Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2004)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2006) 

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Теорія початкової освіти
 • Педагогічні студії
 • Інноваційна діяльність в освітній галузі
 • Інноваційний менеджмент в освіті
 • Методика викладання педагогічних дисциплін у вищій школі
 • Менеджмент в освітній та мистецькій діяльності

ОСВІТА. У 1995 році Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя за спеціальністю «Музика і методика виховної роботи». Отримала кваліфікацію спеціаліста «учитель музики. Методист з виховної роботи».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з теми "Розвиток ідей В. Сухомлинського з формування творчої особистості школяра в педагогічній теорії та практиці сучасної школи", отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом кандидат педагогічних наук ДК №023343 від 14 квітня 2004 року, протокол №22-06/4).

У 2006 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 02ДЦ №011597 від 16 лютого 2006 року, протокол №1/32-Д).

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

01.02.2001 – асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

01.02.2004 – викладач кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

08.10.2004 – доцент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

03.05.2007 – доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.2008 – доцент кафедри дошкільної освіти НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.2010 – доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності НДУ імені Миколи Гоголя.

31.08.2018 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.2023 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

Завідувачка секції «Менеджмент» кафедри педагогіки, початкової освіти, психології освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

Керує курсами підвищення кваліфікації керівників організацій та установ (в сфері освіти та виробничого навчання) за спеціальністю 073 Менеджмент.

Відповідає за організацію та проведення усіх видів практики для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 Менеджмент.

Членкиня проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання», який виконується за програмою ERASMUS +

Членкиня професійного об'єднання «Центр українсько-європейського наукового співробітництва». Свідоцтво №121375.

Членкиня редакційної колегії збірника молодих науковців «Педагогічний альманах».

Відповідальний секретар фахового збірника «Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки» (2010-2020 рр.).

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: підготовка майбутніх менеджерів в сфері освіти, інноваційний менеджмент, організація освітнього процесу в НУШ, інновації та тренди в освіті.

 

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має близько 150 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники:

 1. Інноваційний менеджмент в освіті : [навч. пос.] / Ю.Г.Новгородська.Ніжин: Видавництво НДУ, 2018. 213 с.
 2. Розвиток початкової освіти у вітчизняній педагогічній теорії та практиці [Електронне видання] : навч. посіб. для студентів спеціальності 013 Початкова освіта / Ю. Г. Новгородська. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 133 с.
 3. Українсько-англійський тлумачний словник з менеджменту. Ukrainian- English   explanatory   dictionary    on    management    /    укладач Ю. Г. Новгородська. Ніжин: Видавництво НДУ, 2022. 91 с. [Електронне видання].
 4. Управління професійним розвитком педагогічних працівників закладів освіти. Навчально-методичний посібник / Новгородська Ю.Г., Богомаз І.М. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 226 с. [Електронне видання].

Методичні матеріали та рекомендації:

 1. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з управління в галузі мистецької освіти / укл. О.А.Кавунник, Ю.Г.Новгородська, О.П.Щотка; за заг.ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 23 с.
 2. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з управління в галузі мистецької освіти / укл. Ю.Г.Новгородська, О.П.Щотка; за заг.ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 23 с.
 3. Менеджмент в освіті: збірник програм практик.Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Укладачі: Ю.Г.Новгородська О.П.Щотка. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 54с.
 4. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 073 Менеджмент) / Укл. Ю.Г.Новгородська, О.П. Щотка. Ніжин: Видавництво НДУ, 2018. 27 с.
 5. Підготовка керівників організацій у сфері освіти: навчально-методичні матеріали. Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент». Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Укладачі: Н.М.Демченко, В.І.Маслов, Ю.Г.Новгородська, О.В.Самойленко, М.О.Шевчук. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 379 с.
 6. Програма комплексного державного екзамену з теорії та практики управління / укл. Ю.Г.Новгородська, М.О.Шевчук, О.П.Щотка; за заг.ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. 24 с.
 7. Програма фахового вступного іспиту «Менеджмент в освіті» для здобуття другого (магістерського) рівня з галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. 24 с.
 8. Методичні рекомендації до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії та практики навчання і виховання (для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня історико-юридичного факультету) / Укл. Новгородська Ю.Г. Ніжин: НДУ, 2019. 27с.
 9. Методичні матеріали та рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Дидактика» (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта). Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 111 с. [Електронне видання].
 10. Методичні матеріали та рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія початкової освіти» (для студентів спеціальності 013 Початкова освіта) / Ю.Г.Новгородська. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2021. 93 с. [Електронне видання].

Наукові статті:

 1. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх керівників навчальних закладів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №2. С. 145-151.
 2. Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №4. С. 107-112.
 3. Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти / Киричок І.І., Новгородська Ю.Г., Шевчук М.О. Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал. Серія: Педагогічні науки. Вип. 1-2. 2017. С.38-45 (ISSN 1609-8595; е- ISSN 2412-0774. IndexCopernicus; РІНЦ, GoogleScholar).
 4. Професійна компетентність викладача мистецьких дисциплін / Ю.Г. Новгородська, Є.Ю. Липовецька. Virtus: ScientificJournal. – June, issue 15, 2017. At. 121-125 (ISSN 2410-4388 (Print); ISSN 2415-3133 (Online).
 5. Феномен інформаційної культури в управлінській діяльності керівника. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. №3. С.107-112.
 6.  
 7. Проблема управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів / Новгородська Ю.Г., Киричок І.І., Шевчуук М.О. Молодий вчений. 2018. №1 (53). С.407-411. ( Index Copernicus; РІНЦ, Google Scholar, OAJI, CiteFactor, Researhc Bible)
 8. Діагностика стану сформованості професійної відповідальності у майбутніх менеджерів. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2018. №2. С.54-60.
 9. Теоретичні основи формування конскурентноспроможного менеджера освіти в умовах євроінтеграції. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2018. №3. С.50-53.
 10. Наукове обґрунтування моделі формування інформаційної культури у майбутніх менеджерів. Наукові записки : Серія «Психолого-педагогічні науки» / за заг. ред. Є.І.Ковленко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2019. №2. С.131-135.
 11. Забезпечення позитивної мотивації майбутніх менеджерів до формування професійного іміджу.  Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. № 2.  С. 133-139. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1291/1/21.pdf
 12. Novgorodska Julia, Borisyuk Svitlana, Szala Adrian. System wartości kształcących się osób dorosłych. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2020. №2. С.27-39.
 13. Novgorodska Julia, Borisyuk Svitlana, Szala Adrian. System wartości kształcących się osób dorosłych. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. 2020. №2. С.27-39. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1875/1/5.pdf
 14. OksanaBraslavska, InnaRozhi, YuliiaNovhorodska, NadiiaSkrypnyk, ValentynaPochuieva. Information technologies in the formation of professional competence offuture teachers. A d A l t a. J o u r n a l o f i n t e r d i s c i p l i n a r y r e s e a r c h. Volume 1, Issue 11, Special Issue XVII, 2021.(Web of Science ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). Р. 139-142. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/laptev_0006.pdf
 15. Маркетингові технології як засіб ефективного управління закладом освіти VII Международная научно-практической конференции «WORLDSCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTSANDINNOVATIONS». AbstractsofVIIInternationalScientificandPracticalConferenceToronto, Canada 24-26 March 2021 С.592-602.
 16. Маркетигнова компетентністьяк складова професіоналізму керівника закладу освіти. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с. С.61-63.
 17. Structural-functional model of formation of career competence of future managers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал / [гол. ред. Г.П. Грибан, заст. гол. ред. О.Є. Антонова]. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2022. Вип. 2 (109). С.159-170. URL:  http://pedagogy.visnyk.zu.edu.ua/
 18. Структурно-компонентний аналіз феномену «конкурентоспроможності менеджера» у психолого-педагогічному дискурсі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 2. С.27-39.

 

 НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ, КОНСУЛЬТАЦІЙНІ, ДИСКУСІЙНІ ПУБЛІКАЦІЇ З НАУКОВОЇ (ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ)

 1. Проблема управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів  / Новгородська Ю.Г., Киричок І.І., Шевчуук М.О.  Молодий вчений.  2018. №1 (53).  С.407-411. (Index Copernicus; РІНЦ, Google Scholar, OAJI, CiteFactor, Researhc Bible)URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/95.pdf
 2. Інформаційна культура як складова професійної компетентності сучасного педагога. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (24–26 травня 2018 р., м. Луцьк). С.25-27.
 3. Професійна відповідальність як необхідна складова готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності. Модернізація професійної підготовки менеджерів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин 15 лютого 2018 р. / за заг. ред. Ю.Г.Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2018. С.70-73. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/tezu_2018_02_15.pdf
 4. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх менеджерів у процесі магістерської підготовки. Збірник наукових робіт Хелмської державної  вищої професійної школи «Scientia» 2019 р.). Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, «Scientia», 2019. (ISSN 1899-0630).
 5. Новгородський Р.Г., Новгородська Ю.Г., Борисюк І.О. Терапія мистецтвом як один з ефективних шляхів соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами. Збірник наукових робіт Хелмської державної  вищої професійної школи «Scientia» 2020 р.). Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, «Scientia», №4/1. 2020 . С.61-75.
 6. Інноваційні технології управління закладами освіти.   Модернізація професійної підготовки менеджерів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р. / Упоряд. Ю.Г.Новгородська, М.О.Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. С.72.-77. URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2020/Materialu_Modern_conf_2020.pdf
 7. Формування соціальної активності майбутніх менеджерів в умовах університетської освіти. «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.  06 квітня 2021 р. м. Ніжин. С.154-158.
 8. Маркетингові технології як засіб ефективного управління закладом освіти. VII Международная научно-практической конференции «World science: problems, prospects and innovations». Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference Toronto, Canada 24-26 March 2021. С.592-602. URL:  https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf
 9. Маркетигнова компетентність як складова професіоналізму керівника закладу освіти. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти : тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів) ; упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с. С.61-63. URL: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/7272/1/%d0%a1%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8%20%d1%82%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2%20%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b8%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
 10. Формувальне оцінювання як інтерактивне оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів. «Світ дидактики: дидактика в сучасному світі»: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 21-22 вересня 2021 р., м. Київ. С.204-206. URL:  https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/Zbirnyk-Svit-dydaktyky-sayt.pdf
 11. Інноваційні персонал-технології та їх застосування в розвитку педагогічних працівників освітньої організації. Модернізація професійної підготовки менеджерів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 29 вересня 2021 р. / упоряд.: Ю. Г. Новгородська, М. О. Шевчук. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С.83-89. URL:  http://www.ndu.edu.ua/storage/2021/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD_2021_%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2.pdf
 12. Ногвородська Ю.Г., Май Чженьлун. Метод проєктів у системі методів активного навчання майбутніх керівників закладів освітиМатеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій» ( 29 вересня 2022 року, м. Ніжин). С.40-45.
 13. Інноваційна компетентність майбутніх учителів початкових класів: теоретичні аспекти. Збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Початковаосвіта: історія, проблеми, перспективи».  м. Ніжин, 2 жовтня 2022 року. Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2022.С. 75-78.
 14. Інноваційний потенціал освітнього середовища ЗВО у формуванні медіаграмотності майбутніх менеджерів сфери освіти. Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття: українсько-польський збірник матеріалів Міжнародного круглого столу, м. Івано-Франківськ, 26 травня 2022 р. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2022. С.152-158.
 15. Підприємницька компетентність як необхідна складова професійної діяльності майбутніх менеджерів. Scientific and pedagogical internship «Formation of professional competencies in a public management and administration specialist» internship proceedings                 ( November 21 – January 1, 2023)  Riga, the Republic of Latvia P.18-23.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 • Міжнародних науково-практичних конференціях:
 1. Мiędzynarodowa konferencja naukowa «Кobieta w kulturze»,Сhełm 5 czerwca 2019 r.
 2. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)» (Ніжин, 22-23 вересень, 2020).
 3. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти». (22-23 квітня 2021 р. м. Чернігів).
 4. 4.   VII Международная научно-практическая конференція «World science: problems, prospects and innovations» (24-26 марта 2021 года Торонто, Канада).
 5. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (23 квітня 2021 року м. Чернігів).
 6. IIІ-я Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (27 жовтня 2022 року, м.Ніжин).
 7. Міжнародний круглий стіл «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття» (26 травня 2022 р. Івано-Франківськ – Кам'янець-Подільський – Кросно – Луцьк – Мукачево – Ніжин – Рівне – Ужгород – Хелм – Херсон).
 • Всеукраїнських науково-практичних конференціях:
 1. І мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.Я.Ростовського «Актуальні проблеми мистецької совіти» (15 березня 2017 р., м. Ніжин).
 2. ІІ мистецько-педагогічних читань пам’яті О.Я.Ростовського «Мистецька освіта України: проблеми теорії і практики» (14 березня 2018 р. м. Ніжин).
 3. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього (24-26 травня 2018 р, м. Луцьк).
 4. Інтернет-конференція, присвячена Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (19 жовтня 2018 р., м. Ніжин).
 5. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (22 жовтня 2019 р., м. Ніжин)
 6. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (21 жовтня 2020 р., м. Ніжин)
 7. III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (23 жовтня 2020 р., м. Ніжин).
 8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Форми і засоби формування соціальної активності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання» (06 квітня 2021 р. м. Ніжин).
 9. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи» (13 квітня 2021 року Кам’янець-Подільський – Ніжин).
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів» (15 квітня 2021 року, Хмельницький)..
 11. Всеукраїнська наукова конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу» (21 квітня 2021 р. Київ).
 12. Онлайн конференція «Рік дистанційної освіти. Виклики для вчителів. Підсумки та перспективи» (18 травня 2021 р., Київ).
 13.  V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (Полтава, 9-10 червня 2022 р. ).
 14. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій» (29 вересня 2022 року, м. Ніжин).

 

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ

 1. Міжнародний круглий стіл «Пошук шляхів підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фахівців соціальної роботи в Україні та Польщі: обмін досвідом»16 лютого 2021 р. 
 2. Всеукраїнський міжвузівський методичний семінар «Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя НУШ» (у рамках співпраці з ЗЗСО) (31 травня 2021 року Платформа ZOOM Ніжин).
 3. Вебінар «Як у школі розбудувати систему забезпечення якості освіти: нові офіційні рекомендації». (1 год.). 0202.2021.
 4. Онлайн-тренінг щодо розробки та впровадження онлайн курсів Iowa State University (США), Center for Excellence in Learning and Teaching, англомовний онлайн-тренінг «Course Design Institute», 2.06.22 – (60 год./2 кредити), наказ № 232-к від 11.07.22.
 5. Вебінар «Кадрова діяльність керівника закладу освіти у воєнний час: вирішуємо поточні питання» (2 год./0,06 кредитів). Сертифікат № DY434342.
 6. Онлайн-курс «Академічна доброчесність» (60 год./2 кредити), 24.12.2022.
 7. Онлайн-курс «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» (12 год.). Сертифікат виданий ТОВА «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» 08.01.2023 р.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Формування професійних компетентностей фахівця в галузі публічного управління та адміністрування», з 21 листопада 2022 р. до 1 січня 2023 р. Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська Республіка. Тривалістю 180 год. (6 кредитів ЄКТС). Сертифікат виданий 01.01.2023 року
 2. Стажування на кафедрі педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. (Довідка № 01-02/685 від 22.11.2018 р). Тема підвищення кваліфікації «Формування конкурентоспроможного менеджера освіти в контексті інтеграції в європейський освітній простір».
 3. Курси підвищення кваліфікації «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» (60 год./2 кредити) з 01 по 28 лютого 2021 року (Сертифікат № 039-пк).
 4. Підвищення кваліфікації за темою «Оцінювання без знецінювання» (30 год./  1 кредит). 06.01.2023.
 5. Науково-педагогічне стажування на тему «Формування професійних компетентностей фахівця в галузі публічного управління та адміністрування», з 21 листопада до 1 січня 2023 року» у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA), м. Рига, Латвійська Республіка.  (180 год./6 кредитів).

 

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ.

 1. Здійснює керівництво:
 • дисертаційним дослідженням;
 • студентським гуртком «Школа молодих менеджерів»,
 • кваліфікаційними  роботами зі спеціальності 073 Менеджмент;
 • курсовими роботами з педагогіки.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative