Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Кафедра соціальної педагогіки

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя створена 26 серпня 2002 року (наказ ректора №99-К від 14 червня 2002 року) і очолила її канд. пед. наук, доц. Н. М. Суховєєва. До першого складу кафедри також увійшли доценти С. О. Борисюк, А. І. Конончук, асистенти О. В. Лісовець та Т. А. Василенко. У наступні роки штат кафедри поповнюється новими фахівцями, відбувається якісне зростання викладачів (захищені дисертації О. В. Лісовцем, Н. С. Останіною, Р. Г. Новгородським, О. В. Сватенковим), залучаються до сумісництва провідні науковці та працівники соціальної сфери (Є. І. Коваленко, Н. П. Пихтіна, Н. М. Кучеровська, О. В. Подпоріна, О. В. Гармаш, І. В. Шаповалова, А. В. Голуб та ін.). У лоні новоствореної кафедри, окрім соціальної педагогіки, було започатковано ще й спеціальність «дошкільне виховання» та відкриття у 2005 р. окремої кафедри дошкільної освіти.

У 2006 році кафедрою було вперше здійснено прийом студентів для підготовки за освітнім рівнем «магістр» на спеціальність «Соціальна педагогіка». У березні 2007 р. завкафедри доц. Н.М.Суховєєва та декан факультету доц. А.І.Конончук взяли участь у роботі Круглого столу з проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи (м. Луганськ), на якому було започатковано Всеукраїнську громадську організацію «Асоціація кафедр соціальної педагогіки та соціальної роботи України» (кафедра стала її членом та активним учасником). У листопаді того ж року кафедра стала організатором наступного Круглого столу – ІІ зібрання Асоціації кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи України, в якому взяли участь провідні вітчизняні фахівці у галузі соціальної педагогіки, (О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Г.М. Лактіонова, С.Я. Харченко, В.А. Поліщук, Р.Х. Вайнола, О.Г. Карагодіна та ін.).

З цього часу кафедра виступає співорганізатором багатьох наукових конференцій зі спорідненими кафедрами інших ЗВО, періодично організовує круглі столи, семінари, наради міського, районного та обласного рівнів.

У 2008 р. наказом МОН України від 18.12.2007 р., № 1150 наш університет було обрано як базовий для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка». Упродовж трьох років (2008-2010) щовесни кафедра ставала центром презентації студентської наукової творчості та освітніх здобутків. Призові місця ніжинських студентів у ці роки (Н. Терещенко, О. Аушева, С. Максименко, А. Гречуха, О. Компанець) та у наступні вже на базі інших ЗВО (Л. Чернявська (2015), А. Богомаз (2016)) свідчать про високий рівень і якість підготовки на кафедрі. Сприяє цьому і діяльність Центру соціально-педагогічних досліджень, який був створений на кафедрі у 2011 р. під керівництвом С.О. Борисюк. Результатами роботи Центру стали: організація студентських наукових конференцій від факультетського до міжнародного рівня; систематичні наукові дослідження; видання збірників наукових праць; участь у конкурсах та наукових заходах. У різні роки призерами всеукраїнських студентських наукових конкурсів ставали студенти Є.Василенко (кер-к доц. О.В.Лісовець), Д.Гармаш, Х.Щелочева, В.Рева (кер-к доц. Ж.М.Володченко), Я.Олефір (кер-к доц. А.І.Конончук), Л.Клименко (кер-к доц. Р.Г.Новгородський), Я.Плоска (кер-к доц. Т.В.Качалова) та ін.

У 2013 році було ліцензовано нову спеціальність «Соціальна робота» та набрано першу групу майбутніх соціальних працівників. А у 2015 році освітні трансформації призвели до злиття двох спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота», а тому кафедра починає з 2016 року підготовку студентів за об’єднаними освітніми програмами.

У 2017 році за 15 років функціонування кафедри було сформовано потужний професорсько-викладацький склад; підготовлено сотні фахівців, які працюють у всіх регіонах України та в зарубіжних країнах; установлено партнерство з провідними науковими і освітніми установами та закладами соціальної сфери. Зроблено акцент на посилення міжнародної співпраці, встановивши тісні професійні контакти з колегами з Польщі, Великобританії, США та ін. Результатами цієї співпраці стали: започаткування щорічних міжнародних конференцій серед студентів та молодих науковців, написання спільних українсько-польських монографій з актуальних соціальних проблем сьогодення, організація закордонних науково-навчальних поїздок викладачів і студентів, підготовка та реалізація наукових проектів тощо.

У 2019 році кафедра обрала новий соціально-педагогічний вектор розвитку – започаткування підготовки фахівців для позашкільної та інклюзивної освіти. Успішно було ліцензовано нові освітні програми, виконано ліцензійні вимоги щодо підготовки іноземців, пройдено акредитацію.

У 2020-21 роках було ліцензовано та розпочато провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою зі спеціальностей 231 Соціальна робота та 011 Освітні, педагогічні науки. Викладачами розроблено більше 15 програм курсів, за якими за 4 роки роботи підвищення кваліфікації успішно пройшли та отримали сертифікати і свідоцтва більше 300 фахівців сфер освіти та соціальної роботи.

Станом на 2024 рік до складу кафедри входять: два доктори наук, сім кандидатів наук, старший викладач та два асистенти. Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 231 «Соціальна робота» та 011 «Освітні, педагогічні науки» за першим, другим та третім рівнями вищої освіти. Тема науково-дослідницької роботи кафедри на 2024-2028 рр.: «Оптимізація системи підготовки фахівців соціальної сфери в умовах європейської освітньої інтеграції» (державний реєстраційний номер 0124U001492).

Кафедра відкрита до співпраці і партнерства з освітніми і соціальними закладами, установами, громадськими організаціями. Ми також завжди раді бачити наших минулих, теперішніх і майбутніх студентів!

 

Контактні дані кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи:

адреса: вул. Графська, 2, ауд. 204, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600.

тел. моб. 0979317398

E-mail: spsr@ndu.edu.ua

Facebook Messenger: m.me/soc.ped.ndu

Facebook: https://www.facebook.com/soc.ped.ndu

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative