Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Бондаренко Юрій Іванович

ORCID

Google Академія

Науковий ступінь та вчене звання  

доктор педагогічних наук (2010), професор (2012).

 

Освіта

З 1981 до 1985 рр. навчавався на філологічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя за спеціальністю «Українська мова і література» під керівництвом багатьох талановитих науковців і педагогів: професора О. Г. Ковальчука, доцентів Г. Я. Неділька, І. Я. Зайця (українська література), В. П. Михеда, Т. В. Михед, О. В. Плаушевської (зарубіжна література), П. М. Дробота (методика навчання літератури), В. П. Крутиуса (теорія літератури) та ін.

Перший педагогічний досвід (1985-1990 рр.) здобував у середніх школах Ніжинського району Чернігівської області. У подальшому завжди поєднував роботу викладача університету та вчителя школи, працюючи в Ніжинському обласному педагогічному ліцеї.

З 1993 до 1996 рр. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «13.00.02 – методика навчання /української літератури/» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, проф. Є. А. Пасічник).

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Формування в учнів активної настанови на національне відродження України в процесі вивчення творчості поетів-шістдесятників». Отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2000 р. Юрію Івановичу присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання української мови і літератури.

З 2006 по 2009 рік перебував у докторантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (науковий керівник – проф. В. Ф. Погребенник).

Захистив докторську дисертацію «Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи». Отримав ступінь доктора педагогічних наук (2010 р.) та звання професора кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2012 р.).

Зараз очолює кафедру літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики.

 

Науково-методична та педагогічна діяльність

Професор Ю.І.Бондаренко забезпечує викладання освітніх дисциплін “Методика навчання української літератури” (бакалаврат), “Методика навчання української літератури в середній та вищій школі ” (магістратура), розробив відповідні лекційні курси, системи практичних і лабораторних занять, керує магістерськими роботами. Для підвищення ефективності навчального процесу ним створено монографію «Загальна модель шкільного навчання української літератури» (2017), посібники «Вивчення образів-персонажів літературного твору в школі: теорія і практикум» (2015), «Методика вивчення української літератури на засадах ідеаційно-концептуального підходу: теорія і практикум» (2012) та ін. Юрій Іванович є автором багатьох методико-літературних публікацій у фаховій періодиці. Він працює над вирішенням актуальних проблем навчального процесу та розвитку школярів засобами художнього слова.

При кафедрі літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики діє аспірантура зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська література). Ю. І. Бондаренко керує дослідницькими проєктами молодих науковців, які розробляють методині моделі навчання української літератури.

Професор Ю.І.Бондаренко здійснює рецензування дисертаційних досліджень. Протягом останніх років він виступив офіційним опонентом під час захисту докторських дисертацій: Гоголь Н.В. «Культурологічні основи змісту шкільної літературної освіти в історико-педагогічному вимірі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)», Грицак Н.Р. «Теорія і методика навчання жанрового аналізу різнонаціональних художніх творів майбутніх учителів зарубіжної літератури», Удовиченко Л.М. «Теорія і технологія вивчення художніх образів-персонажів у курсі зарубжної літератури старшої школи».

  

Творча діяльність

Бондаренко Ю.І. займається літературною діяльністю. Йому належать книги оповідань «Фарца» (2017) та «Шахтар 1 : 1 Бешикташ» (2019), написаних у стилі «химерної прози».

 

Нагороди та відзнаки

 • Грамота Міністерства освіти і науки України;
 • Подяка Міністерства освіти і науки України;
 • Почесна грамота Чернігівської обласної ради;
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2012);
 • Почесна грамота Центрального Правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (2019).

 

Навчально-методичні видання

 1. Бондаренко Ю.І. Вивчення образів-персонажів літературного твору в школі: теорія і практикум. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2015. 216 с.
 2. Бондаренко Ю.І. Загальна модель шкільного навчання української літератури. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. 392 с.
 3. Бондаренко Ю.І. Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. 143 с.
 4. Бондаренко Ю.І. Методика шкільного вивчення української літератури на засадах ідеаційно-концептуального підходу. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2012. 199 с.

 

Публікації у фахових виданнях

 1. Дидактичні ігри в процесі вивчення літератури. Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2021. № 4. С. 33-42.
 2. Літературне навчання в «зоні найближчого розвитку». Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2020. № 3. С. 27-36.
 3. Літературне навчання з використанням елементів ейдетики. Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2021. № 1. С. 34-44.
 4. «Мозковий штурм» на уроках літератури. Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2021. № 3. С. 52-60.
 5. Оптимізація літературного навчання в школі. Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2020. № 4. С. 68-75.
 6. Повість-поема Осипа Турянського "Поза межами болю" в контексті історичного регресизму: народження екзистенціалізму. Література та культура Полісся. 2018. №91. С.93-106.
 7. Поет непоетичної доби: «філософія життя» в романі Костя Москальця «Вечірній мед». Література та культура Полісся. 2019. №96. С.90-105.
 8. Формування математичної компетентності в процесі шкільного навчання художньої літератури. Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2020. № 2. С. 19-26.
 9. Експериментальна робота учнів під час вивчення літератури. Українська мова і література в школі. 2020. № 5. С. 10-14.
 10. Особистісно зорієнтоване навчання: методико-літературні аспекти. Дивслово. 2021. № 1. С. 2-7.
 11. Літературні спостереження в школі як вид діяльності. Українська мова і література в школі. 2018. № 3. С. 30-33.
 12. Педагогіка співробітництва в процесі вивчення літератури. Українська мова і література в школах України. 2020. № 10. С.3-8.
 13. Самостійна робота як спосіб реалізації загальнодидактичних та методико-літературних завдань. Дивослово. 2018. №1. С.23-27.
 14. Словесно-жанровий аналіз літературного твору в школі. Українська мова і література в школах України. 2020. № 5. С.7-11.
 15. Словесно-образний аналіз літературного твору в школі: вищий рівень застосування. Українська мова і література в школах України. № 11. С. 8-12.
 16. Словесно-образний аналіз літературного твору в школі: первинний рівень застосування. Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). 2018. № 4. С. 49-57.
 17. Словесно-стильовий аналіз літературного твору в школі. Дивослово. №5. С.11-16.
 18. Узагальнення і систематизація на уроках літератури. Дивослово. 2018. №12. С. 37-43.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative