Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Положення 

Користувацький підхід(usage-based approach): опанування мовою є результатом її постійного вживання внаслідок безперервної взаємодії (exposure) з дискурсом: тому студенти мають весь час сприймати живе мовлення.

Дискурсивні жанри: мовленнєва діяльністьлюдинивтілюється у певнихжанрах: побутових (підтримання розмов), риторичних (уміння публічного говоріння), художніх (уміння створювати оригінальні тексти).  Тому виокремлення мовного матеріалу, який пропонується студентам для засвоєння, має бути підпорядковане певним цілям.

Точка зору: кожна мова закарбовує специфічний погляд на світ (картину світу), характерний для певної спільноти (нації): тому студенти мають опановувати новий погляд на світ, а не слова або граматичні моделі.

Конструкції: людина запам’ятовує не окремі слова, а конструкції, тобто мовні одиниці разом з їх оточенням, що свідчить про відсутність значних відмінностей між засвоєнням граматики і лексики: тому студенти мають опановувати конструкції, тобто слова разом з їх оточенням.

Опановуйте – користувацький підхід (usage-based approach) 

Лінгвістичні засади  

Користувацький підхід пропонує йти від використання мовного матеріалу до "правил", а не навпаки, тому що людина засвоює мову в актах вживання (usage events) з їх наступним узагальненням у формі структур різного ступеня абстракції (Tomasello 2000).

Конструкція як основна одиниця володіння мовоюскладається з щонайменше двох елементів, тобто слів чи фраз, об’єднаних певним значенням чи функцією. Вона засвоюється й утримується в пам’яті як цілісні структура, хоча може бути поділена на лексичні чи граматичні складники, напр., Howareyoudoing?, Couldyouplease_, I'msimplyamazed,Youkeepoutofthis, Openthedoor!

Конструкції різного ступеня узагальнення:

  • конкретнівирази (item-based or exemplar-based), зберігаються у тій формі, у якій вживаються, напр., Nizhyn University; The scene is one of devastation_
  • лексикалізовані конструкції, або опори для узагальнення (islands of reliability), напр., XkissesY, XhitsY, XpushesY, XpullsY; Where’stheX? I wanna X, More X, It’s a X, Put X here, I’m X-ing it, Mommy’s X-ing it, Let’s X it, Throw X, X gone, I X-ed it, Sit on the X, Open X, X here, There’s a X, X broken;
  • граматикалізовані конструкції узагальнюють відношення між учасниками подій, напр., X Verbtransitive Y (=X kisses Y); Object transfer constructions; Can-constructions; Do-constructions; Negation-construction; Motion construction; relative clauses as constructions; Gehen – fahren constructions.

Конструкції укорінюються (entrenched) – закріплюються в пам’яті унаслідок багаторазового повторення.

Висновки для методики викладання іноземних мов

Етапи засвоєння конструкцій: виокремлення, узагальнення й укорінення

Виокремлення:

  • матеріалом навчання мають бути конструкції, тобто сполучення слів різного обсягу, які характеризуються єдністю форми і значення, а не окремі слова чи абстрактні моделі вживання видо-часових форм;
  • встановити поширеність конструкцій у певних комунікативних ситуаціях і мовленнєвих жанрах, пор., новини в інтернеті / на радіо / телебаченні вимагають Present Perfect, а новини в газетах і журналах послуговуються Past Indefinite;
  • розвивати у студентів здатність до інтелектуальної здогадки і дешифрування мовленнєвого потоку з метою виокремлення конструкцій.

Узагальнення:

диференціація конструкцій різного ступеня абстракції з урахуванням швидкості і послідовності їх засвоєння студентами.

Укорінення:

  • залучення автентичних матеріалів з високою частотністю повторення певних конструкцій, здебільшого текства новин;
  • встановлення послідовності укорінення конструкцій у студентів з різними здібностями і різним рівнем знань.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative