентів ІІ курсу денного відідлення факультету іноземних мов / уклад. : А. М. Грицай, І. В. Колесник. – 5-тe вид., доп. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. –  382 с.
  5. Методичні рекомендації із розвитку умінь іншомовного аудіювання для студентів ІІ курсу денного відділення факультету іноземних мов / уклад. : А. М. Грицай, В. В. Смелянська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. –  28 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative