Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі НДУ ім. Миколи Гоголя. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює у Ніжинській вищій школі з 1997 р.: спочатку лаборантом навчально-методичного кабінету факультету іноземних мов (1997– 1998 н.р.), з 1998 р. – на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2011 р. – на посаді доцента. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Вибрані праці:

  1. Карпенко Н. М., Смелянська В. В. Jigsaw reading in the context of developing integrated skills / Карпенко Н.М., Смелянська В.В. // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 7-11 лютого 2018 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2018. – C. 50‒54.
  2. Карпенко Н. М., Смелянська В. В. Total Physical Response / Karpenko N.M., Smelianska V.V. / матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті» – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2018. – C. 60‒63
  3. Карпенко Н. М., Смелянська В. В. Інтегрований підхід до формування іншомовної компетентності у письмі студентів молодших курсів мовних факультетів // Н. Карпенко, В. Смелянська / Science Rise: Pedagogical Education
  4. First Year Audio Companion: Навчально-методичний посібник / Укл. : Н. М. Карпенко, В. В. Смелянська. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 180 с.

Брала участь у педагогічному експерименті в межах спільного проекту МОН України та Британської Ради в Україні «Шкільний учитель нового покоління» щодо методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови за інноваційною програмою на 2015‒2019 роки.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative