Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

З метою впровадження принципів ґендерної рівності в освітній процес та освітнє середовище Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя визначаються стратегічні напрямки діяльності, яким сприяє центр.

1.Освітній – упровадження програм minor, навчальних курсів, модулів курсів, проблем ґендерної рівності у навчальний процес.
1.1. Програма minor «Ґендерні студії» пропонується студентам різних спеціальностей та різних освітніх рівнів. Програму підготовлено викладачами університету, які пройшли підготовку та набули досвіду під час виконання проєкту «Ґендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» за програмою Еразмус+ (2015-2019 рр.). Програма minor розрахована на 16 кредитів ЄКТС (4 семестри), навчальний процес повністю підтримується на сторінках відповідних курсів у навчальному середовищі університету «Уніком». Деякі матеріали до курсів цієї програми можна знайти у вільному доступі на сайті проєкту GeSt.

1.2. Орієнтовні назви вибіркових навчальних дисциплін:

 • ґендерні студії,
 • ґендерна психологія,
 • освіта і ґендер,
 • ґендерна політика,
 • ґендерна психологія лідерства та кар’єри,
 • ґендерні дослідження,
 • ґендерні історичні студії,
 • розвиток ґендерних стосунків в історичному контексті.

1.3.Орієнтовні назви модулів навчальних дисциплін:

 • Ґендерне питання у сучасній філософії
 • Філософія фемінізму і андроцентризму
 • Ґендерний аспект у релігійних системах
 • Соціальні форми вираження релігійного досвіду і ґендер
 • Етико-філософські проблеми статі
 • Ґендерний аспект естетики
 • Ґендерна антропологія
 • Ґендерна ідентичність
 • Ґендерне виховання у сучасному суспільстві
 • Сім'я як джерело ґендерної соціалізації
 • Специфіка ґендерної соціалізації в дорослому віці
 • Особистісне становлення і ґендерна ідентичність у зрілому віці
 • Професійний розвиток чоловіків і жінок, побудова кар'єри
 • Ґендерні особливості міжособистісних комунікацій
 • Ґендерний конфлікт
 • Фізіологічні особливості чоловіків та жінок
 • Проблеми ґендерної лінгвістики
 • Ґендерні упередження
 • Роль ґендеру у створенні мовної картини світу
 • Мовний сексизм або дискримінаційне зображення статей у мові
 • Ґендерне прочитання текстів
 • Ґендерний аспект сучасної мовної політики
 • Ґендерна культура мовлення
 • Мовний аспект ґендерних стереотипів у текстах
 • «Чоловіча» і «жіноча» мова
 • Образи чоловіка та жінки у мовній свідомості
 • Ґендерні аспекти професійної комунікації
 • Ґендерна специфіка міжкультурної комунікації
 • Національне і міжнародне право і відображення в ньому ґендерного компоненту
 • Ґендерна рівність у сучасному законодавстві
 • Правовий захист жінки і чоловіка в Україні
 • Ґендерна політика у правовій і соціальній державі
 • Ґендерні аспекти права
 • Продне та соціальне право, їх ґендерна детермінанта
 • Правовий статус жінки та чоловіка
 • Вплив ґендерної структури суспільства на розвиток правової системи
 • Міжнародний захист прав людини: ґендерний вимір
 • Насильство у сім’ї
 • Ґендерна політика в Україні
 • Зміст та особливості ґендерного підходу до політики
 • Ґендерний компонент у системі політики
 • Ґендер і громадянське суспільство
 • Ґендер у сучасній політичній теорії
 • Ґендерні аспекти державного управління
 • Ґендерний вимір в історії
 • Історія жіночого руху
 • Історія жінок козацької доби
 • Жінка-лідер в історії
 • Сприйняття та засвоєння феміністичних ідей
 • Історія емансипації жінки
 • Формування феміністичних концепцій
 • Ґендерна методологія в історичних дослідженнях
 • Ґендерна соціологія
 • Ґендерна соціалізація
 • Ґендерна ідентичність
 • Соціологія шлюбу, родини, сімї і молоді
 • Варіативність поєднання компонентів статевої ідентичності
 • Сексуальні особливості та соціальна винагорода
 • Теорія диференціації сексуальних ролей
 • Соціальне конструювання ґендеру
 • Проблеми ґендерної рівності
 • Соціальний статус жінок в Україні
 • Ґендерні аспекти економічної теорії та економічної політики
 • Ґендерний аспект економічного розвитку суспільства
 • Жінки і чоловіки на ринку праці
 • Ґендерний зріз безробіття
 • Ґендерна сегрегація праці
 • Ґендерна нерівність в оплаті праці
 • Ґендерні дослідження в менеджменті
 • Ґендерні аспекти управління
 • Глобалізація міжнародної міграції: роль жінок та чоловіків
 • Домашня праця
 • Неоплачувана праця і ґендер

2. Науковий – проведення досліджень ґендерної тематики: міні-проєкти здобувачів, курсові та дипломні роботи, наукові доповіді та статті, дисертаційні дослідження, науково-популярні праці та монографії.
3. Методичний – консультації з ґендерних питань, підвищення ґендерної обізнаності та кваліфікації.

Рекомендовані онлайн-курси з ґендерної просвіти для науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, допоміжного персоналу:

4.Організаційний – проведення заходів на ґендерну проблематику, участь у всеукраїнських та міжнародних акціях.
5.Моніторинговий – проведення моніторингу нормативної бази ЗВО та освітнього середовища з точки зору дотримання принципів ґендерної рівності.

Приклади включення ґендерних питань до анкетувань в ЗВО:

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative