Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Назва дисципліни

Викладач

Спеціальність

Курс, семестр

Літературознавчі дисципліни

Історія української літератури:

  • давня

доц. Капленко

О. М.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

І курс,

І семестр

  • перших десятиріч ХІХ ст.

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

І курс,

ІІ семестр

  • 40-60-ті рр. ХІХ ст.

доц. Капленко О. М.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

ІІ курс,

І семестр

  • 70-90-ті рр. ХІХ ст.

доц. Капленко О. М.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

ІІІ курс,

І семестр;

ІІ курс,

ІІ семестр

  • кін. ХІХ –поч. ХХ ст.

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

ІІІ курс,

ІІ семестр

  • ХХ ст.

доц. Капленко О. М.,

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

ІV курс,

І семестр;

ІV курс,

ІІ семестр;

Українська література ХХІ ст.

доц. Капленко О. М.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

V курс,

І семестр

Літературні течії та напрями

ХХ століття

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

V курс,

І-ІІ семестри

Сучасна українська література

доц. Капленко О. М.

035 Філологія

ІІІ курс,

ІІ семестр

Фольклор

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

І курс,

ІІ семестр

Вступ до літературознавства

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

І курс,

І семестр

Історія літератури української діаспори

доц. Капленко О. М.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

V курс,

ІІ семестр

Аналіз ліричного твору

доц. Михальчук Н. І.

035 Філологія

ІV курс,

ІІ семестр

Аналіз епічного твору

доц. Михальчук Н. І.

035 Філологія

ІІІ курс,

ІІ семестр

Аналіз драматичного твору

доц. Михальчук Н. І.

035 Філологія

ІV курс,

І семестр

Основи поетики

доц. Михальчук Н. І.

035 Філологія

ІІІ курс,

ІІ семестр

Дитяча література

доц. Капленко О. М.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

ІІ курс,

ІІ семестр

Українська література ХХ ст. в ідеологічному плані

проф. Хархун

В. П.

035 Філологія

ІІ курс (ас), ІІ семестр

Літературознавчий і лінгвістичний аналіз художнього твору

проф. Хархун

В. П.

035 Філологія

ІІ курс (ас),

І семестр

Журналістські дисципліни

Літературний стиль

доц. Забарний О. В.

061 Журналістика

І-ІV курси,

І семестр;

І-ІV курси,

ІІ семестр

Вступ до фаху

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І курс,

І семестр

Основи журналістики

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І курс,

І семестр

Історія української та зарубіжної журналістики

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І-ІІ курси,

І семестр

Жанри журналістики

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І курс,

ІІ семестр

Редакторський фах

проф. Дзюба

Т. А.,

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІІІ-IV курси, І семестр;

ІІ-ІV курси,

ІІ семестр

Журналістська етика

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І курс,

ІІ семестр

Журналістська етика/Право видавця та редактора

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІІ курс,

ІІ семестр

Масова комунікація та інформація

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІІ курс,

І семестр;

ІІ курс

ІІ семестр

Основи видавничої справи та редагування

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

І курс,

І-ІІ семестри

Поліграфія

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІІ курс,

І семестр

Верстка

доц. Подоляка Н. С.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІV курс,

ІІ семестр

Макетування і верстка

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

І семестр

Теорія та практика журналістської творчості

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІІІ курс,

І семестр

Історія видавничої справи

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІІІ курс,

І семестр;

І, ІІІ курси, ІІ семестр

Сучасна літературна критика

доц. Забарний О. В.

061 Журналістика

ІV курс,

ІІ семестр

Проблематика видань

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

І семестр

Практична стилістика

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

І семестр

Художньо-технічне редагування

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

І семестр

Текстознавство

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

І семестр

Видавничий бізнес

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

ІІ семестр

Літературне редагування

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

ІІ семестр

Планування й розробка інформаційно-аналітичного видання

доц. Подоляка Н. С.

061 Журналістика

ІV курс,

ІІ семестр

Методико-літературні дисципліни

Методика навчання української літератури

проф. Бондаренко

Ю. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

ІV курс,

І семестр

Методика навчання української мови та літератури в середній і вищій школі

проф. Бондаренко

Ю. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

V курс,

ІІ семестри

Наукові дослідження з методики навчання української літератури

проф. Бондаренко

Ю. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІІ курс (ас),

І семестр

Психологічні основи наукових досліджень з методики навчання літератури

проф. Бондаренко

Ю. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІІ курс (ас), ІІ семестр

Практики

Ознайомча практика (без відриву від виробництва)

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І курс,

І семестр

Ознайомча практика (без відриву від виробництва)

проф. Бондаренко

Ю. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

І курс,

І семестр

Журналістська практика

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІІІ курс,

І семестр

Видавничо-редакторська (виробнича) практика

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІV курс,

ІІ семестр

Видавнича практика

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

І курс (с),

ІІ курс,

ІІ семестр

Педагогічна практика (виробнича)

проф. Бондаренко

Ю. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ІV курс,

ІІ семестр

Редакційна практика (без відриву)

проф. Дзюба

Т. А.

061 Журналістика

ІІІ курс,

ІІ семестр

Стажувальна практика

наукові керівники

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

VІ курс,

І семестр

Науково-педагогічна практика

наукові керівники

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

VІ курс,

І семестр

Науково-дослідницька практика

наукові керівники

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

V курс,

ІІ семестр

Фольклорна практика

доц. Михальчук Н. І.

014 Середня освіта (Українська мова і література),

035 Філологія

І курс,

ІІ семестр

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative