Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя у 2016 р. З 2016 по 2018 р. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Германські мови та літератури (переклад включно)».  З 2018 р. працює на посаді викладача кафедри германської філології.

Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Модальні дієслова та вербалії» та «Функції англійського артикля». Долучається до організації перекладацької практики студентів 3 та 4 курсів на факультеті.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, когнітивна лінгвістика, переклад.

Вибрані публікації:

  1. Pavlenko M. H. Values of normal and apocalyptic society in English Internet news discourse / M. H. Pavlenko // Література та культура Полісся – Серія «Філологічні науки» / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. - № 91. – С. 261–267.
  2. Pavlenko M. H. Linguistic Representation of Norms of Apocalyptic and Normal Societies in Internet News Discourse : the Vantage Theoretic Approach / M. H. Pavlenko, N. M. Talavira // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2017. – Т. 2, № 32. – С. 119–122.
  3. Мовчан М. Переклад науково-технічної лексики з англомовних творів наукової фантастики / М. Мовчан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2019. – Т. 3, № 39. – С. 75 –78.
  4. Мовчан М. Відтворення науково-технічних реалій в українському перекладі постапокаліптичного роману С. Коллінс «Голодні Ігри» / Марина Мовчан // Переклад і мова: компаративні студії : матеріали першої міжнародної конференції, 27-28 березня 2019 р. – К.: Логос, 2019. – С. 107 –109.
  5. Мовчан М. Відтворення території  проживання в українському перекладі постапокаліптичного роману С. Коллінс «Голодні Ігри» / М. Мовчан // Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 січня 2019 р. – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С. 94 – 96.  

e-mail: movchan.mg@ndu.edu.ua

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative