Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Вітаємо кафедру!

25 січня 2024 року рішенням Вченої ради університету нагороджувались переможці науково-дослідницьких конкурсів.

Кафедра дошкільної освіти отримала диплом ІІІ ступеня премії Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя «Краща кафедра року–2023». 

Детальніше ...

Захист курсових робіт здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта, заочної форми навчання

22 січня на кафедрі дошкільної освіти відбувся захист курсових робіт здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта, заочної форми навчання. Магістранти першого року навчання представили свої доповіді з глибоким теоретичним обґрунтуванням досліджуваної проблеми та аналізом, узагальненням і ґрунтовими науковими висновками. Дякуємо шановним здобувачам та бажаємо успіхів у подальшій науково-дослідницькій діяльності над обраними темами!!!

Детальніше ...

Старт науково-дослідницької практики магістрантів – запорука результативності їх дослідно-експериментальної роботи

Позаду написання і захист магістрантами денної та заочної форм навчання курсової роботи за проблематикою кваліфікаційного дослідження. Попереду – наступний етап у формуванні науково-професійної компетентності здобувачів другого (магістерського) рівня, період виконання кваліфікаційної роботи на емпіричному рівні. Ця наукова діяльність магістрантів регламентована змістом і завданнями науково-дослідницької практики, настановча конференція до якої відбулася на другому (магістерському) рівні спеціальності 012 Дошкільна освіта, денної та заочної форм навчання.

Детальніше ...

Захист курсових робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта

28 грудня на кафедрі дошкільної освіти відбувся захист курсових робіт здобувачами першого(бакалаврського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта. Роботи,  представлені до захисту студентами, були  різноманітної тематики. Презентовані виступи засвідчили грунтовний аналіз досліджуваних проблем розвитку особистості дошкільників та науковий підхід здобувачів до розкриття своїх тем курсових робіт. Захист завершився позитивними відгуками членів комісії та високими оцінками наукової діяльності здобувачів. Вітаємо вас, шановані студенти, та бажаємо успіхів у подальшому науковому пошуку.

Детальніше ...

Завершення впровадження вибіркової навчальної дисципліни «Гра у закладах дошкільної освіти: цілісний погляд системний підхід» доцентом кафедри дошкільної освіти Лісовець О.В.

Разом зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Дошкільна освіта» вийшли на фінішну пряму впровадження дисципліни «Гра у закладах дошкільної освіти: цілісний погляд системний підхід» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2022 року №1005 «Про деякі питання впровадження освітніх компонентів (навчальних дисциплін, спецкурсів, модулів) з психосоціальної підтримки дітей та педагогів в умовах кризових ситуацій, упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання та розвитку», на виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation.

Детальніше ...

Науково-дослідницька робота магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта: успішний старт

У професійній підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 012 Дошкільна освіта стрижневим є виконання наукового дослідження – кваліфікаційної роботи. Навчальним планом передбачені відповідні етапи у виконанні цього відповідального і складного науково-професійного завдання.

Детальніше ...

Звітна конференція за результатами педагогічної практики здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня денної та заочної форми навчання, спеціальності 012 Дошкільна освіта

14 грудня відбулася звітна конференція за результатами педагогічної практики студентів другого(магістерського) рівня денної та заочної форми навчання, спеціальності 012 Дошкільна освіта. Із запрошених керівників практики, присутніми були: Гурська О.В. – директор ЗДО № 4 та Біленька О.В. – вихователь-методист ЗДО №17.

Детальніше ...

Науково-дослідна практика магістрантів спеціальності «Дошкільна освіта»: від завдань до результатів!

Педагогічна практика у професійній підготовці майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти є важливою складовою реалізації ОП «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня. На науково-дослідницьку практику у навчальному плані підготовки магістрів відведені 2-й і 3-й семестри. Її завдання і зміст регулюють виконання магістерської роботи.

Сьогодні, підводячи підсумок науково-дослідницької практики 3-го семестру, студенти мають можливість обміркувати основні етапи виконання магістерського дослідження, особливості виконання науко-дослідницьких завдань, проблеми і складнощі. Це допомагає підготуватися до захистів кваліфікаційних робіт, які очікуються згідно графіків підсумкової атестації вкінці грудня.

Приємною є активність студентів на підсумковій конференції, їх бажання виступити, поділитись враженнями й оцінками виконаної роботи. Конструктивно, по-діловому вихователь-практик Наталія Залозна аналізує виконання завдань практики через призму особистісного, науково-професійного зростання. Марія Полікарпова, яка знаходячись за кордоном, успішне навчання поєднує з роботою і вихованням власної дитини, наголошує на особливостях організації і керівництва практикою. Оцінка власного доробку, завдань практики в цілому, високопрофесійно представлена старостою групи Інною Мартиновою. Дякуємо Вам, шановні магістранти заочної і денної форм навчання, хто поєднував професійну діяльність з успішним навчанням, яке має перспективи найближчим часом укластися у формати дипломів, для окремих студентів - з відзнаками!

Побажаємо нашим здобувачам другого (магістерського) рівня цікавих, агрументованих виступів, красномовства, успішних захистів виконаних наукових робіт у кваліфікаційних комісіях!

Відповідальна за науково-дослідну практику магістрантів спеціальності «Дошкільна освіта» Ніна Пихтіна – доцент ккфедри дошкільної освіти НДУ імені Миколи Гоголя.

Детальніше ...

Впровадження вибіркової навчальної дисципліни «Гра у закладах дошкільної освіти: цілісний погляд системний підхід» доцентом кафедри дошкільної освіти Лісовець О.В.

Продовжуємо разом зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Дошкільна освіта» вивчати дисципліну «Гра у закладах дошкільної освіти: цілісний погляд системний підхід» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.11.2022 року №1005 «Про деякі питання впровадження освітніх компонентів (навчальних дисциплін, спецкурсів, модулів) з психосоціальної підтримки дітей та педагогів в умовах кризових ситуацій, упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання та розвитку», на виконання положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation.

Детальніше ...

Майстер-клас «Наскельний живопис» у відділі Музей природи Приостер’я НКМ ім. І. Спаського

22.11.2023 здобувачі вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта разом з доцентом кафедри Лісовець О.В. відвідали майстер-клас «Наскельний живопис».

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative