Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Желіба Олександр Володимирович

Посада: доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

 

Контакти:

E-mail: geliba@ukr.net

Особистий сайт

  

1998 року з відзнакою закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, отримав диплом магістра за фахом «Викладач. Історія і народознавство», тема магістерської роботи: «Територіальна символіка Гетьманщини».

З 1999 по 2002 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади використання умовно-графічної наочності на заняттях всесвітньої історії в 10-11 класах».

З 1999 по 2005 р. викладач (з 2004 – доцент) кафедри всесвітньої історії, з 2005 року – доцент кафедри права та методики викладання історико-юридичних дисциплін. У 2003–2007 рр. – заступник декана історико-юридичного факультету.

На посаді в.о. зав. кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін – 2011-2015 рр.

Від листопада 2010 року – керівник Центру ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

За сумісництвом працює в Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені М. Гоголя.

 

Особистий сайт

 

Навчальні курси:

 • теорія та методика навчання історії;
 • теорія та методика навчання історії у вищій школі;
 • шкільний курс всесвітньої історії та методика його навчання;
 • сучасні інформаційні в навчанні історії.

Викладання навчальних курсів забезпечене авторськими навчально-методичними посібниками.

Науковий доробок.

Желіба О.В. є автором понад 180 наукових та науково-методичних публікацій (із них 6 посібників із грифом МОН у співавторстві), бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів, тренінгів.

Найбільш вагомі публікації:

СПИСОК ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Желіба І., Желіба О. Історія міських гербів Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 1997. - № 3. – С. 38-41.
 2. Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку // Сіверянськи літопис. – 1999. - № 2. – С. 39-41.
 3. Желіба О.В., Крапив’янський С.М. Новітня історія в запитаннях, завданнях, документах, графіках, діаграмах, схемах, таблицях. 10-11 клас. Посібник із всесвітньої історії. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. – 166 с.
 4. Желіба О. Позакласна робота з історії: особливості, об'єднання, заходи // Позакласна робота з історії в школі. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. – С. 4-17.
 5. Желіба О.В. Графічні і духовні попередники герба Війська Запорізького “козак із самопалом” // Література та культура Полісся. Вип. 17. / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин, НДПУ, 2001. – с. 78-81.
 6. Желіба О. Підготовка вчителя до уроку історії // Баранков О.Г. та ін. Сучасний урок історії в школі: Навчально-методичний посібник для студентів історико-правознавчого факультету. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – С. 3-26.
 7. Желіба О.В. Методика викладання історії засобами умовно-графічної наочності. Навчальний посібник. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 147 с.
 8. Методика викладання навчального курсу “Людина і світ”: 11 кл.: Книга для вчителя / Ладиченко Т.В., Бакка Т.В., Желіба О.В.; За заг. ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання України, 2004. – 196 с. гриф ВАК
 9. Ладиченко Т.В., Бакка Т.В., Желіба О.В. Суспільствознавство. Методичний посібник для вчителів. – К.: Аконіт, 2005. – 160 с.
 10. Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М., Желіба О.В. Всесвітня історія (1914-1939рр.). Методичний посібник для вчителів. – К.: Аконіт, 2005. – 336 с.
 11. Желіба О. Методика використання символіки на уроках історії // Історія України. – № 19-20, травень. - 2005. – С. 17-36.
 12. Желіба О. Основні напрямки краєзнавче-пошукової роботи // Україна і світ: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – С. 58-63.
 13. Желіба О. Символіка Ніжинського козачого полку // Ніжинська старовина: Випуск 1 (4). – Ніжин: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Ніжинська міська організація УТОПІК, ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2005. – С. 61-67.
 14. Желіба О. Приватна символіка з фонду Ніжинського повітового предводителя дворянства початку ХІХ ст. // Ніжинська старовина. Ніжинськознавчі студії: Історико-культурологічний збірник. Випуск 2 (5). – Ніжин: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2006. – С. 82-91.
 15. Желіба О. Складаємо історичний портрет. Деякі рекомендації щодо вивчення історичної особистості на уроках історії // Історія України. – № 42, листопад. - 2006. – С. 16-17.
 16. Желіба О.В, Ладиченко Т.В. Громадянська освіта: основи демократії. Експериментальний посібник для Х-ХІ класів середньої школи. Розділ 5. Демократія. – К.: Б.в., 2007. – 66 с.
 17. Желиба А.В. Славянские цвета // Гербовед. – 2007. – №2 (94). – С. 24-29.
 18. Всесвітня історія. Тести. 6-11 класи / Л.М. Мицик, Р.А. Дудка, О.В. Желіба та ін., уклдання. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 368 с.
 19. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Видавництво ЕТНА-1, 2008. – 174 с. Авторський колектив: Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, Т. Ладиченко, О. Магдик, Т. Мелещенко, М. Михайличенко, Г. Михайлович, Ю. Найда, О. Салата, Н. Сірик, Н. Софій, Є Синьова, О. Суслова, В. Терещенко, С. Терно
 20. Желіба О. Використання ігор у навчанні історії // Часопис наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. Вип. 2. / Відп. ред. і упорядник Л.М. Мицик. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – С. 148-168.
 21. Желіба О. Факультатив «Альтернативна історія» (концепція курсу) // Історія в школі. - № 7-8, 2008. – С. 23-29.
 22. Желіба О. Методика розв’язування тестових завдань з історії. // Історія в школах України. – 2009. - №11. – С. 23-29.
 23. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методи його навчання. / Т.В. Бакка, Т.В.Ладиченко, Л.В.Марголіна та ін. (Дубровський В.Ф., Желіба О.В., Клепко С.Ф., Мелещенко Т.В.) – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 207 с.
 24. Громадянська освіта: основи демократії. 11(12) клас: навчальний посібник / Т.В. Бакка, Т.В.Ладиченко, Л.В.Марголіна та ін. (Дубровський В.Ф., Желіба О.В., Клепко С.Ф., Мелещенко Т.В.). - Харків : Основа, 2009. - 207 с.: іл., хеми, табл.
 25. Рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів у навчальні програми вищої освіти (Тетяна Ладиченко, Валентин Малиновський, Віктор Ладиченко, Оксана Салата, Олександр Желіба) //  Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. – Сквирка: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. Частина І. – С. 287-328.
 26. Желіба О.В. Використання у навчальному процесі схеми «Суспільний устрій Війська Запорозького (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)» (Історія України. 8 клас) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. - №3. – С. 23-24.
 27. Желіба О.В. Поняття «історичні компетентності» // Компетентністний підхід до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: Видавництво ПП Лисенка М.М., 2011. – С. 93-99.
 28. Желіба О.В. Іконографія герба Війська запорізького «козак з самопалом» // Часопис наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. Вип. 3. / Відп. ред. і упорядник Л.М. Мицик. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – С. 148-168.
 29. Крупницький Л., Желіба О. Вікіпедія на «відмінно». Доцент Ніжинського університету Олександр Желіба мотивує студентів створювати статті для електронної енциклопедії замість рефератів // Український тиждень. - 27 березня 2012. – С. 48-49.
 30. Желиба А.В., Кудлай О.Ю. Вторая мировая война: историческая память нежинцев // Сборник научных трудов Телавского государственного университета им. Якова Гогебашвили. – Тбилиси, 2011. – С. 101-105.
 31. Желіба О.В. Теорія та методика навчання історії: курс лекцій. Урок історії у системі процесу навчання // Історія в школі. – 2012. - №10. – С. 24-31.
 32. Желіба О.В. Проблеми статей з геральдики україномовної Вікіпедії // Часопис наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. – Вип. 4. / [відп. ред. Кривобок О.П.]. – Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-70.
 33. Желіба О.В. Використання умовно-графічної наочності при вивченні історії України: Дидактичні засади вивчення питання російсько-французької війни 1812 р. у 9 класі // Історія в школі. – 2013. - №1. – С. 33-35.
 34. Желіба О.В. Громадянські конфлікти в контексті шкільного курсу історії України // Громадянські протистояння в історії України: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., приуроч. До 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин) / упор. Є.М. Лцняк; відп. за вип. С.Ю. Зозуля: Укр. ін.-т нац. пам’яті, Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя; Ніжин. краєзн. музей ім. Спаського І.Г.; Ніжин. міськ. рада. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., – 2013. – С. 189-203.
 35. Желіба О.В. Використання змісту шкільного курсу всесвітньої історії як однієї з основ формування патріотичних цінностей учнів // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: С. В. Білошицкий (гол.) та ін.]. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 140-146.
 36. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін (за вимогами кредитно-модульної системи): навч.-метод. посіб. / Л.О. Дудка, О.В. Желіба. – Ч. І. – Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 92 с.
 37. Желіба О. В. Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання: навч.-метод. посіб. для студентів-істориків / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 31 с.
 38. Желіба О. В. Толерантність: соціальний, економічний, культурний вимір: навч.-метод. посіб. / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 44 с.
 39. Желіба О. В. Сучасні інформаційні технології при викладанні фахових дисциплін (історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін): навч.-метод. посіб. для студентів-істориків* / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 29 с.
 40. Желіба О.В. Методика навчання історичних дисциплін у вищій школі: навчально-методичний посібник для магістрів. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2013. - 36 с.
 41. Желіба О.В. Урок історії: питання типології: на допомогу викладачу теорії та методики навчання у ВНЗ // Історія в школі: Науково-методичний журнал/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К.: Етносфера, 2013. - №3. - С. 26-33.
 42. Желіба О. Перша світова війна в програмах з історії українських шкіл // Перша світова війна в долях народів Європи та світу. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 258-269.
 43. Желіба О.В.Підготовка учителя історії: між теорією та практикою // Освітня політика. Портал громадських експертів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/241-pidgotovka-uchitelya-istoriji-mizh-teorieyuta-praktikoyu
 44. Желіба О.В. Теорія та методика навчання історії: форми уроку історії (на допомогу викладачу вищої школи) // Історія в школі: Науково-методичний журнал/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К.: Етносфера, 2014. - №3. - С. 31-39.
 45. Желіба О.В. Використання схеми «Логічна піраміда» на уроках, присвячених питанням суспільних відносин в 6 класі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. - №12. – С. 16-22.
 46. Желіба О. В.Людина і світ: навч.-метод. посіб. для підготовки уроків курсу «Людина і світ» / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 199 с.
 47. Желіба О.В. Використання схеми «Політична система» на прикладі уроків в 6 класі, присвячених питанням державного життя // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - №1-2. – С. 20-22.
 48. Желіба О.В. Вивчення подій, пов’язаних із становленням державних органів України 1917–1921 рр. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - №4. – С. 33-36.
 49. Желіба О. Герб і прапор села Вересоч // Знак. – 2015. – травень. – С. 1.
 50. Желіба О.В. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення // Історія в рідній школі. – 2015. - №4. – С. 15-18.
 51. Желіба О.В. Кримська АСРР у 1921-39 рр. // Історія в рідній школі. – 2015. - №7-8. – С. 30-39.

Участь у проектах.

 • Проект Європейського Союзу та уряду США «Освіта для демократії в Україні» (2000–2002)
 • Канадсько-Український проект «Розбудова демократії» (2004-2008)
 • Проект Європейського Союзу під керівництвом компанії Cambridge Education «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008)
 • Проект Європейського Союзу «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009–2011)
 • Міжнародний навчально-методичний семінар-школа з проблематики дослідження та викладання історії Голокосту в Європі та в Україні (2014-2015)

Член Українського геральдичного товариства з 1996 року, Всеукраїнського об'єднання викладачів громадянської освіти і суспільних дисциплін з 2002 року, Вікімедія-Україна від 2012 року.

Від 2007 року член журі Всеукраїнського турніру юних істориків, від 2010 року – Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.

Від 2011 року готує команду НДУ до участі в Міжнародному студентському турнірі з історії (результати – ІІІ місце 2011 і 2014 року, ІV – 3013 року).

Від 2011 року надає консультації зі створення та редагування статей у Вікіпедії.

Автор комплектів символіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя і частини його підрозділів (бібліотека, історико-юридичний факультет, філологічний факультет), Ніжинського медичного училища, Ніжинського району Чернігівської області, Яготинського району Київської області і його населених пунктів.

Підвищення кваліфікації.

 • Civic Education Project «Belarus-Ukraine-Moldova» «New Approaches to Teaching History», 3-9 February 2003, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine.
 • Інтенсивний курс підвищення кваліфікації, організований спільно Міністерством освіти і науки України, Інститутом вищої освіти АПН України та Канадсько-Українським Проектом «Розбудова демократі», в обсязі 50 годин для підготовки до викладання курсу «Основи демократії».
 • Підвищення кваліфікації в системі вищої педагогічної освіти за програмою «Inel® Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладання навчальних предметів згідно з Державним стандартом освіти України. – Ніжин. – 10-24 лютого 2007 р.
 • Seminar «Citizenship Learning in Germany and Europe». – Haus auf der Alb, Bad Urach, Germany. – 21-28 October 2007.
 • Курс підготовки розробників тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти та «Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні». Литопад 2011 р.
 • «Програми тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів» програми рівних можливостей та прав жінок в Україні. Березень 2010 р.
 • Підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. Травень 2011 р.
 • Навчальний семінар «Ґендерна чутливість. Ґендерна обізнаність. Протидія насильству в сімї» Державного інституту розвитку сім’ї та молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Вересень 2011 р.
 • Підвищення кваліфікації з підготовки тренерів в Державному інституті сімейної та молодіжної політики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Вересень 2011 р.
 • Програма підготовки керівників (резерв керівників) навчальних закладів з питань ґендерної освіти у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Листопад 2011 р.
 • Міжнародний навчально-методичний семінар-школа з проблематики дослідження та викладання історії Голокосту в Європі та в Україні, м. Чернігів 17 серпня - 22 серпня 2014 р.
 • Holocaust studies for educators from Ukraine at The International School for Holocaust Studies. November 8 - 18, 2014.
 • Восьмий освітньо-методичний семінар для викладачів історії та суспільних дисциплін, студентів та аспірантів навчальних закладів України «Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі». – Львів-Люблін. – 3-8 жовтня 2015 (48 годин).

Наукові інтереси:

 • методика навчання історії;
 • методика навчання громадянської освіти;
 • ґендерна освіта;
 • громадянська освіта;
 • інформаційні технології в освіті;
 • геральдика.

Контакти:

Соціальні мережі: facebook

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative