Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID: 0000-0003-1922-5229

Google Академія

Електронна пошта: pasik.nadija@gmail.com

На кафедрі працює з 1991 року.

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат філологічних наук (2000).

Доцент (2002).

Гарант освітньої програми 035 Філологія (Українська мова та література) на освітньому ступені бакалавра в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (з 2020).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний ордена Трудового Червоного Прапора педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя, філологічний факультет (1988).

Спеціальність: учитель української мови і літератури.

Аспірантура: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (1999). Аспірантура при кафедрі української мови. Наукова спеціальність: українська мова. Тема кандидатської дисертації: «Власні назви в українській фразеології та пареміології».

 

Професійне зростання

2022 – доцент кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2019–2022 – доцент кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2002–2019 – доцент кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

1999–2002 – асистент кафедри української мови НДУ імені Миколи Гоголя, за сумісництвом – викладач української мови Ніжинського обласного ліцею при НДПУ імені М. Гоголя.

1996–1999 – аспірант кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

1991–1997 – асистент кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя.

1988–1991 – учитель української мови та літератури Новобасанської середньої школи.

 

Специфічний досвід

Відповідальний секретар приймальної комісії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2006–2009).

Викладач української мови Ніжинського обласного ліцею при НДПУ імені М. Гоголя (за сумісництвом, 1999–2001).

Екзаменатор Чернігівського відділення Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (предмет – українська мова; 2019, 2020).

 

Підвищення кваліфікації

19.10.2020–25.12.2020. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, кафедра української мови і літератури. Тема стажування: Виражальний потенціал різнорівневих засобів української мови (180 годин/6 кредитів ЄКТС).

 

Коло наукових інтересів

Лінгвостилістика, фразеологія, ономастика.

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає для студентів бакалаврату й магістратури такі дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Вступ до мовознавства, загальне мовознавство», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Основи видавничої справи і редагування», «Текстознавство», «Шрифтознавство, технічне редагування», «Логіка і методи логічного аналізу тексту», «Літературне редагування», «Текстознавство, типологія помилок», «Редакторський аналіз і правка», «Коректура».

Керує курсовими, кваліфікаційними дослідженнями, науковою проблемною групою здобувачів вищої освіти «Актуалізація мовних одиниць у художніх текстах і фольклорі».

Готує здобувачів до участі в конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах з української мови, марафонах і конкурсах з української мови імені Петра Яцика.

Брала участь у роботі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2018–2019 та 2019–2020 н. р. (відділення мовознавства, секція українська мова й відділення філософії та суспільствознавства, секція журналістика).

Член методичного семінару кафедри української мови та методики її навчання.

В освітній діяльності використовує сучасні інформаційні технології, інноваційні методики викладання лінгвістичних та редакторських дисциплін.

 

Громадська й виховна робота

Секретар кафедри української мови, методики її навчання та перекладу. Виконує обов’язки куратора академічної групи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Відзнаки

 • Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2016).
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2020).
 • Грамоти від ректорату й профкому Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2003, 2006 2009, 2012, 2013, 2014, 2017).
 • Дошка пошани університету.

 

Основні публікації:

Авторка понад 100 наукових та науково-методичних публікацій (із них 21 посібник), зокрема:

 1. Пасік Надія. Літературне редагування : робочий зошит : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 85 с.
 2. Пасік Надія. Помилкознавство: робочий зошит : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 103 с.
 3. Вакуленко Г. М., Пасік Н. М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Пунктуація: практичний курс : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 202 с.
 4. Пасік Надія. Типологія помилок: робочий зошит : навч. посіб. Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея», 2017. 82 с.
 5. Сучасна українська літературна мова : лабораторні роботи : навч. посіб. / Н. І. Бойко, В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко, Г. М. Вакуленко, Н. М. Пасік, В. М. Пугач. 3-тє вид., доп. і перероб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 273 с.
 6. Пасік Н. М. Функційно-стилістичні особливості односкладних номінативних речень у малій прозі Євгена Гуцала. Modern research in world science. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, Ukraine. 2022. Pp. 1031–1036.
 7. Пасік Н. М. Прагматика односкладних безособових речень із прислівниковими предикатами стану в малій прозі Євгена Гуцала. Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 101. Серія «Філологічні науки». № 16 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 133–142.
 8. Пасік Н. М. Асоціативно-образна природа українських фразеологізмів із компонентами сніг і дощ. Література та культура Полісся. Вип. 104. Серія «Філологічні науки». № 19 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 107–116.
 9. Пасік Н. М. Роль складних сполучникових речень у формуванні сугестії в текстах українських замовлянь. Science, Theory and Practice : Abstracts of XXIX International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan. 2021. June 08–11. С. 474–478.
 10. Пасік Н. Вставлені компоненти в контексті естетики ідіостилю П. Загребельного. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей. Вип. 11 / відп. ред. О. Г. Хомчак. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2021. С. 45–50.
 11. Пасік Надія. Фразеологічна контамінація в химерній прозі В. Дрозда. Образне слово Луганщини : м-ли ХІХ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка / за заг. ред. проф. А. В. Нікітіної ; Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Вип. 19. Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020. С. 118–122.
 12. Пасік  Н. М. Ритміко-синтаксична організація оповідання Пантелеймона Куліша «Гордовита пара». Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 52–63.
 13. Пасік Н. М. Функційно-стилістичні параметри односкладних означено-особових речень у лірико-психологічній прозі Євгена Гуцала. Мова. Свідомість. Концепт : зб. наук. статей. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2019. Вип. 9. С. 141–145.
 14. Пасік Н. М. Прагматика односкладних особових речень у контексті лірико-психологічної прози Євгена Гуцала. Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 91. Серія «Філологічні науки». № 10. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 203–212.
 15. Пасік  Н. М. Експлікація міфологічних уявлень про долю в українській фразеології. Пріоритети сучасної філології: теорія і практика. Херсон : Вид-во «Молодий вчений», 2018. С. 27–33.
 16. Пасік Н. М. Подвійна актуалізація фразеологізмів у химерній повісті В. Дрозда «Ирій». Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення. Бахмут : Вид-во Б. І. Маторіна, 2018. С. 134–136.
 17. Пасік Н. М. Семантична транспозиція густативних номінацій у мовно-естетичному просторі Євгена Гуцала. Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 86. Серія «Філологічні науки». № 8. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 226–237.
 18. Пасик Надежда. Лексическая экспликация категории разговорности в малой прозе Юрия Мушкетика. TRANSACTION : сб. науч. трудов Телавского государственного ун-та им. Якова Гогебашвили. 2017. № 1 (30). С. 76–83.
 19. Пасік Н. М. Експлікація міфологічних уявлень про слово в українській фразеології. Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізації змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : м-ли І Міжнародної наук.-практ. конф. / за заг. ред. О. Є. Крсек. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 204–207.
 20. Пасік Н. М. Фразеологічна репрезентація стильової домінанти химерності в художньому мовленні Євгена Гуцала. Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 84. Серія «Філологічні науки». № 7. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. С. 139–150.
 21. Пасік Н. Від замовляння до фразеологізму. Наш український дім : науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. 2017. № 1. С. 79–83.
 22. Пасік Н. М., Воєводіна Г. М. Подвійна актуалізація і розгорнута фразеологічна метафора в химерній прозі Володимира Дрозда. Література та культура Полісся. Вип. 77. Серія «Філологічні науки». № 2. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. С. 157–167.
 23. Пасік Н. Образи українських фразеологізмів у контексті повір’їв. Наш український дім : науково-популярний часопис для вчителів України та діаспори. 2016. Вип. 2. С. 50–54.
 24. Пасік Н. М. Лінгвоестетична інтерпретація неповних синтаксичних структур у «Мар’яні-черниці» Тараса Шевченка. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2014. Вип. 3. С. 241–249.
 25. Пасік Н. М. Дефініція в освітньому виданні: логічний аспект. Український інформаційний простір : наук. журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського нац. ун-ту культури і мистецтв / гол. ред. М. С. Тимошик. Число 2. Київ : КНУКіМ, 2014. С. 140–145.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative