Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Google Академія

Науковий ступінь та вчене звання:

доктор філологічних наук (1988), професор.

Освіта:

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1963), аспірантуру (1967-1970) і докторантуру (1980-1982), у якому захистив кандидатську дисертацію  «Стихотворная сатира и юмор периода Великой Отечественной войны» (1971) та докторську дисертацію «Литературно-критическая деятельность А.А. Фадеева и развитие советской критической мысли 20-50-х годов» (1988).

Трудова діяльність:

Після закінчення Київського університету працював у Згурівській школі-інтернаті (1963-1967), у Ніжинському виші з 1970 р на  посадах декана філологічного та створеного ним історико-філологічного факультету (1972-1974, 1988-2004), завідувач кафедри російської та зарубіжної літератури, історії культури, літератури та народознавства, світової літератури та історії культури, словʼянської філології, компаративістики та перекладу (з 1974 р. по 2022 р.). За 50 років праці у Ніжинській вищій школі підготував понад 10 тисяч спеціалістів для України, Узбекистану, Казахстану, Росії, Білорусі.

Специфічний досвід:

Крім викладацької роботи займається науковою журналістикою, видає з 1990 р. науковий збірник «Література та культура Полісся», «Наукові записки НДУ, Філологічні науки (1997-2020), в галузі музеєзнавства та краєзнавства проводив багаточисельні екскурсії, походи, створював музеї та музейні кімнати, дбав про насичення їх новими експонатами, подарував понад 100 картин художників, зокрема Ю. Феддерса, К. Бенеша, А. Шмикова.

Викладання:

Всі роки читав основний курс – історія російської літератури різних періодів, методику викладання її в школі та виші, літературно-мистецьке краєзнавство, культура рідного краю, музеєзнавство, теорію літератури та компаративістику, історію української культури та актуальні її проблеми на сучасному етапі, багаточисельні спецкурси та спецсемінари з літератури і культури.

Коло наукових інтересів:

Основним спрямуванням наукових досліджень вченого є вивчення проблем російської та української літератури ХІХ-ХХ ст., що засвідчено його дисертаційними дослідженнями, монографіями та іншими працями, а також методикою їх викладання в школі і виші, що підтверджено циклом навчально-методичних посібників.

Сучасний науковий світ знає вченого як фундатора українського гоголезнавства. З його ініціативи і під його  керівництвом проведено 15 міжнародних конференцій, присвячених творчості М. Гоголя, видано 16 наукових збірників, опубліковано 14 одноосібних монографій та бібліографічних посібників, а також проведена в цьому напрямку велика організаційна робота по вивченню спадщини М. Гоголя. Завдячуючи цьому та напрацюванню колег по кафедрі, у 1996 р. в Ніжинському виші відкрито єдиний у світі Гоголезнавчий центр (керівник проф. П.В. Михед), який здобув визнання в широких колах наукової громадськості України та зарубіжних країн.

Проф. Самойленко Г.В. сформував новий в освітній і науковій діяльності вищої школи напрямок – літературно-мистецьке краєзнавство, створив на базі Ніжинського університету науково-методичний центр «Регіональне вивчення культури Полісся». Ним опубліковано з цієї проблематики підручник та 32 монографії, які використовуються в освітньому процесі вищих навчальних закладів і загальноосвітніх шкіл, у науковій і просвітницькій діяльності. Ним заснований 1990 р. науковий збірник «Література та культура Полісся», відповідальним редактором якого він є донині, видано 101 випуск, а також головний редактор «Наукових записок НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки» (з 1997 - 2020).

Значну увагу вчений приділяє вивченню 200-літньої історії Ніжинської вищої школи, її науковим напрямкам та випускникам різних національностей, які навчалися у ній протягом всього історичного часу. З цієї проблематики видно 10 монографій та цикл біобібліографічних покажчиків.

Він був членом наукових рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, Харківського педагогічного інституту ім. Г. Сковороди, Інституту педагогічки НАПН України, продовжує бути членом редакційних колегій багатьох наукових збірників, а також профільних комісій МОН України. Як досвідчений і толерантний керівник проф. Самойленко Г.В. багато років на ґрунті справжньої інтелігентності, партнерства і довіри ґрунтує навколо себе як колектив усього філологічного факультету, так і колектив кафедри. За час його роботи деканом відроджений історико-філологічний факультет, відкрито 4 нові кафедри та нові спеціальності, зокрема філології та історії, філології та художньої культури, філології та психології, історії та народознавства, історії та права тощо.

Відзнаки:

Проф. Самойленко Г.В. -  заслужений діяч науки і техніки України (2006), заслужений працівник НДУ імені Миколи Гоголя (2010), відмінник народної освіти України (1982), Казахстану (1980), лауреат державної літературно-мистецької премії ім. М. Гоголя (2013),  міжнародної літературної премії ім. М. Гоголя «Тріумф» (2010), літературної премії ім. М. Коцюбинського (1999), премії в галузі науки і вищої освіти ім. Г. Вороного (2011), літературно-мистецької премії ім. Л. Глібова (2016), почесний громадянин м. Ніжина (1999), нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ (2012) та ІІ ступеня (2016), Святих Кирила і Мефодія (2015) і медалями «Ветеран праці» (1980), «За трудову доблесть» (1986), медаль А.С. Макаренка (1990), М. Гоголя (2009) та знаками «За відмінні успіхи в роботі»  Міністерства вищої освіти СРСР (1984), «За наукові досягнення  МОН України» (2009), а також багатьма іншими відзнаками. Член Національної спілки краєзнавців України (2010), лауреат її премії ім. П. Тронька (2020).

Публікації:

Проф. Самойленко Г.В. постійно досліджує зовсім нові, або мало відомі в науці напрямки та теми, про що свідчать його  67 монографій, посібників, 28 біобібліографічних покажчиків та понад 500 інших праць, зокрема:

 Монографії. Навчальні посібники

 1. Стихотворная сатира и юмор периода Великой Отечественной войны.  КИЇВ : Вища школа. 1977.  160 с. Рец.: Лит. обозрение.  1978.  № 5. С. 91 ; Рус. лит.  1982.  № 1. С. 246-248.
 2. Изучение творчества А.И. Герцена.  КИЇВ : Рад. Школа. 1978. 112 с. Рец. : Під прапором Леніна.  Ніжин. 1981.  17 листопада.  С. 3.
 3. Олександр Фадєєв і Україна.  Київ : Знання. 1980.  48 с.
 4. Школьный учитель. Образ учителя в советской многонациональной литературе. Нежин. НГПИ. 1981. 53 с.
 5. Использование краеведческих материалов в системе учебново-спитательной работы до русской литературе.  Чернигов : ОИУУ. 1982.  34 с. (Співавтор Л.І. Сало.)
 6. Фадеев А. А. Библиографический указатель.  Нежин : НГПИ. 1983.  109 с.
 7. Н.В. Гоголь и литература народов СССР.  Нежин : НГПИ. 1984. библиография.  1986.  № 1.  С. 82-83; Під прапором Леніна. 1985. 24 січня.
 8. А. А. Фадеев и литературы народов СССР.  КИЇВ : Вища школа, 1985. 148 с. Рец. : Совет. 8. 1986. № 6. учебн. завед. № 1. С. 68-69  144 с.; Рец. : Радуга.  Рус. язык и лит. в средн.  С. 163-165; рад. літературознавство.  1986. УССР  1986. № 12. С. 73.
 9. Изучение творчества А.А.Фадеева в школе.  КИЇВ :Рад. школа, 1986.  172 с.
 10. Изучение пьесы Н.Гоголя "Ревизор" в школе.  Нежин : НГПИ. 1987.  36 с.
 11. Литературно-критическая деятельность А.А.Фадеева и развитие советской критической мысли 20-50-х годов.  КИЇВ : КГУ. 1987.  36 с.
 12. Изучение творчества Н.В.Гоголя в школе.  КИЇВ : Рад. школа, 1988.  272 с. (Співавтори Н.М. Жаркевич, П.В. Михед, А.М. Гулак.)
 13. Школьный курс русской литературы и методика ее преподавания. КИЇВ : РУМК, 1991. 24 с.
 14. А.А. Фадеев. Семинарий.  Нежин : НГПИ. 1991. 228 с.
 15. Страницы литературной жизни Черниговщины XII-XVIIІ веков.  Нежин : НГПИ. 1992. 62 с.
 16. Нежинская филологическая школа. 1820-1990.  Нежин : НГПИ. 1993.  173 с. Рец. : Гарт. 1993. 17 вересня.  № 38 ; Ніжин. вісник.  1994.  21 травня.
 17. Вчені-філологи Ніжинської вищої школи.  Ніжин : НДПІ. 1993.  336 с. Рец. : Ніжин. вісник. 1994.    21 травня.
 18. Марія Заньковецька і театральне життя Ніжина.  Ніжин : НДПІ. 1994.  56 с. Рец. : Деснянська правда.  1995.  15 липня.
 19. Марія Заньковецька як театральний та громадський діяч України.  Ніжин ; НДПІ. 1994.  100 с. (Співавтори І.М. Гадабутська, Н.Г. Бабанська).
 20. Нариси культури Ніжина.  Ч. 1 : Література.  Ніжин. 1995.  100 с. Рец. : Ніжинський вісник. 1995.  13 вересня.  С. 3.
 21. Нариси культури Ніжина.  Ч. 2 : Театральне та музичне життя в XVІІ-XX ст.  Ніжин. 1995.  166 с.
 22. Театральне та музичне життя в Ніжині в XVIIXX ст.  Ніжин. 1995.  156 с. Рец. : Ніжинський вісник.  1996. 24 лютого.  С. 2 ; Деснянська правда.  1996. 4 липня.
 23. Ніжинський педагогічний інститут їм. М.В. Гоголя.  Ніжин. 1995.  24 с.
 24. Ніжинська вища школа. 1820-1995.  Ніжин. 1995. 158 с. Рец. : Гарт.  1995.  22 грудня.
 25. Ніжинський драматичний театр ім. М. Коцюбинського.  Ніжин. 1996.  107 с. + 24 с. фото.
 26. Нариси культури Ніжина.  Ч. З : Освіта та наука.  Ніжин. 1996.  256 с.
 27. Розвиток освіти та науки в Ніжині в XVII—XX ст.  Ніжин. 1996. 268 с. (Співавтори О.Г. та С.І . Самойленко).
 28. Нариси культури Ніжина.  Ч. 4.  Ніжин. 1998.  108 с.
 29. Забудова Ніжина та архітектурні пам’ятки XVІІ-XX ст.  Ніжин. 1998.  110 с. (Співавтор С.Г. Самойленко.)
 30. Нариси культури Ніжина.  Ч. 5.  Ніжин. 1998.  144 с. + 16 с. іл.
 31. Образотворче мистецтво та скульптура в Ніжині в XVII-XX ст.  Ніжин. 1998.  146 с.  16 с. іл. (Співавтор С.Г. Самойленко.) Рец. : Зільберман Е. Весь Ніжин у 5 томах. Демократична Україна.  1999. 2 лютого.  С. 3.
 32. Громадсько-культурне та літературне життя Чернігова кінця XIX  поч. XX ст.  Ніжин. 1999.  120 с.
 33. Пилип Морачевський  - поет, драматург, перекладач.  Ніжин. 1999.  84 с. Рец. : Сіверянський літопис.  2000.  № 4 (34).  С. 201-202 ; Вісті.  1999.  26 листопада.  С. 5.
 34. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя.  Ніжин. 1999.  278 с. з іл. (Співавтор О.Г. Самойленко.)
 35. Михайло Глінка і Україна.  Ніжин : ТОВ "Наука-сервіс", 2000.  72 с. + 40 іл. та фото.
 36. Ніжинська вища школа: від Гімназії вищих наук до університету.  Ніжин. 2000.  288 с. з іл. (Співавтор О.Г. Самойленко.)
 37. Краєзнавство культурно-мистецьке та літературне.  Ніжин. 2001.  150 с.
 38. Нежин  город юности Гоголя.  Ніжин. 2002.  268 с. с ил.
 39. Ніжине мій... Історія і сучасність тисячолітнього міста.  Київ: Парламент вид., 2002.  132 с. Рец. : Сіверянський літопис.  2002.  № 5 (47).  С. 132-134 ; Ніжинський вісник.  2002.  5 вересня.  С. 3.
 40. Літературне житія Чернігівщини XII—XX ст.  Ніжин. 2003.  328 с. Рец.: Укр. мова і літ. в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.  2004.  № 1.  С. 159-160 ; Літ. Україна.  2005.  27 січня.  С. 6.
 41. Культура Чернігівщини XI -  першої пол. XVII ст.  Ніжин. 2004.  92 с. (Співавтор О.Г. Самойленко.)
 42. Марія Заньковецька і Поліський край.  Ніжин. 2004.  160 с.
 43. Ніжинська вища школа: сторінки історії.  Ніжин Аспект-Поліграф, 2005.  420 с. (Співавтор О.Г. Самойленко.)
 44. Пилип Семенович Морачевський (до 200-ліття від дня народження педагога і письменника).  Ніжин : Медіус. 2006.  95 с. Рец. : Вісник книжкової палати.  2007.  № 3.  С. 52.
 45. Розвиток культури на Північному Лівобережжі України в др. пол. XVII—XVII ст.  Ніжин. 2007.  241 с. (Співавтор С.Г. Самойленко.) Рец.: Ніжинська старовина.  2008.  № 6(9).  С. 181-190.
 46. Из плеяды учених-филологов Нежинской высшей школы. Нинель Николаевна Арват.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя. 2008. 43 с.
 47. Музей Николая Гоголя в Нежине.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя. 2008.  103 с.
 48. Творча спадщина Гоголя на перетині епох.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.В Гоголя. 2009. 210 с.
 49. Гоголь в XX веке. Европа, Средняя Азия, Закавказье : тематико-библиографический указатель.     Нежин : Изд. НДУ им. Н. Гоголя.  2009.  481 с.
 50. Николай Гоголь и Нежин.  Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008.  316 с. Рец. : Новое литературное обозрение. 2010. № 101. С. 401.
 51. Святкування ювілею Миколи Гоголя в Ніжині (200-річчя від дня народження).  Ніжин : Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя. 2010.  140 с.
 52. Театри і актори Північного Лівобережжя.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя. 2010.  200 с.
 53. Літературне життя Чернігівщини ХІІ-ХХ ст.  Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя. 2010.  328 с.
 54. Храм знань і духовної величі. До 200-річчя Ніжинської вищої школи.  Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.В. Гоголя. 2010. 40 с.
 55. Ніжин  місто європейське.  Чернігів. 2010.  72 с.
 56. Леонід Глібов у колі сучасників. Ніжин. Вид-во НДУ. 2011. 128 с.
 57. Літературне життя Чернігівщини ХІІ-ХХ ст. Чернігів: вид. у справах преси. 2011.  328 с.
 58. Культурне життя в Ніжині у ХУІІ-ХУІІІ ст. Ніжин. Вид-во НДУ. 2012. 219 с.
 59. Нежинский список второго тома «Мертвих душ». Нежин. НДУ. 2012. 360 с.
 60. Хроника написания второго тома «Мертвих душ». Н. Гоголя. Нежин. НДУ. 2012. 162 с.
 61. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернігівська обл.  Київ: Знання України. 2012.  419 с. (у співавторстві).
 62. Т. Шевченко і Ніжинська вища школа. Ніжин. 2013.  120 с.
 63. Розвиток художньої культури на Чернігівщині у ХІХ - поч. ХХ ст. : Монографія. Вид-во. НДУ імені Миколи Гоголя. Ніжин. 2015. 460 с. Монографія відзначена літературно-мистецькою премією імені Л. Глібова та Грамотою Комітету за щорічної премії Президента України «Українська книга року» (2016).
 64. Ніжинська вища школа у спогадах студентів та викладачів (монографія у 2-х томах). Вид. НДУ імені Миколи Гоголя.  Ніжин. 2015. 1 т. 508 с.; 2 т. 530 с. (у співавторстві).
 65. Пилип Морачевський і Ніжин: Монографія. Ніжин: Вид-во НДУ. 2016. 108 с.
 66. Самойленко Г.В. Академік Федір Арват. Наука творити добро. Спогади, публікації. Ніжин: НДУ. 2018. 194 с. (у співавторстві).
 67. Сучасний російський літературний процес: навчальний посібник. Ніжин: Вид-во НДУ. 2018. 24 с. (електронний варіант).
 68. Поляки в Ніжині та їх роль у розвитку культури міста (ХVІІ-ХХІ століття). Ніжин. 2019. 210 с. (у співавторстві).
 69. Повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» в українському текстологічному, соціологічному та мистецькому вимірах: Монографія. Ніжин: Вид-во НДУ. 2018. 261 с. (Монографія відзначена Міжнародною літературною премією ім. М. Гоголя «Тріумф» (2019).
 70. Храм знань і духовної величі. 200 років НДУ. Ніжин. Вид-во ПП Лисенко М.М. 2020. 40 с. (у співавторстві).
 71. Микола Гоголь і Україна. Енциклопедія. Ніжин. Вид-во М.М. Лисенка. 2020. 700 с.
 72. Ніжинська вища школа в життєвих та творчих долях її випускників. Т. 1 (1820-1920). Ніжин. Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя. 2020. Т. 1. 368 с.
 73. Ніжинська вища школа в життєвих та творчих долях її випускників. Т. 2 (1920-2020). Ніжин. Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя. 2020. Т. 2. 463 с.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative