Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Міжнародна літня школа «Виклики для сучасної демократії» - це щорічний проект українсько-польських молодіжних обмінів та неформальної освіти Ніжинського державного університету імені  Миколи Гоголя, Педагогічного університету в Кракові та  Асоціації молодіжних ініціатив Олькуша «Сімо» (за підтримки Ніжинської міської ради).

Мета міжнародної літньої школи полягає в утвердженні серед студентської молоді України та Польщі демократичних цінностей та думки про правильність євроінтеграційного вибору; поглибленні знань щодо досвіду адміністративних реформ в Україні та Польщі, формування навиків аналізу перспектив та пошуку шляхів розв’язання проблем самоврядних територіальних громад, що виникають у процесі реалізації курсу на децентралізацію влади.

 

Завдання:

 1. здійснити порівняльний аналіз польської та української моделей децентралізації та процесу проведення  реформ  для  виявлення  чинників,  що  гальмують  ефективне  використання польського досвіду реформування в Україні;
 2. забезпечити обмін досвідом між студентами та викладачами, які активно працюють в царині сучасних демократичних студій;
 3. налагодити міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів України та Польщі для поглиблення інтеграції їх освітніх просторів;
 4. встановити професійні та партнерські контакти між студентами Польщі та України;
 5. сприяти утвердженню демократичних цінностей шляхом взаємодії та співпраці, навчитися спільно приймати ефективні рішення щодо розв’язання проблем та загроз, з якими стикається суспільство в процесі децентралізації;
 6. сформувати громадянську зрілість студентів, яка є моральною категорією, що визначається поглядами та поведінкою гармонійно і всебічно розвиненої людини з гуманістичним світоглядом.

Інноваційність. Міжнародна літня школа, як різновид неформальної освіти, є інноваційною не лише для Ніжина, але й для Чернігівської області. З впевненістю можна сказати, що в нашому регіоні ми є першопрохідцями в цьому напрямку. Студентство Чернігівщини, яке сьогодні здобуває нові знання та набуває професійні та ґромадські компетенції вже завтра очолить органи влади сіл, міст, районів, області та держави. Саме ця молодь стане основою майбутнього політикуму регіону та країни загалом.

Цільовою аудиторією заходу є студенти, магістри та аспіранти спеціальностей «Політологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Історія» українських та польських вищих навчальних закладів. Випускники цих напрямів підготовки традиційно займають у суспільстві ніші, які пов’язані з політичною та ідеологічною сферами, тому прищеплення демократичних цінностей саме цим категоріям студентства є не просто важливим, але й вкрай необхідним для зміцнення та розвитку демократичних засад в країнах Східної Європи.

Форми організації роботи літньої школи спрямовані на:

 • підвищення рівня обізнаності в концептуальних проблемах децентралізації (лекції);
 • здобуття громадянських та професійних компетенцій, (воркшопи, тренінги, дискусії, круглі столи);
 • ознайомленням з практичною діяльністю української політичної системи (практичні заняття в органах влади та місцевого самоврядування, а також в місцевих партійних осередках);
 • налагодження міжнаціонального історико-культурного діалогу між українською та польською молоддю (культурно-просвітницька програма, дозвілля).

Очікувані результати:

 • здобуття студентами ґрунтовних знань про реформу децентралізації в Україні та Польщі, набуття навичок компаративного аналізу особливостей цього процесу в обох країнах та пошуку шляхів подолання труднощів децентралізації;
 • налагодження наукового та культурного діалогу між українським та польським студентством та професорсько-викладацьким складом;
 • утвердження серед української та польської студентської молоді демократичних цінностей шляхом інтелектуальної взаємодії та співпраці;
 • формування громадянської зрілості студентів.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative