Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Музейний комплекс

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Звернення до ректора

Скринька довіри

Новини університету

Науково-природничий музей

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Арватівські читання–2023»,  присвячена 95-річчю від дня народження академіка Ф. С. Арвата, ректора Ніжинської вищої школи (1978–1996)

17 травня 2023 року  відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Арватівські читання–2023», яка була  присвячена 95-річчю від дня народження академіка Ф. С. Арвата. Ф. С. Арват працював на кафедрі української мови за сумісництвом від 1976  до 1999 року. На знак глибокої пошани і щирої вдячності члени кафедри організовують  і проводять щорічні Всеукраїнські конференції «Арватівські читання».

У Ніжинській вищій школі Федір Степанович обіймав  основні посади  проректора з навчальної роботи, ректора, радника ректора, але найголовніше – він був доброю і світлою людиною, улюбленцем студентської аудиторії. Традиційно конференції проходили у квітні місяці, коли народився Федір Степанович, проте сучасні події, коли в усій Україні постійно чути  «клекіт хижої орди», унесли свої корективи.  Цьогорічна конференція, організована і проведена кафедрою української мови, методики її навчання та перекладу, набула ширшого формату: до її програми долучено круглий стіл «Сучасні тенденції розвитку української філології та методики викладання мови й літератури».  День проведення конференції виявився знаковим, оскільки наступний – 18 травня – День української вишиванки, а 20 травня  (3-тя субота) в Україні також свято – День науки.

У конференції цьогоріч узяли участь 188 дослідників рідного слова, рідної літератури, методики навчання української мови і літератури, проблем із царини перекладознавства  та міжкультурної комунікації. Серед учасників  10 докторів наук та  30 кандидатів (філологічних, педагогічних та історичних) наук, 1 докторант, 1 доктор філософії, які репрезентували дослідження сучасних тенденцій розвитку української філології та методики викладання мови й літератури (тематика круглого столу); 6 старших викладачів, 7 учителів,  7 аспірантів, 90 магістрантів, 33 студенти, здобувачі,  ліцеїсти та гімназисти.

Із вітальними словами до учасників конференції звернулися:  Олександр Самойленко, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Надія Бойко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Лейтмотивом вітань були життєствердні  заклики до активної праці  кожного на своєму робочому місці, у своїй галузі, оскільки наша праця сьогодні особливо важлива й значуща. Конференцію в рік 95-ліття від дня народження академіка Ф. С. Арвата визначено як вінок пам’яті і шани легендарному ректорові Ніжинської вищої школи та вдячності усім тим, хто сьогодні на фронті боронить незалежність України, захищає рідну землю, хто уможливлює проведення таких зібрань.

Активну участь у роботі конференції взяли науковці, магістранти та студенти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (співорганізатори), Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, учителі Ємільчинського ліцею №2 Житомирської області, вчителі та учні ліцею «Інтелект» м. Львова  та ін.

У рамках конференції розглядалися актуальні проблеми українського мовознавства, інновації в методиці навчання української мови та літератури, проблеми перекладознавства в контексті міжкультурної комунікації тощо. За «круглим столом» обговорювалися сучасні актуальні тенденції розвитку української філології та методики викладання української мови та літератури. Ткач Людмила Олександрівна, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, виголосила доповідь на тему «Феномен ідіостилю Івана Франка: мовознавчі аспекти», звернула увагу на дослідження в цій царині Ф. С. Арвата, на можливість творчого втілення теоретичних принципів І. Я. Франка в сучасних перекладознавчих студіях, науковій діяльності українських філологів загалом. Жила Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,  виголосила доповідь на тему «Микола Вінграновський як найоригінальніший і найазартніший баталіст в українській літературі (на прикладі роману «Северин Наливайко»), провела паралелі між легендарним минулим і сучасними трагічними й героїчними подіями в житті України. Левіна Любов Олександрівна, учитель вищої категорії, учитель-методист ліцею «Інтелект» м. Львова, оприлюднила дослідження на тему «Формування партнерських відносин учителя й учня в процесі вивчення зарубіжної літератури».   

Із-поміж виступів аспірантів виокремимо доповіді, що викликали жваве обговорення в учасників зібрання. Їх виголосили: Бойко Тетяна, аспірантка 3-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя («Об’єктивація лексико-семантичного поля концепту ЛЮБОВ в ідіолекті В. Винниченка»), Баран Іван, аспірант 4-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя («Концептосфера флори та фауни в поетичній творчості Василя Симоненка»), Романенко Ярослава, аспірантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя («Аксіологічні виміри щоденникового дискурсу Марії Матіос (на матеріалі твору «Приватний щоденник. Майдан. Війна...»).

--

На об’єднаному секційному засіданні «Актуальні проблеми мовознавства» (керівники секції:  д. філол. н., проф. Бондаренко Алла Іванівна; к. філол. н., доц. Пугач Валентина  Миколаївна)  та «Інновації в методиці навчання мови та літератури» (керівники секції: д. пед. н., проф. Бондаренко Юрій Іванович; к. пед. н., доц. Голуб Наталія  Миколаївна) виступили з цікавими й актуальними доповідями, взяли активну участь у наукових дискусіях Ірина Бондаренко, магістрантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (доповідь на тему  «Аксіологічні виміри тактильної лексики в малій прозі Є. Гуцала»); Вікторія Головенко, магістрантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (доповідь на тему  «Відображення етнічної самобутності фразеологічних одиниць крізь призму семантичного аспекту»); Юлія Загорна, магістрантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (доповідь на тему  «Мовленнєві засоби комічного в стендапі періоду війни в Україні»); Софія Савченко, магістрантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (доповідь на тему  «Стилістичні інтенції сленгізмів у романах Дари Корній»); Владислав Пилипенко, магістрант 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (доповідь на тему  «Теоретичні аспекти формування soft skills в учнів профільної школи»); Катерина Мотяш, учениця 1-го курсу лінгвістичного класу Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя (доповідь на тему  «Образ президента України як об’єкт дослідження») та ін. Доцент Пугач В.М. у звіті про роботу об’єднаного секційного засідання зазначає: «Така творча праця заохочує молодь до подальших наукових пошуків, додає оптимізму й окреслює нові перспективи в цей нелегкий для нашої держави час».

На об’єднаному секційному засіданні «Перекладознавство в контексті міжкультурної комунікації»та «Сучасні літературознавчі студії» були представлені актуальні теми із сучасного перекладознавства й літературознавства. Вступне слово Людмили Олександрівни Ткач,доктора філологічних наук, професора кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, допомогло створити спокійну, затишну атмосферу, налаштувати молодих науковців на конструктивний філологічний діалог. Не залишилися осторонь й інші наукові керівники та учасники конференції:учитель вищої категорії, учитель-методист ліцею «Інтелект» м. Львова  Левіна Любов Олександрівна; к. філол. н., доц. Остапенко Людмила Михайлівна, к. філол. н., доц. Петрик Олена Михайлівна; к. філол. н., доц. Сидоренко Валентина Олександрівна, які всіляко підтримували майбутніх науковців, надавали слушні поради.

Знаковим стало те, що перший виступ «До історії перекладознавства на Буковині» був присвячений розглядові й аналізу праць Ф. С. Арвата про переклад та перекладацьку діяльність. Його виголосила студентка 3-го курсу філологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. ФедьковичаАнгеліна Логош.

Зацікавленість і бурхливу дискусію викликала тема «Поема І. Франка «Лис Микита» як прецедентний текст української культури» студентки 2-го курсу філологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Ірини Бурлак, яка обґрунтувала унікальність Франкового тексту.

Родзинкою виступів стали доповіді учнів ліцею «Інтелект» м. Львова. Так, виступ Марка Назарова,учня 10 класу ліцею «Інтелект» м. Львова, на тему «Артбук-секвенування «Усі майбутні дні» у контексті сучасної літератури: літопис прийдешніх днів – чого він може нас навчити?» репрезентував аналіз постмодерних науково-фантастичних текстів; доповіді учениць 8-Б класу ліцею «Інтелект» м. Львова Ірини Петрушак «Роман Жозе Сарамаго «Сліпота» як варіант авторського погляду на майбутнє людства та спроба застереження читачів від такої перспективи» та Аліни Свірідової «Проблеми сучасних підлітків та шляхи подолання цих проблем у трилогії Зої Загг «Дівчина онлайн» вирізнялися проблемним підходом тамістили виховний аспект.

Цікавим був виступстудентки 3-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Катерини Бондаренко «Нові здобутки сучасного шевченкознавства». Активна й тривала дискусія допомогла студентці визначитися із подальшим напрямком у дослідженні й довела, що саме в такий спосіб справді народжується істина.

Юлія Шeвчeнкo, магістрантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, зацікавила аудиторію темою «Поезія Оксани Забужко: провідні мотиви й художні образи».

Ґрунтовний літературознавчий аналіз творчості Марії Матіос репрезентувала Валерія Рибакова, магістрантка 1-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, у дослідженні «Рецепція творчості Марії Матіос у сучасній літературній критиці».

Жваве зацікавлення викликав студента 2-го курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Павла Нагорного на тему«Компаративний аналіз роману Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин» та сучасної однойменної кіноадаптації Кевіна Колша та Денніса Відмаєра», який обґрунтував думку, що якісне кіно може розглядатися як альтернатива художньому творові, проте ніколи не зможе замінити його. Підсумували  секційне засідання керівники секцій, висловивши вдячність організаторам та учасникам зібрання.

На засіданні круглого столу «Сучасні тенденції розвитку української філології та методики викладання мови й літератури», об’єднаних секційних засіданнях панувала творчість, усвідомлене розуміння рідної мови як душі й духу українського народу. Тож єднаймося й надалі задля зміцнення українських філологічних і методологічних ідей, переконливих перемог на мовному фронті. Щира вдячність організаторам та всім учасникам Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Арватівські читання–2023» за активну співпрацю! Успішних кроків усім нам до Великої Перемоги!

Надія Бойко, Олена Петрик

Прочитано 117 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative