Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID

Google Академія

Електронна пошта: vkharkhun@gmail.com

На кафедрі працює з 1995 року.

Науковий ступінь та вчене звання

доктор філологічних наук (2010).

професор (2013).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут  ім. М. В. Гоголя, філологічний факультет, диплом спеціаліста з відзнакою (1995).

Спеціальність: «Українська мова і література».

Докторантура: Інститут літератури ім. Т. Г. ШевченкаНАН України (2003). Наукова спеціальність: теорія літератури, українська література. Тема докторської дисертації – “Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації ” (2010).

 

Професійне зростання

2017  – донині   професор кафедри української літератури Ніжинського

державного університету імені Миколи Гоголя

2012 – 2016   професор, завідувач кафедри української літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, старший науковий співробітник відділу української літератури Інституту літератури ім. Т. Г. ШевченкаНАН України

2011    2012  професор кафедри української літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, старший науковий співробітник відділу української літератури Інституту літератури  ім. Т. Г. ШевченкаНАН України

2009 – 2011     доцент кафедри української літератури Ніжинського державного       університету імені Миколи Гоголя, старший науковий співробітник відділу української літератури Інституту літератури   ім. Т. Г. ШевченкаНАН України

2006 – 2009    докторант, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

2000 –  2006   доцент, Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя 

1999 – 2000      викладач, Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя 

1996 – 1999 –  аспірантка

 

Специфічний досвід

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

ASEEES (асоціація славістичних, східно-європейських та євразійських студій);

ATSEEL (асоціація викладачів слов’янських та східно-європейських мов)

ASN (асоціація дослідників національностей)

 MSA (асоціація дослідників пам’яті);

 Наукове Товариство ім. Т. Г. Шевченка в Нью-Йорку;

Українське Фулбрайтівське коло (2013-2016 – Голова Наглядової ради Українського Фулбрайтівського кола);

Товариство випускників Східноєвропейської літньої школи Варшавського університету;

Асоціація випускників Інституту Кеннана.

 

Участь у редакційних колегіях наукових журналів

 1. “Література і культура Полісся”
 2. “Tematy i Konteksty” (Польща),
 3. Вроцлавські студії над тоталітаризмами (Польща).

 

Коло наукових інтересів

Український модернізм, винниченкознавство, українська література радянського періоду, соцреалізм, музеєфікація радянського минулого.

 

Підвищення кваліфікації

 1. Пройшла стажування в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з 1 листопада по 10 грудня 2021 р.  на тему “Вивчення та викладання історії української літератури ХХ століття в аспірантурі”
 2. Прослухала лекційний курс “Національна міфологія США” у рамках наукового проекту “Сильніші разом” (січень – червень 2022 р.)

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення для студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури:  Теорія літератури; Історія української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.; Українська література ХХ ст.; Українська література тоталітарного періоду: методи аналізу; Методики аналізу літературного твору; Українська поезія ХХ ст.; Літературна спадщина Винниченка; Травма, пам'ять і наратив: художнє відображення травми в українській літературі ХХ-ХХІ ст.; Українська література ХХ ст.: між ідеологією та естетикою; Зображання російсько-української війни в сучасній українській літературі; Зображення Першої та Другої світової війни в українській літературі; Аналіз поезії як теоретичне і практичне завдання; Документалістика Володимира Винниченка.

Прочитала два авторські курси «Музеї комунізму в Центральній та Східній Європі» (Варшавський університет, 2015) та  «Ревізія спірного минулого: політика пам’яті в Україні та США» (Fulbright Alumni Project, 2022).

Керує кваліфікаційними та докторськими дослідженнями.

 

Відзнаки

2021 Grant of the Holodomor Research and Education  Consortium (Canada)

2020 грант Канадського Інституту Українських Студій   

2019 Grant of the Holodomor Research and Education  Consortium. (Canada)

2016  премія «Науковець року» Ніжинського державного  університету імені Миколи Гоголя (2 місце)

2016 the George F. Kennan fellowship (Woodrow Wilson  Center, Washington)

2015 «Жінка року 2015» в номінації «Жінка року – науковець» (м. Ніжин)

2015 премія  «Науковець року» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (1 місце)

2014-2015 нагорода імені Івана Виговського, стажування у Варшавському, Жешувському університетах та університеті імені М. Склодовської-Кюрі

2014 квітень-травень стажування в Інституті литовської літератури та фольклору

2014 премія  «Науковець року» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2 місце)

2013 Грант фонду ім. Фрідріха Наумана

2013 премія  «Науковець року» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2 місце)

2013 Малий грант Фулбрайтівського товариства

2012-2013 грант Канадського Інституту Українських Студій 

2011-2012 наукове стажування в Колумбійському університеті  (США) за програмою ім. Фулбрайта          

2011 премія  «Науковець року» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (3 місце)

2009  Малий грант Фулбрайтівського товариства

2009 квітень  наукове стажування,  стипендія королеви Ядвіги  (Ягеллонський університет, Польща)

2008 березень-квітень     наукове стажування,  стипендія імені Ю. Мяновського (Ягеллонський університет, Польща)

2007 Малий грант Фулбрайтівського товариства

2007 липень Східноєвропейська  літня школа,  Варшава,

2005-2006 наукове стажування в Пенсильванському державному університеті (США) за програмою ім. Фулбрайта          

2003 (березень-квітень) наукове стажування, університет штату Айова (США)

2000 – 2002 – Стипендія Кабінету Міністрів України

1995 Премія імені В.Рєзанова, Ніжинський державний    педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя

1993 – 1995 Гоголівська стипендія, Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя 

 

Основні публікації

Авторка понад 100 наукових, науково-методичних і навчальних публікацій, зокрема:

 

Книги

 1. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. – Ніжин: ТОВ «Гідромас». 2009. – 508 с. (лауреат премії «Книга року’2010» у номінації «Літературознавство»).

Рецензії

Сінченко О.Д. (Ре)конструкція українського соцреалізму // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за ред. проф.   Г. В. Самойленка. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2009. Книга 2. – С. 113-114.

Турган О. Соцреалізм із пострадянської перспективи // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). Випуск 85. Видано на пошану і з нагоди ювілею кандидата філологічних наук, професора Олега Поляруша. – Кіровоград, 2009.  – С. 440-443.

Ксьондзик Н. Вітчизняний соцреалізм канонізовано // http://litakcent.com/2010/05/12/vitchyznjanyj-socrealizm-kanonizovano.html

Нестелєєв М. Соцреалізм з українським обличчям // http://vsiknygy.net.ua/review/6281/

Марков А. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. – Ніжин: ТОВ «Гідромакс». 2009. – 508 с. // Новое литературное обозрение. – 2011. – № 1 (107). – С. 375-376. http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/2194/2233/

2. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» : Генерика, семіосфера, імагологія : [монографія] / Валентина Хархун. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 200 с.

Рецензії

 1. Пахтух Б. У просторі відкритих фіналів // Слово і Час. – 2013. – №  4. – С. 114-117.

Редактор

 1. Винниченкознавчі зошити. Вип. 5 / [відп. ред. В. П. Хархун]. – Ніжин Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 184 c.
 2. Studia Sovietica. – Вип. ІІІ: Хронологія радянської культури: константи й трансформації /  [відп. ред. В. П. Хархун].  Ніжин: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАН України, Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. –  360 c.
 3. Studia Sovietica. Випуск ІІ. Семіосфера радянської культури: знаки і значення /  [відп. ред. В. П. Хархун].  Ніжин: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, НАН України, Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. –  288 с.
 4. Винниченкознавчі зошити. – Вип. 4 / [відп. ред. Н. І. Михальчук, В. П. Хархун]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 207 с. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/233/1/210_Vinnichenkoznavchi_zoshiti_V_4.PDF
 5. Studia Sovietica. – Вип. І: Ідеологічні та естетичні стратегії соцреалізму / ред. В. Хархун. – К., 2010. – 297 с. 
 6. Винниченкознавчі зошити. – Вип. 3 / [відп. ред. В. П. Хархун]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. - 135 с.
 7. Винниченкознавчі зошити. – Вип. 2 / [відп. ред. В. П. Хархун]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. - 151 с.
 8. Винниченкознавчі зошити. Вип. 1 / [Відп. ред. В. П. Хархун]. - Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - 151 с.

 

Посібники

1. Роман В.Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» в контексті світової «дияволіади» ХХ століття. Навчальний посібник до курсу «Українська література для студентів педінститутів спеціальності  №7.030.501 «українська мова та література».  – Ніжин, 1997. –   20 с.

 1. Роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля» (проблеми поетики).  Навчальний посібник до курсу «Українська література» для студентів та магістрів педуніверситетів (спеціальність «Українська мова та література»). – Ніжин, 2001. – 116 с.
 2. Поезія Ліни Костенко Проблеми інтерпретації текстів, опозиційних соцреалістичному канону. Науково-методичний посібник. – Ніжин, 2007. – 35 с.
 3. Плани практичних занять із курсу «Теорія літератури»: Навчальний посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 26 с.
 4. Аналіз ліричного  твору (на матеріалі поетичного доробку Ліни Костенко)[Навчальний посібник].  Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012.– 108 с.
 5. Курсова, дипломна та магістерська роботи з української літератури: навч. посіб. / О. М. Капленко, Н. І. Михальчук, О. М. Моціяка, В. П. Хархун; за заг. ред. проф. В. П. Хархун – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 151 с.

 

Статті                                         

 1. Типи  системоутворюючих рівнів у поемі П.Тичини «Похорон друга» // Література та культура Полісся. Збірник наукових статей.  Вип. 9. – Ніжин, 1997. – С. 128-131.
 2. Герой-експериментатор у Винниченка // Слово і час.  –  1998. –  №11.  –  С. 66-69.
 3.  Асиміляція ніцшеанських і фройдистських ідей у творчості В.Винниченка // Наукові читання -1998. Праці молодих учених України. –  К.: Українська книга, 1999. –   С. 221-241.
 4. Володимир Винниченко і Станіслав Пшибишевський: типологія художніх практик // Наукові записки. – К.: Києво-Могилянська академія, 1999. – Т. 17. – С. 111-115.
 5. Іпостасі українського Мефістофеля // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.  –  2000.  – №1. –  С. 36-42.
 6. Мистецтво розуміти поезію (спроба аналізу віршів Ліни Костенко)  // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 2 (березень-квітень). –   С. 82-89.
 7. «Записки Кирпатого Мефістофеля»:  екзистенційне в романі та поза ним // Слово і час. – 2002. –  № 7.  – С. 26-28.
 8. Персоносфера як фактор системної організації збірки І. Франка «Зів’яле листя» (до проблеми металогіки мислення) // Слово і час. – 2002.  – №2. – С. 9-13.
 9. Ідеосфера Володимира Винниченка: краса і сила як моделювальні категорії (на матеріалі повісті «Краса і сила») // Винниченкознавчі зошити. Випуск 1. –   Ніжин, 2003. – С.70-76.
 10. «Митець у каноні»: соцреалістична поезія Павла Тичини 1930-1960-х років // Слово і час. – 2006. – № 10. – С. 38-51.
 11. Концепти тоталітарної онтології (на матеріалі драматургії Олександра Корнійчука) // Слово і час. – 2007. –  № 12. – С. 48-59.
 12. Освячення профанного: sacrum в українській літературі тоталітарного періоду // Sacrum і Біблія в українській літературі / за ред. І. Набитовича. – Wydawnictwo Ingvarr, 2008. –  С. 319-327.
 13. Ленініана як літературний проект // Слово і час. – 2008. –  №7. – С. 33-43.  
 14. Літературний канон ленініани // Слово і час. – 2008.  –  №8. – С. 3-12.  
 15. Ленін як тоталітарний Христос //  Слово і час. – 2008. –  №. 11. – С. 14-29.
 16. Міфічний простір тоталітаризму (на матеріалі збірок М. Рильського 30-х років) // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Випуск ХVІІ. Рівне, 2008. – С. 58-65.
 17. Культурний герой у соцреалістичному світі О. Корнійчука  // Наукові записки. Філологічні науки. – Ніжин, 2008. – С.77-86.
 18. Поема Павла Тичини «Похорон друга» крізь призму тоталітарної естетики // Дивослово. – 2009. –  №.6. – С. 49-52.
 19. Язык политической пропаганды: лениниана как пример тоталитарной иконографии // Slovanské jazyky a literatury : hledání identity / editoři Marek Příhoda, Hana Vaňková. – Praha:  Červený, 2009. – S. 23-29.
 20. Художня концепція Донбасу в поезії Володимира Сосюри // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – Вип.208. – Черкаси: Черкаський нац. університет, 2011. – С.71-77. http://ufck.univer.cherkassy.ua/attachments/article/63/208.pdf
 21. Хархун В. Митець як об’єкт психологічного портретування (за віршем Ліни Костенко «Ван Гог» // Література та культура Полісся. Вип. 71. / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2012. – С. 76-84.
 22. Схема аналізу ліричного твору як науково-методична проблема // Вісник Черкаського університету. – Серія «Філологічні науки». – Вип. 38 (251). – Черкаси: Черкаський нац. університет, 2012. – С.85-92.
 23. Тоталітарне-радянське-соцреалістичне в дискурсивних практиках гуманітаристики  // Слово і час. – 2010. –  № 1.  –  С. 27-46.
 24. Соцреалізм як канонічне мистецтво // Слово і час. – 2010. –  № 9.  –  С. 3-14.
 25. Ревізійна модель війни («Україна в огні» О. Довженка) // Дивослово.  – 2011. –№ 11.  –  С. 45-49.
 26. "Нам треба голосу Тараса...": культ Кобзаря в радянській поезії // Слово і Час. – 2014 – № 4. – С. 3-18.
 27. Украинската литература след Сталин: съдбата на три литературни поколения – Литературен вестник, № 31, 8 – 14.10.2014, с. 9, 14-15.
 28. Aesthetical and Ideological Strategies of New Ukrainian Literature (in English) // Література та культура Полісся. Вип. 75. Серія "Філологічні науки" №. 2 / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. – С. 141-149.
 29. Радянська спадщина як об’єкт політики пам’яті в Україні (музейний аспект) // Агора. Випуск 17. 25 років Незалежності України: виклики державотворення. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». – 2016. – С. 75-86.
 30. Artistic Versions of World War II in Ukrainian Socialist Realist Literature (1941-1943) (in English) // Література та культура Полісся. – випуск 86. Серія філологічні науки №8. – 2017. – С.125-139.
 31. «Читати українську історію треба з бромом: Винниченків образ української революції» // Слово і Час.  – 2017. – №12. – С.3-15.
 32. «Читати українську історію треба з бромом: Винниченків образ української революції». Частина друга. // Слово і Час.  – 2018. – №1. – С. 27-37.
 33. «Читати українську історію треба з бромом: Винниченків образ української революції». Частина третя. // Слово і Час.  – 2018. – №2. – С. 56-66.
 34. “Museumification of the Soviet Past in the Context of Ukrainian Memory Politics” (in English) // Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 4, No. 1 (2018): 213-242.
 35. “Ukrainian Literature of the Late Soviet Period: The History of Three Generations of Poets” (in English), in The Literary Field under Communist Rule, Jurgutienė, Aušra & Satkauskytė, Dalia, ed. Boston: Academic Studies Press, 2018: 161-180.
 36. Between Two Powers: Nationalist vs. Bolshevik in Volodymyr Vynnychenko’s Works about the Ukrainian Revolution,” (in English), in Cossacks in Jamaica, Ukraine at the Antipodes: Essays in Honor of Marko Pavlyshyn, Alessandro Achilli, Serhy Yekelchyk, and Dmytro Yesypenko ed., Boston: Academic Studies Press, 2020: 410–424.
 37. Reconstructing the past: narratives of Soviet occupation in Ukrainian museums. (in English) //Canadian Slavonic papers. Volume 63. Issue 1-2 (2021): 48-167. https://doi.org/10.1080/00085006.2021.1915519
 38. Chornobyl Revisited //Критика. № 5-6 (2021): 22-29.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative