Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

старший викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. Працює в Ніжинській вищій школі з 2001 року на посадах викладача, старшого викладача кафедри англійської мови та методики викладання, кафедри прикладної лінгвістики.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Домашнє читання», «Модальні дієслова», «Вербалії», «Часові форми дієслова», «Способи дієслова», мовна практика.

З 2009 р. по 2012 р. навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.04 (порівняльна педагогіка). 

Бере участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, майстер-класах, а також у проведенні щорічної міської шкільної олімпіади з англійської мови.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, країнознавство, питання професійного розвитку вчителів іноземних мов, інновації в освіті. 

 Вибрані публікації:

  1.   Чувакова Т.Г., Андрущенко Л.Б. Особливості професійного розвитку вчителів у США і Японії: порівняльний аналіз / Т.Г. Чувакова, Л.Б. Андрущенко // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – № 3. – С. 176-179.
  2. Андрущенко Л.Б. Методичні рекомендації до курсу «Країнознавство» для студентів 3 курсу філологічного факультету / Укл. Л.Б. Андрущенко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 79 с.
  3. Андрущенко Л.Б. Напрями діяльності академічного куратора в американському університеті / Л.Б. Андрущенко // Підготовка молодих викладачів та аспірантів в галузі освітніх вимірювань: Тези міжнародного семінару молодих науковців (Кіровоград, Україна, 11-14 травня 2011 р.). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 3-4.
  4. Андрущенко Л.Б. Роль академічного радника в становленні студента: досвід американських університетів / Л.Б. Андрущенко // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура: матеріали міжн. науково-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Ч. 2. – С. 11-12.
  5. Андрущенко Л.Б. Академічний радник в американському університеті: роль і напрями діяльності / Л.Б. Андрущенко // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2014. – С. 138-140.
  6. Ларіна Т.В., Андрущенко Л.Б. Проектна діяльність викладача як фактор його професійного розвитку / Т.В. Ларіна, Л.Б. Андрущенко // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Проектна діяльність як інструмент дослідження, навчання та інновацій». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 71-72.
  7. Андрущенко Л.Б., Ларіна Т.В. З історії академічного радництва: американський досвід / Л.Б. Андрущенко, Т.В. Ларіна //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до професійного розвитку вчителів іноземних мов». – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – С. 8-10.
  8. Говоримо англійською, навчаємось і відпочиваємо разом: методичний посібник для організаторів мовних таборів / С.В. Тезікова, Є.О. Плотніков, С.В. Благініна, І.Ф. Андрійко, Л.Б. Андрущенко та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. – 80 с. з іл.
  9. Професійний розвиток вчителя: інструменти управління знаннями: методичний посібник / С.В. Тезікова, Т.В. Ларіна, Є.О. Плотніков, Л.Б. Андрущенко та ін. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 80 с. з іл.

e-mail: milaandruschenko@ndu.edu.ua

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative