Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Чи потрібне вивчення лінгвокультурних явищ під час війни? На це питання дали ствердну відповідь учасники підсумкової конференції з лінгвокультурологічної практики (спеціальність 035 Філологія (Українська мова і література, перший освітній (бакалаврський) рівень). Захід відбувся 28 червня 2024 року в приміщенні лабораторії лінгвокультурології факультету філології, історії та політико-юридичних наук.

Упродовж конференції студенти виступили з індивідуальними звітами, у яких  розповіли про етапи проходження практики, під час яких вони актуалізували відомості про принципи та методи лінгвокультурології, зібрали необхідний матеріал, проаналізували його й оформили щоденники досліджень.

Другокурсники  підкреслили  важливість виконання основних завдань практики, серед яких назвали  застосування наукового підходу до розв’язання дослідницьких завдань із лінгвокультурології, формування навичок збирання, узагальнення та систематизації лінгвокультурологічної інформації з різних джерел, фіксування текстів, які мають міфологічне, символічне,  образно-метафоричне значення та закріплені у фольклорному, релігійному чи субкультурно-молодіжному дискурсах.

Зацікавленість юних дослідників викликав аналіз дібраних лінгвокультурем (символів, безеквівалентної лексики, фразеологізмів і паремій, стереотипів, порівнянь, метафор, прецедентних імен та ін.) щодо мовленнєвих засобів вираження в них лінгвокультурних кодів. Прикметно, що студенти обрали для дослідження як новітні, молодіжні субкультури, зокрема поттернійську, так і традиційні, зокрема субкультуру вірян,  у яких виокремили антропний, біоморфний, просторовий, часовий, духовний, а також артефактний коди. Здобувачі підкреслили те, що лінгвокультурологічна – одна з найцікавіших практик упродовж навчання в університеті.

Студенти наголосили на  важливості подолання складностей налагодження комунікативного контакту з інформаторами. Відповіді на уточнювальні запитання засвідчили те, що другокурсники  розуміють алгоритм дослідження.

З оцінкою результатів лінгвокультурологічної практики виступила Алла Бондаренко, професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу, завідувач лабораторії лінгвокультурології.  Вона підкреслила значущість виконаної роботи для формування фахових компетентностей здобувачів, відзначила здобуті навички збирання й аналізу матеріалу,  а також привітала студентів з успішним завершенням практики.

Проведений захід засвідчив те, що під час воєнних лихоліть не повинна послаблюватись увага до студентських наукових пошуків, які в нинішніх умовах є не тільки інструментом формування програмових результатів навчання, а й джерелом стійкості.

Алла Бондаренко, професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу,

Денис Донець, студент 2-го курсу (спеціальність 035 Філологія (Українська мова і література))

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative