Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID

Google Академія

Науковий ступінь та вчене звання  

Кандидат філологічних наук (2006).

Доцент кафедри української літератури (2008).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, філологічний факультет, диплом із відзнакою (1996‒2001).

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та художня культура.

Кваліфікація: Магістр педагогічної освіти, викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої культури.

Аспірантура: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2001–2004 рр.). У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Наративні структури в українській авангардній прозі 20‑х рр. ХХ століття» зі спеціальності 10.01.01 –  українська література.

 

Професійне зростання

Із 2001 р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента, доцента кафедри української літератури (2001–2016); доцента, в. о. завідувача кафедри української літератури та журналістики (2017–2019); доцента кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики (2019–2021); доцента кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики (2022).

 

Специфічний досвід

Гарант освітньої програми 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Керівник колективної теми кафедри «Історія української літератури: проблеми поетики та інтерпретації».

Керівник студентської проблемної групи «Сучасні літературознавчі студії».

Член журі та керівник науково-дослідницьких робіт МАН України.

Учитель української літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (за сумісництвом).

Відповідальний секретар ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (2012‒2014).

 

Підвищення кваліфікації

Стажування на тему «Сучасні методики викладання української літератури»; Житомирський державний університет імені Івана Франка,  кафедра української та зарубіжної літератур (16.11.2020–22.01.2021)

 

Нагороди та відзнаки

 • Диплом лауреата щорічної обласної Премії імені Софії Русової (2009).
 • Почесна грамота Чернігівської обласної ради (2017).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2018).
 • Почесна грамота Національної Академії наук України, Національного центру «Мала Академія наук України» (2018).

 

Коло наукових інтересів

Українська авангардна проза, літературна урбаністика, сучасна українська література. Автор понад  60 наукових та науково-методичних публікацій.

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни: «Історія української літератури та літературної критики»; «Українська література ХХІ століття»; «Історія літератури української діаспори»; «Дитяча українська література»; «Сучасна українська література». Керує курсовими, кваліфікаційними дослідженнями.

 

Основні публікації:

 1. Урбаністичні уявлення В. Підмогильного у світі шпенглерівської концепції. Слово і час. 2002. № 8. С. 79–83.
 2. Наратив як модель світу: структурна побудова і проекція на художній текст. Слово і час.  2003.  №11.  С. 10–16.
 3. Специфіка реалізації наративної категорії «голос» в авангардній прозі 20‑х рр. ХХ ст. (Майк Йогансен, Леонід Скрипник). Studia methoologica. Вип. 16: Наративні виміри літератури. Матеріали міжнародної конференції з наратології. Тернопіль, 23–24 жовтня 2003 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка,  2005. С. 65–70.
 4. Наративні структури в українській авангардній прозі 20-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.01. Київ, 2005. 20 с.
 5. Творчий неспокій Євгена Плужника. Плужник Євген. «О тишина моїх маленьких рим!» / упоряд. Оксана Капленко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. С. 5–34.
 6. Історія української літератури 70 – 90-х рр. ХІХ століття : Заліковий кредит І. Навчально-методичний посібник. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. 108 с.
 7. Феномен «сценарного» стилю оповіді аванґардиста Леоніда Скрипника. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 10.  2008. С. 321–333.
 8. Роман «Хронос» Тараса Антиповича : особливості рецепції. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». № 7.  / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2016. Вип. 84. С. 307–317.
 9. Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника «Недуга». Молодий вчений. 2017. № 4.3 (44.3) квітень. С. 93–97.
 10. До питання типології жіночих образів у прозі Марії Матіос. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». №. 14 / відп. ред. і упорядник Г. В. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. Вип. 98. С. 112–120.
 11. Українська література на сторінках часопису «Література та культура Полісся». Література та культура Полісся. Вип. 100. Серія «Історичні науки». № 14. Серія «Філологічні науки». № 15 /відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 49–64.
 12. Інтерпретаційна парадигма творчості В. Домонтовича. Література та культура Полісся. Вип. 102. Серія «Філологічні науки». № 17 /відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 81–89.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative