Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Google Академія

Науковий ступінь та вчене звання:

кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

Закінчила аспірантуру Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя 

Трудова діяльність:

Працює в університеті з 1997 року.

 Специфічний досвід:

Додатково працює в дирекції ННІ філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, займається організацією навчального процесу.

Викладання:

Основні курси – «Історія зарубіжної літератури» (бакалаврат ННІ філології, перекладу та журналістики), «Зарубіжна література» (бакалаврат факультету іноземних мов), «Сучасна зарубіжна література» (магістратура ННІ філології, перекладу та журналістики), «Актуальні проблеми сучасної зарубіжної літератури» (магістратура факультету іноземних мов).

Коло наукових інтересів:

Cучасна зарубіжна література, компаративістика, гебраїстика, гоголезнавство.

Стажування.

Стажування з історії зарубіжної літератури на кафедрі германської філології Чернігівського національного педагогічного університету (Наказ № 50-в від 25.05.2016, Довідка про проходження стажування № 04/1-05/102 від 24.06.2016).

Проєкти

 1. Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спец. «Романо-германські мови і літератури» (Ніжин, НДУ, 2012 р.,2013 р., 2014 р.).
 2. Член журі Всеукраїнського Гоголівського конкурсу студентських і учнівських творчих робіт (Ніжин, НДУ, 2018р., 2019р., 2020р.).
 3. Член журі І етапу Всеукраїнського  конкурсу-захисту наукового-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Секція «Зарубіжна література» (січень 2019, січень 2020 року).
 4. Наукове керівництво проблемною групою «Актуальні проблеми сучасної зарубіжної літератури», результатом діяльності якої є участь студентів і магістрантів у Всеукраїнських і вузівських конференціях «Молодь у науці» та понад 40 студентських публікацій.

Відзнаки:

Подяка  Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.

Конференції та публікації:

у межах кафедральної наукової теми „Російська та зарубіжна література: контексти та інтерпретація творчості письменників та історико-літературного процесу” опубліковані праці:

 1. До вивчення творчості Кафки у шкільному курсі зарубіжної літератури // Наукові записки НДУ. Серія Філологічні науки. - Ніжин, 2012. -  Вип.2. - С. 96-98.
 2. Чи був Кафка іудейським пророком (контексти та інтерпретації) // Література та культура Полісся. Вип.74. – Ніжин. 2013. – С. 197-201.
 3. Письменник, породжений відчаєм: до проблеми духовного самовизначення Франца Кафки Література та культура Полісся. Вип.75. – Ніжин. 2014. – С. 150-157.
 4. «Ловець” – “Над прірвою”: до проблеми рецепції роману Дж. Д. Селінджера Наукові записки НДУ. Серія Філологічні науки. 2014. – Кн 4. – С. 168-174.
 5. Біблійний контекст вивчення зарубіжної літератури ХХ ст. у школі (від Ф.Кафки до П.Зюскінда). Частина І //  Наукові записки НДУ. Серія Психолого-педагогічні науки. - 2014. -  Кн 3. – С. 217-219.
 6. Месіанізм і маскультура: художня рецепція «бітництва» в романі Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі» // Література та культура Полісся. Вип.77. – Ніжин. 2015. – С. 94-101.
 7. Біблійний контекст вивчення зарубіжної літератури ХХ ст. у школі (від Ф.Кафки до П.Зюскінда). Частина ІІ // Треті Арватівські Читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ніжин, 2015. – С. 138-143.
 8. До проблеми сучасного вивчення роману Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі» // Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 21-22 лютого 2015 року : Зб. наук. праць. - Переяслав - Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – 594 с. – С. 535-540.
 9. «Ловець у житі» як духовна практика: про рецепцію роману Дж. Д. Селінджера. Ч. І.. Література та культура Полісся. Вип.78. – Ніжин. 2015. – С.  107-115.
 10. Загублена шинель Сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина І. Вбирання. Література та культура Полісся. - № 5. – Філологічні науки. Вип.80. – Ніжин. 2016. – С. 163-169. – 0.3 д.а.
 11. Загублена шинель Сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина ІІ. Бранці вбрання. Література та культура Полісся. - № 6. – Філологічні науки. Вип.82. – Ніжин. 2016. – С.48-55. – 0.45 д.а.
 12. Загублена шинель Сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина ІІІ. Вибранці. Література та культура Полісся. - № 7. – Філологічні науки. Вип.84. – Ніжин. 2016. – С. 334-341. – 0.45 д.а.
 13. «Ловець у житі» як духовна практика: про рецепцію роману Дж.Д. Селінджер. Частина ІІ // Література та культура Полісся. Вип. 86. Серія «Філологічні науки». № 8. – Ніжин, 2017. – С. 150-157. – 0.4 д.а.
 14. Остапенко Л.М. Синергія як відповідь контркультурі у прозі Дж. Д. Селінджера: християнський контекст // Синергія в культурному просторі сучасності: зб. матеріалів Міжн. наук. - практич. конф., м.Київ, 29 – 30 березня 2018 р. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С.144-147. – 0.25 д.а.
 15. Остапенко Л.М. Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда «Парфуми». Ч.І. Плоть світу // Література та культура Полісся. – Вип. 92. Сер. «Філологія». № 10.- Ніжин: НДУ, 2018. – С. 142-149. - 0.3 д.а.
 16. Остапенко Л.М. Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда «Парфуми». Ч.ІІ Пахощі плоті // Література та культура Полісся. – Вип. 93. Сер. «Філологія». № 11 - Ніжин: НДУ, 2018. – С. 61-67. – 0.3д.а.
 17. Біблійний вимір роману Патріка Зюскінда «Парфуми». Ч.ІІІ. Духмяність духу // Література та культура Полісся. – Вип. 94. Сер. «Філологія». № 12. - Ніжин: НДУ, 2019. - С. 97-106. - 0.5 д.а.Index Copernicus.
 18. Мотив служения в повести Н.Гоголя «Шинель» и рассказе Ф.Кафки «Сельский врач» // Слов’янські літератури у світовому культурному контексті: універсальне та індивідуальне: збірник наукових праць. – Ніжин, 2019. – 0.45 д.а.
 19.  Библейский код в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Література та культура Полісся. – Вип. 98. Сер. «Філологія». №14. - Ніжин: НДУ, 2020 (у співавт.).– С. 76-89. -0.75 д.а.Index Copernicus
 20. Художня інтерпретація роману Ф. С. Фіцджеральда «Великий Гетсбі» у сучасних екранізаціях (компаративний аспект) // Література та культура Полісся. – Вип. 98. Сер. «Філологія». №14. - Ніжин: НДУ, 2020 (у співавт.). С. 154-162. - 0.5 д.а.  Index Copernicus.
 21. Функціонування історичних та міфологічних сюжетів у циклі романів Дж.Мартіна «Пісня льоду і полумя» - подано до друку у  часопис: Література та культура Полісся. Вип. 101. Серія «Філологічні науки». 0,55  др.ар. (у співавт.)

Дослідження у цих галузях пройшли апробацію на наукових конференціях:

 1. Щорічних Звітних наукових конференціях викладачів НДУ імені Миколи Гоголя за 2010-2015 рр.,
 2. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Другі Бугайківські Читання» (Ніжин, жовтень 2010 р.),
 3. XI Міжнародній конференції «Творча спадщина Миколи Гоголя і світовий культурний контекст» (Ніжин, березень 2012 р.),
 4. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Треті Бугайківські Читання» (Ніжин, жовтень 2012 р.),
 5. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Четверті Бугайківські Читання» (Ніжин, жовтень 2014 р.),
 6. І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, лютий 2015 р.),
 7. Міжнародній науково-практичній конференції Треті Арватівські Читання (Ніжин, квітень 2015).
 8. Всеукраїнській науково-практичній конференції «П’яті Бугайківські Читання» (Ніжин, 29-30 вересня 2016 р.),:
 9. ХІІІ Міжнародній конференції «Микола Гоголь і сучасний світ: проблеми вивчення» (16-18 травня 2017 р.),
 10. Міжнародній науково-практичній конференції «Синергія в культурі сучасності» (Київ,29-30 березня 2018 р.),
 11. Всеукраїнській науковій конференції «Творчість Олеся Гончара: актуальні проблеми» (Ніжин, 3 квітня 2018 р.),
 12.  Міжнародній науковій конференції «Києво-Печерська Лавра - Афон - Єрусалим: єдність крізь століття» (Київ, 20 - 21 липня 2018 р.).
 13. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Шості Бугайківські Читання» (Ніжин, 27-28 вересня 2018 р.),
 14. Всеукраїнські Грищенківські читання (Ніжин, 5 жовтня 2018 р.),
 15. Міжнародній науковій конференції «Микола Гоголь і сучасний художній контекст» (квітень, 2019),
 16. Міжнародній науковій конференції «П.Куліш у культурному та інтелектуальному просторі України» (жовтень 2019),
 17. Всеукраїнській науковій конференції «Велет українського слова (до 200-ліття П.Куліша) (жовтень, 2019),
 18. ІІ Усеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної  освіти в Україні» (19–20 лютого 2020 року),
 19. Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції «Арватівські читання» (15 квітня 2020 року)
 20. Міжнародної наукової конференції «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)»( 15-16 жовтня 2020 року).
 21. Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Літературна творчість представників Ніжинської вищої школи: гуманітарний дискурс» (29 січня 2021 року).

Монографії, підручники, посібники.

 1. Біблія. Вступний курс: Навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей. – Ніжин: Видавництво НДПУ імені М.Гоголя, 2004. –  39 с. – 1, 5 д.а.
 2. Історія зарубіжної літератури І пол. ХХ ст.: навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету за вимогами КМС. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2010. – 1,5 д.а.
 3. Історія зарубіжної літератури ІІ пол. ХХ ст.: навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету за вимогами КМС. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 2,7 д.а.
 4. Навчально-методичний комплекс «Зарубіжна література ХХ ст.» для студентів філологічного факультету спеціальності «Переклад» за вимогами КМС. Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. -   4 д.а.
 5. Навчально-методичний комплекс «Зарубіжна література ХХ ст.» для студентів факультету інземних мов за вимогами кредитно-модульної системи. - Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. -  71с. - 3,7 д.а.
 6. Методичні рекомендації з російської літератури межі ХІХ-ХХ століть для студентів філологічних спеціальностей заочної форми навчання Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - 91 с. – 5 д.а.
 7. Історія зарубіжної літератури. Біблія. Середні віки. Відродження: навчально-методичний комплекс для студентів філологічних спеціальностей Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. – 46 с. – 5.58 д.а.
 8. Зарубіжна література ХХ ст.: навчально-методичний комплекс для студентів філологічного факультету спеціальності «Українська мова, література та англійська мова» (скороченого терміну навчання) - Ніжин: НДУ, 2017. – 63 с. - 3.7 др. ар.
 9. Сучасна зарубіжна література: навчально-методичний комплекс для магістрів філологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). - Ніжин.: НДУ, 2017. – 79 с. - 4.7 др.ар.
 10. Зарубіжна література ХХ ст.: навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету спеціальності «Середня освіта (Мова і література (російська))»  / Л.М. Остапенко. – НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 54 с. - 3,4 д.а.
 11. Актуальні проблеми сучасної зарубіжної літератури: навчально-методичний комплекс для магістрів філологічного факультету (за вимогами кредитно-модульної системи). - Ніжин.: НДУ, 2019. – 57 с. - 3,4 д. а.
 12. Методичні рекомендації з історії російської літератури першої половини ХІХ ст.: навчальний посібник для студентів ННІ філології, перекладу та журналістики спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська)). – Ніжин: НДУ, 2020.- 58 с. – 3,8 д.а.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative