Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

E-mail: hordienkotana@gmail.com

Посада – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2012).

Вчене звання – доцент кафедри педагогіки (2015).

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

  • Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі
  • Основи інклюзивної педагогіки в початковій школі
  • Діяльнісний підхід в початковій школі
  • Діяльнісний підхід в початковій школі: наскрізний вимір
  • Теорія і методика навчання технологічної освітньої галузі в початковій школі
  • Теорія і методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі

 

ОСВІТА. Вищу освіту здобула у 2001р., закінчивши Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Історія та народознавство»; здобула кваліфікацію вчителя історії та народознавства.

У 2010 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів в системі багаторівневої професійної підготовки» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (диплом кандидата педагогічних наук ДК № 009037 від 26 вересня 2012 р.).

У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки (Диплом 12ДЦ № 043587 від 30 червня 2015р.)

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя в 2022 році за спеціальністю 013 Початкова освіта. Отримала кваліфікацію «Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Із 2001р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2001-2012рр.), старшого викладача (2013р.), доцента (з2014р.).

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 209 від 14.02.2020 та № 928 від 26.08.2021 р. входить до складу робочої групи з упровадження спецкурсу «Діяльнісний підхід у початковій школі» (всеукраїнський проєкт згідно Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The LEGO Foundatiom (Данія).

Регіональний координатор Всеукраїнського проєкту з упровадження спецкурсу “Діяльнісний підхід у початковій школі” у програму підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта (згідно Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та The LEGO Foundatiom (Данія) - Наказ Міністерства освіти і науки України № 1005 від 10.11.2022.

Членкиня професійного об'єднання «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2021), «Українська асоціація дослідників освіти» (2022, 2023).

Лауреат IX Всеукраїнського конкурсу від Інституту обдарованої дитини НАПН  «Творчий вчитель-обдарований учень 2021» у номінаціях: «Організація освітнього процесу» з проєктом «Мої улюблені книжки» та «Авдиторія НУШ своїми руками».

Учасниця фотоконкурсу «Магія природи» від ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наукк та інформаційних технологій Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, та переможиця 2 ступеня в номінації «Природні ландшафти».

 

Наукові інтереси, публікації. Основний напрямок наукових пошуків – професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.

У своєму науковому доробку має більше 150 публікацій, серед яких колективні монографії, наукові статті у фахових, зарубіжних та наукометричних виданнях SCOPUS, навчальні посібники, методичні рекомендації та ін.

 

ДЕЯКІ З ОСТАННІХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ:

Посібники і методичні рекомендації:

1. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» в початковій школі: навч.-метод. посіб. Укладач Т.В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 187 с.

2. Основи педагогічної діагностики в початковій школі: навч.-метод. посіб. Укладач Т.В. Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С.91

3. Основи педагогіки: нвчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Початкова освіта. Укл. Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 115 с.

4. Гордієнко Т.В. Каліграфія: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2015. 116 с.

5. Початкова школа та студент-практикант: навч.-метод. посіб. / укл. Є.І.Коваленко Л.О. Дубровська, Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, В.Л. Дубровський, О.С. Філоненко – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016. 171 с.

6. Інноваційні методики освітньо-виховної роботи початкових шкіл з інклюзивним навчанням: методичні рекомендації. Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 58 с.

7. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки для студентів ІІІ курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Педагогічна освіта Укладачі: Л.О.Дубровська, Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, видання – 2-ге, перер. та доп., 2021. 52 с.

8. Плани семінарських і лабораторних занять з педагогіки для студентів III курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Укладачі. : Н.В.Білоусова, Т.В.Гордієнко, Н.М.Демченко . Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2018. 23с.

9. Завдання і методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти в початковій школі». Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 64 с.

10. Завдання та методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни «Теорія і методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня напряму підготовки 013 Початкова освіта. Укладач: Гордієнко Т.В. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2023. 58с.

11. Початковаосвіта: історія, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 27 жовтня 2022 року. Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2022. 116 с.

 

Наукові статті:

1. Bilousova Nadiia, Hordiienko Tetiana, Demchenko Nataliia, Filonenko Olena, Bobro Artur. The organisation of educational space in the new Ukrainian school. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 270-279. Доступна по следующей ссылке:https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-3/82-abstract/jiddt/4018-abstract-the-organisation-of-educational-space-in-the-new-ukrainian-schoo (DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.2(індексується в SCOPUS)

2. Гордієнко Т. В., Білоусова Н. В. Упровадження інноваційних технологій в освітній процес початкової школи Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. № 4 2017. С. 62-68

3. Гордієнко Т.В. Суспільствознавство в початковій школі: історичний огляд. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 2, 2017. С.158 – 163.

4. Надія Білоусова, Лариса Дубровська, Тетяна Гордієнко, Валерій Дубровcький Самовдосконалення як один із критеріїв професійної компетентності вчителя початкової школи Вісник Львівського університету. Випуск 32. Серія педагогічна. Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2017. С.487-494

5. Гордієнко Т.В. Формування освітніх компетентностей учнів початкової школи у змісті навчального предмета «Я у світі» Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 3, 2017. С.56-62.

6. Гордієнко Т.В. Долматова М.П. Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 3, 2018. – С.18-23

7. Гордієнко Т.В., Унгуряну Л.Ф.Особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів. Актуальні наукові дослідження у сучасному світі. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вип. 6(50), ч. 7 с.97-103

8. Гордієнко Т.В. Психолого-педагогічні основи використання наочності на уроках природознавства у початкових класах. Актуальні наукові дослідження у сучасному світі. Журнал - Переяслав, 2020. Вип. 2(58), ч. 6, с.60-65.

9. Ткаченко Т.С., Гордієнко Т.В. Теорія та методика розвитку понять у психолого-педагогічній та методичній літературі Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічна науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Т.М.Турчин. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, № 4, 2019. С.  с.26-33

10. Філоненко О.С., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Організація пропедевтичної практики майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 71, Т.2. 2020. С.235-240

11. Гордієнко Т.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Форми та методи інклюзивного навчання на уроках математики в початковій школі. Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Випуск 2 (135). Одеса, 2021. с.68-74.

12. Гордієнко Т.В.Білоусова Н.В., Долматова М.П. Використання технологій критичного мислення під час аналізу навчальних мультфільмів в початковій школіНаукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 1. с.44-51

13. Дубровська Л.О.,Дубровський В.Л., Гордієнко Т.В. Формування громадянських компетентностей молодших школярів на інтегрованих уроках математики Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 42. Том 1. с.280-285

14. Філоненко О.С., Гордієнко Т.В. Урахування індивідуальних особливостей учнів з особливими освітніми потребами в освітньому процесі початкової школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип 77. Т.2 с.54-58

15. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Деякі аспекти організації освітнього процесу в інклюзивному класі початкової школи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 39. Том 1. с. 288-293

16. Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Особливості організації ефективної педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзії Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2. с.18-26.

17. Гордієнко Т. В., Філоненко О. С., Бобро А. А. Особливості інклюзивного навчання здобувачів початкової освіти. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 3 с.7-13

18. Гордієнко Т.В., Дубровська Л.О., Дубровський В.Л. Особливості організації інклюзивного навчання в початковій школі. Педагогічні науки: теорія та практика. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 2 (38). с.120-125

19. Гордієнко Т.В., Філоненко О.С. Основи тренінгу як особливої форми навчання майбутніх учителів початкової школи. Наукові записки: Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 2. С.95-103.

20. Гордієнко Т.В.Використання прийомів реалізації діяльнісного підходу в початковій школі на уроках «Я досліджую світ». Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск 3 (50), 2022. Частина 1 (2022) с.180-186.

 

Науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації з наукової (професійної) тематики

Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Проблема соціалізації молодших школярів в педагогічній спадщині Софії Русової. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи: зб. наук. Праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 лютого 2019р. Ріпки. 2019. с. 65-69.

Гордієнко Т.В., Білоусова Н.В. Застосування технології перевернутого навчання в роботі загальноосвітнього навчального закладу Науковий журнал «Молодий вчений», № 5.2 (69.2) травень 2019 р. с. 102-106.

Tatiana Hordienko, Nadya Bilousova, Ludmila Ungureanu Práca s interaktívnou tabuľou v kontexte profesijného rastu učiteľa primárneho vzdelávania VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V. Medzinárodný nekonferenčný zborník Prešovská univerzita v Prešove, 2020 р. 52-58.

Тетяна Гордієнко Ранкові зустрічі в новій українській школі VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník PREŠOV 2019 (Словаччина) р.87-92 

Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В., Насилівська І. В. Діагностика рівнів сформованості навички швидкочитання в молодших школярів. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020. Pp. 356-363.

Гордієнко Т. В., Білоусова Н. В., Унгуряну Л. Ф. Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності молодших школярів Perspectives of world science and education. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 404-412.

Bilousova N. V./Білоусова Н. В., Hordienko T. V./Гордієнко Т.В., Kolesnik L.I./Колесник Л.І Форми та методи формування екологічної вихованості молодших школярів на уроках природознавства International scientific conference ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS ‘2020 Conference proceedings May 14-15, 2020 с.378-382 

Науменко І.А., Гордієнко Т.В. Нетрадиційні підходи до розв’язання проблеми каліграфічного письма молодших школярі. Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21- 22 квітня 2021 року) : збірник тез. - Бердянськ : БДПУ, 2021. с.100-104

Кириленко Л.О., Гордієнко Т.В. Заочна інтерактивна екскурсія в освітньому процесі сучасної школи. Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції / За. заг. ред. Кирилюк С.Д. Ніжин: видавництво НДУ, 2021 с.100-105

Івасенко Т.М., Гордієнко Т.В., Науменко І.А. Підходи до ролі мультиплікаційних фільмів в освітньому процесі початкової школи The 6 th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (April 25-27, 2021) Potere della ragione Editore, Rome, Italy. 2021. p.251-257

Демченко Н.М., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Технологія критичного мислення у роботі вчителя початкової школи. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». p. 38-41.

Демченко Н. М., Білоусова Н. В., Гордієнко Т. В. Модель підготовки майбутніх вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Vol. 2. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». pages 38-42

Надія Білоусова, Тетяна Гордієнко. Упровадження методу «Футбол 3» під час вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання фізкультурної освітньої галузі в початковій школі». Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c. ISBN 978-83-66567-26-9. с. 130-135

Тетяна Гордієнко, Надія Білоусова. Знайомство із авторськими методиками навчання письму у процесі практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Освіта і суспільство VI: Міжнародний збірник наукових праць / Під ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової. Бердянський державний педагогічний університет. Ополє: видавництво Вищої школи управління і адміністрації в Ополє, Польща. 567 c.

Путря Вікторія Сергіївна, Гордієнко Тетяна Володимирівна (Ніжин, Україна) Деякі аспекти навчання каліграфічного письма ліворуких дітей. Актуальні наукові дослідження у сучасному світі. Випуск 3(71) Частина 6. Березень 2021 р. с.190-196.

Ярешко Вероніка, Гордієнко Тетяна. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до проведення екскурсій. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. с.100-103

Т.В. Гордієнко, Н.М. Демченко Розділ 10. Теоретичні основи корекційної роботи з учнями з особливими освітними потребами с.150-168 / NEW IMPETUS FOR THE ADVANCEMENT OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: RESEARCH MATTERS April 1, 2021

Tеtiana Gordienko, Nadija Bilousova Rozdział 4. Pedagogika partnerstwa w nowej ukraińskiej szkole с. 131-145 / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. 

Філоненко О.С., Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Основи взаємодії школи та сім’ї у вихованні молодших школярів. The ХIХ International Scientific and Practical Conference «Modern problems in science», May 17 – 20, 2022, Vancouver, Canada. р. 554-558

Білоусова Н.В., Гордієнко Т.В. Шуба К.С. Діагностика рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкових класів до антибулінгової роботи з учнями. Матеріали Всеукраїнського мітапу «Школа без булінгу: нездійснена мрія чи реальна можливість?» (15 вересня 2022 року, м. Запоріжжя) Випуск №2(49)/2022 Електронне видання

Гордієнко Тетяна Навчальний тренінг як оптимальна форма організації навчання майбутніх вчителів. Педагогічний альманах:збірник праць молодих науковців / відп. ред. Т. М. Турчин. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. Вип. 1. с.39-42

Шевченко М.С., Гордієнко Т.В. Особливості предметно-перетворювальної діяльності молодших школярів на уроці «Дизайн і технології» Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 27 жовтня 2022 року. Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2022. с.124-126

 

Участь в наукових конференціях різного рівня:

20 – 21 квітня 2017 р. участь у І Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» (м.Бердянськ)

1 – 2 червня 2017 р. участь у науково-практичній конференції «Перші Ушинські читання. Українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства» (м.Чернігів)

19 – 20 жовтня 2017 року участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє» (м.Ніжин)

19 жовтня 2017 року участь у всеукраїнській науково-практичній конференції «Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін» на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м.Черкаси)

02 – 03 листопада 2017 року участь у I Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції», Київський університет імені Бориса Грінченка (м.Київ)

15 лютого 2018 р. участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Модернізація професійної підготовки менеджерів», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин)

28 березня 2018 р. участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особливості формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості», м. Ніжин, Ніжинська гімназія № 3, (м.Ніжин)

13-14 березня 2018 р. Участь у ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Макаренківська концепція підготовки вчителів у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» та Всеукраїнських науково-практичних семінарів «Управлінська майстерність керівника навчального закладу», «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновацій та інформатизації», «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві», Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, (м.Полтава)

25-26 квітня 2018 р. участь у ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку», Бердянський державний педагогічний університет, (м. Бердянськ)

25 - 27 квітня 2018 р. участь у роботі звітної наукової конференції викладачів університету за 2017 р. (Формування педагогічної майстерності вчителя початкової школи шляхом педагогічного тренінгу), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, (м. Ніжин)

15 - 17 травня 2018 р. участь у XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, (м.Вінниця)

22 – 23 травня 2018 р. участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, (м.Глухів)

20 серпня 2018 р. участь у літній Міжнародній науковій конференції «Актуальные научные исследования в современном мире», (м. ПереяславХмельницкий)

19 жовтня 2018 р. участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Початкова освіта:історія, проблеми, перспективи» (м. Ніжин) (участь в організації і проведенні конференції, член організаційного комітету, член редакційної колегії конференції).

15 – 16 лютого 2019 р Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи» 15 – 16 лютого 2019 р., Ріпкінська гімназія імені Софії Русової.

28 лютого 2019р. Фестиваль нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській школі (тривалість – 3 години), м.Ніжин.

6 березня 2019р. вебінар «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в процесі реалізації курсу «Українська мова та читання» у 2-х класах на засадах Нової української школи.

28 березня 2019Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний освітньо-інформаційний простір для формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості: виклики, досягнення, перспективи розвитку в умовах нової української школи», Ніжинська гімназія № 3.

1-3 квітня 2019р. ІІ Міжнародна конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології у розвитку суспільства», Вища технічна школа в Катовіце, м. Катовіце, Польща.

17-18 квітня 2019 року ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти», м.Вінниця.

28 лютого 2020 р. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Стратегії розвитку сучасної освіти і науки», м.Бердянськ

26-27 березня 2020р. LIX Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі», м.Переяслав-Хмельницький

27 березня 2020 р. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фундаментальні та прикладні наукові дослідження: актуальні питання, досягнення та інновації», м.Бердянськ

22-23 квітня 2020 р. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку», м.Бердянськ

25 квітня 2020р. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності», Монреаль, Канада

6-7 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи», м.Прилуки

13-15 May 2020 IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science» Vancouver, Canada.

12-18 травня 2020 р. VI Міжнароднанауково-практичнаконференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», вебінар «Діяльнісний підхід в освіті України сьогодні: думки про головне».

May 14-15, 2020 International scientific conference ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS, Seattle, Washington,USA.

20-22 травня 2020 року IX Міжнародна науково-практична конференція «Рerspectives of world science and education» Осака, Япония.

29-30 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми непереривної освіти в інформаційному суспільстві» присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

28-29 травня 2020 р. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення».

25-26 червня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: "Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку."

25-26 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики».

27-28 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога». Тренінг «Сучасні діти і каліграфічне письмо».

15-16 жовтня 2020р. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)», м. Ніжин.

21 жовтня 2020р. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів», м.Ніжин.

23 жовтня 2020 р. III-я Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми ,перспективи», м.Ніжин

26-27 жовтня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентнісний підхвд до навчання. Практикум для сучасного вчителя», тренінг «Діяльнісний підхід в НУШ».

11-13 ноября 2020 г. IV Міжнародна науково-практична конференція THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», Лондон, Великобританія.

24 листопада 2020 р. IIІ Міжнародна науково-практична конференція «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», м.Ніжин

12 січня 2021р. Всеукраїнська науково практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта», Київ (6 годин)

26–27 лютого 2021 р. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися» (м. Влоцлавек, Республіка Польща (15 год.)

February 26–27, 2021 International scientific and practical conference «Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning» : conference proceedings, Riga, Latvia

26-27 березня 2021 р. участь в роботі LXXI Міжнародній науковій конференції «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» (15 год.), Переяслав

06 квітня 2021 р. участь в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання», Ніжин

13 квітня 2021 року Всеукраїнська науково-практична конференціяї з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи», Кам’янець-Подільський – Ніжин

15 квітня 2021 року Всеукраїнська науково - практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», м. Хмельницький

21 квітня 2021 р. Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу», Київ

21-22 квітня 2021 року участь в роботі V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку, Бердянськ

April 25-27, 2021 The 6 th International scientific and practical conference “European scientific discussions” Rome, Italy,

23 квітня 2021 року VIІ Міжнародної науково-практичної конференці «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти», Чернігів

May 17 – 20, 2022, The ХIХ International Scientific and Practical Conference «Modern problems in science», Vancouver, Canada.

15 вересня 2022 р., Всеукраїнський мітап «Школа без булінгу: нездійснена мрія чи реальна можливість?, м. Запоріжжя

29 вересня 2022 р., Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій,  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, м. Ніжин

27 жовтня 2022 р., Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. III-я Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, м. Ніжин

29 листопада 2022 р., всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  "Специфіка фахової підготовки майбутніх  учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи", м.Житомир

23-24 січня, III Міжнародна науково-практична конференція «Latest directions of modern science», Ванкувер, Канада

 

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ.

Куратор групи ПО - 31.

Здійснює керівництво написанням наукових статей, магістерських робіт, готує здобувачів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, творчих конкурсах, фестивалі Plаy Fest та челенджах від The Lego Foundation.

Підготувала разом з колегами до участі в олімпіаді зі спеціальності  013 Початкова освіта:Мешкову Анну (номінація «Майстерність у конструюванні уроку», 2016), Мусієнко Марину (2016),Новікову Яну (номінація «Педагогічна майстерність», 2017), Єфименко Аню (номінація «Працьовитість», 2018), Дешко Ольгу (номінація «Оригінальність виконання завдань», 2018; номінація «Педагогічна винахідливість», 2019), Петрик Мар’яну  (номінація «Оригінальність виконання завдань», 2019)

Організовує студентів до участі у творчих конкурсах:

05.12.2022р. - участь в Міжнародному конкурсі мистецв "Єврозима"

У номінації "Кіномистецво" 2 місце група ПО-21.

У номінації "Освіта" 1 місце у Постол Олени, студентки факультету філології, історії та політико-юридичних наук.

10.12.2022р. - участь у Всеукраїнському конкурсі мистецтв "Тополя Fest "

В номінації "Освіта" 1 місце у Коляди Анни, ПО-31

В номінації "Кіномистецтво" 2 місце у групи ПО-41.

В номінації "Художнє читання" 2 місце у студентів 2,3,4 курсів.

18.12.2022р. -участь у Всеукраїнському конкурсі мистецтв «Різдвяне диво».

В номінації «Освіта» в 4 віковій категорії 1 місце у Охріменко Ірини.

В номінації «Художнє читання» 2 місце у студенток 1 та 2 курсів спеціальності Початкова освіта.

 

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Міжнародне стажування:

З 8 листопада по 18 грудня 2020р. – стажування на базі Університету Collegium Civitas у м. Варшава, Польща. Тема: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». CERTIFICATE NR 95/2020 (180 годин, 6 кредитів ECTS)

 

Стажування в ЗВО України:

м.Ніжин, курс «Оволодіння навичками жестової мови» в межах соціального проєкту «Почуй мене» від кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Ніжинської територіальної організації УТОГ з 16 вересня до 22 жовтня 2021р. Сертифікат № СР 004491/21, 90 годин (3 кредити ЄКТС)

м.Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle», сертифікат 60 годин № 016-пк від 9.03.2021

 

Дистанційні курси, тренінги, вебінари, практикуми:

07 травня 2020 р. онлайн тренінг від АПН Укріїни, Інституту обдарованої дитини «Підвищення мотивації до навчання засобами наукової освіти» (сертифікат 3 години / 0,09 кредиту ЄКТС)

13-15 May 2020 IX International Scientific and Practical Conference «Dynamics of the development of world science» Vancouver, Canada. (сертифікат 24 академічнігодини)

30 квітня 2020р. курс «Використання онлайн-сервісів для дистанційного навчання (Telegram, Ding Talk, Storyjumper, Liveworksheets, Free conterence call, Canva) від «Центру неперервної освітивід ГО «Єврошлях» (сертифікат 6 годин № 290420-15)

12-18 травня 2020 р. VI Міжнароднанауково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», вебінар «Діяльнісний підхід в освіті України сьогодні: думки про головне», (сертифікат № 02136144-000700/2020, 2 години), м.Запоріжжя. 

May 14-15, 2020 International scientific conference ORGANIZATION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN MODERN CONDITIONS, Seattle, Washington,USA, сертифікат № US2-032

20-22 мая 2020 года IX Международная научно-практическая конференция «Рerspectives of world science and education» Осака, Япония (сертифікат 24 академічні години)

25 травня 2020р. курс «Яскрава візуалізація даних для освітніх заходів. (уроків, проектів, випускних тощо.) (Animoto, Renderforest, Genial)» від «Центру неперервної освіти від ГО «Єврошлях» (сертифікат 5 годин, № 240520-01)

30 травня 2020р. міжнародна онлайн-конференція для вчителів від вчителів «Освіта в епоху після COVID-19», сертифікат ID: 43921

29-30 травня 2020 р. Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми непереривної освіти в інформаційному суспільстві» присвячена 185-річчю Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, сертифікат № 56391691-712

28-29 травня 2020 р. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», сертифікат № СУ 3-338

31 травня 2020 р. Вебінар «Використання Google Meet в освітній діяльності» від Антоніни Букач, директорки ТОВ «Академії цифрового розвитку». сертифікат В-004329, 2 години / 0,07 кредитів ЄКТС

11 червня 2020 р. вебінар «Сьоме чуття» або «Як стати вчителем майбутнього» від Осередку розвитку освіти та Сергія Зайцева (Інноваційний конструктор вчителя майбутнього: Мentimeter – онлайн-сервіс для створення опитувань в режимі реального часу, VR-віртуальна реальність) Сертифікат № 391, 2 години / 0,06 кредитів ЄКТС

23 червня 2020 р. вебінар «Система освіти та практика викладання у початковій школі Великобританії: досвід впровадження компетентнісного підходу» від Оксани Вар`янко та ТОВ «Осередок розвитку освіти» Сертифікат № 468, 2 години / 0,06 кредитів ЄКТС

24 червня 2020 р. вебінар «Навички XXI століття: розвивати не можна відмовитися» від Ігора Андрієнкова та освітнього проекту «На Урок», Свідоцтво № В311-432947, 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС про підвищення кваліфікації за напрямами «Наскрізні навички», «Практичні прийоми» та набуття таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, інноваційність, навчання впродовж життя

25-26 червня 2020 р. Міжнародна науково-практична онлайн конференція: "Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку." від Всеукраїнського освітнього проекту Аtoms Нub, Сертифікат № 864213525-0v

25-26 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Змішане навчання. Від теорії до практики», диплом № 272006314D

27-28 вересня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога». Тренінг «Сучасні діти і каліграфічне письмо», сертифікат № 304688722-12v

15-16 жовтня 2020р. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)», м. Ніжин, Сертифікат № НШВ15підвищення кваліфікації 8 годин

26-27 жовтня 2020 р. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Компетентнісний підхвд до навчання. Практикум для сучасного вчителя», тренінг «Діяльнісний підхід в НУШ», сертифікат № 444012521-67v

11-13 ноября 2020 г. IV Международная научно-практическая конференция THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION», Лондон, Великобритания, (сертифікат 24 академічні години)

8 січня 2021 року вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання». Сертифікат № В-0121-1502, 2 години, 0,07 кредитів ЄСТS

12 січня 2021 року Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Результативна початкова освіта». Сертифікат № ВОК-757, 6 годин, 0,2 кредитів ЄСТS

14 січня 2021 року Всеукраїнська онлайн-педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…». Сертифікат № 4421046881250, 4 години

20 січня 2021 року Всеукраїнський вебінар «Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 4 класах на засадах Нової української школи». Сертифікат № 20012021-134, 2 години

м.Біла Церква, Науково-методичний центр управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, ТОВ «Академія цифрового розвитку», вебінар «Цифрові інструменти GOOGLE для організації ефективного зворотнього звязку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання», сертифікат на 2 години № В-0121-1502 від 8.01.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, онлайн-курс «Робота вчителя початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами», сертифікат 30 годин від 14.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, курс «Онлайн курс для вчителів початкових класів», сертифікат 60 годин від 21.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, онлайн-курс «Академічна доброчесність», сертифікат 4 години від 23.03.2021

м.Київ, студія онлайн-освіти Ederа, онлайн-курс «Права людини в освітньому просторі», сертифікат 10 годин від 28.03.2021

м.Київ, Центр нової освіти Івана Іванова та платформа «УМІТИ», онлайн-курс «Ефективне використання онлайн-ресурсів для реалізації соціальної, громадянської та ісоричної галузей НУШ», сертифікат 2 години № 114640 від 08.04.2021

м.Київ, 21.11 - 25.11.2022р.,  ГО «Освіторія», UNICEF та МОН України, «Інструменти та сучасні підходи НУШ». Сертифікат № 212273 від 25.11.2022р., 30 годин/ 1 кредит ЄКТС.

м.Київ, 28.11 - 11.12.2022р., ТОВ «Академія цифрового розвитку», «Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень». Сертифікат №GDTfE-05-Б-00525 від 11.12.2022р., 30 годин/ 1 кредит ЄКТС.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative