Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Професійна підготовка здобувачів спеціальності «Дошкільна освіта» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» здійснюється на факультеті педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв з 2002 року фахівцями кафедри  дошкільної освіти – фахової кафедри, cтвореної у 2005 році.

Сьогодні у складі кафедри працює 8 штатних викладачів, серед яких 1 доктор психологічних наук, професор; 5 кандидатів наук та 1 доктор філософії (PhD) (з них 5 доцентів, 1 асистент); 1 старший викладач.

Головна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у галузі дошкільної освіти, які мають якісну фундаментальну професійну підготовку, володіють новітніми педагогічними та інформаційними технологіями, усвідомлюють необхідність безперервного особистісного та професійного розвитку, здатні навчатись протягом життя.

Завідує кафедрою дошкільної освіти (2013) Кононко Олена Леонтіївна - доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України з 2008 року, автор близько 300 публікацій.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-професійними програмами:

ОП «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

галузі знань 01Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Бакалавр з дошкільної освіти

(повний та скорочений терміни підготовки)

Гарант Освітньо-професійної програми - доктор психологічних наук, професор, Кононко Олена Леонтіївна

ОП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

галузі знань 01Освіта/Педагогіка

Кваліфікація: Магістр з дошкільної освіти. Вихователь закладу дошкільної освіти.

Гарант Освітньо-професійної програми – кандидат педагогічних наук, доцент Аніщук Антоніна Миколаївна

Форми навчання: денна / заочна.

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Формування особистісно-професійної компетентності у майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти в умовах дворівневої підготовки».

Кафедра з 2006 року періодично організовує проведення науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку» всеукраїнського таміжнародного рівнів.

З 2013 року започаткована і стала щорічною Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих науковців «Дошкільна освіта: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку».

Засвідчила актуальність наукових пошуків молоді щорічна вузівська науково-практична конференція «Сучасна дошкільна освіта у наукових пошуках студентської молоді».

Плідно працюють студентські наукові гуртки: «Дошкільна освіта: актуальні проблеми, інноваційний пошук» (керівник: доц. Пихтіна Н.П.),  «Дослідник» (керівник: доц. Аніщук А. М.), «Дошкільник: Проблеми розвитку і становлення» (керівник: доц. Пісоцький О. П.), Творчо-науковий студентський гурток з художнього конструювання «Creative» (керівник: доц. Матвієнко С. І.). Відвідуючи гуртки, студенти успішно реалізують свою науково-дослідницьку й творчу діяльність: є активними учасниками й переможцями щорічних всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри активно проводять наукові дослідження. Це підтверджують щорічні звіти з наукової роботи, де представлені публікації наукових статей у виданнях, внесених до наукометричних баз даних (Index Copernicus, Web of Science), закордонних виданнях Грузії, Польщі, , Німеччини, Болгарії, США, Угорщини, Чехії, Нової Зеландії, Великої Британії Латвії, Ізраїлю, Японії, Канади та інших країн.

Кафедра плідно співпрацює з профільними кафедрами інших закладів вищої освіти України, зокрема: Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», Херсонського державного університету, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Шевченка, Прилуцького педагогічного коледжу імені І. Я. Франка, Інститутом проблем виховання та іншими освітніми закладами й науковими установами.

На базі кафедри дошкільної освіти у 2018 році засновано Ніжинський осередок Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти, членами якого стали викладачі кафедри дошкільної освіти й працівники ЗДО м. Ніжина та Ніжинського району. Така співпраця в межах осередку дозволяє вихователям і викладачам на регіональному та всеукраїнському рівнях знаходити продуктивні способи вдосконалення освітнього процесу в галузі дошкільної та вищої освіти.

Широка палітра науково-професійних інтересів викладачів кафедри представлена у понад 500 публікаціях: статтях, монографіях, програмах, навчальних та навчально-методичних посібниках, з яких близько 20 отримали Гриф МОН.

Здійснено 16 випусків фахівців з дошкільної освіти за ОР «Бакалавр», 7 випусків – за ОР «Спеціаліст», 9 випусків - за ОР «Магістр», що кількісно складає біля двох тисяч осіб.

При кафедрі створена Спілка випускників спеціальності 012 «Дошкільна освіта» НДУ імені Миколи Гоголя, яка нараховує близько 50 учасників. Щороку запрошуємо наших випускників до взаємодії та співпраці!

Впевнені, що започаткована колективом кафедри справа підготовки конкурентоспроможних, високопрофесійних фахівців в галузі дошкільної освіти – є спільною справою факультету, університету, вагомою складовою стратегії розбудови Ніжинської вищої школи. 

Адреса для листування:

Кафедра дошкільної освіти Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

вул. Графська, 2, ауд. 329а

м. Ніжин Чернігівська обл. 16602

тел./факс (04631) 7-19-69 (деканат факультету психології та соціальної роботи)

тел. моб. 068 101 31 57 (завідувач кафедри – Кононко Олена Леонтіївна)

E-mail: ndykdo@gmail.com

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative