Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

E-mail: nata.demchenko2020@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2010)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2013)

 

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Педагогічні студії.

2. Освітні тренди.

3. Основи математики з методикою навчання математичної освітньої галузі в початковій школі.

4. Ігри для сучасних дітей.

5. Організація науково-інноваційної діяльності та проектний менеджмент.

ОСВІТА. У 1995 році завершила навчання у Ніжинському державному педагогічному інституті імені Миколи Гоголя. Отримала спеціальність «Російська мова, література та історія» та кваліфікацію вчитель російської мови та літератури, вчитель історії.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гуманітарна освіта в рецепції славістів Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на засіданні вченої ради Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 22 грудня 2010 року було присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук з спеціальності загальна педагогіка та історія педагогіки. Диплом ДК № 062680.

Рішенням Атестаційної колегії від 25 січня 2013 року протокол № 1/02-Д було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Завершила навчання у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя в 2022 році за спеціальністю 013 Початкова освіта. Отримала кваліфікацію «Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

01.10.1995 – 31.08.1998 – методист соціально-педагогічного відділу НДПІ імені М.В.Гоголя.

01.09.1999 – 31.08.2001 – учитель історії Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради.

01.09.2001 –  31.10.2002 – асистент кафедри педагогіки НДПУ імені Миколи Гоголя.

01.11.2002 – 31.10.2005 – навчання в аспірантурі НДПУ, а з 09.11.2004 НДУ імені Миколи Гоголя.

14.11.2005 – 02.05.2007 – асистент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

03.05.2007 – асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.09 – 05.05.2011 – асистент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності НДУ імені Миколи Гоголя.

06.05.2011 – 20.10.2011 – доцент кафедри педагогіки та педагогічної майстерності НДУ імені Миколи Гоголя.

21.10.2011 – 30.08.2018 – доцент кафедри педагогіки НДУ імені Миколи Гоголя.

31.08.18 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти  та освітнього менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

01.09.22 – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту НДУ імені Миколи Гоголя.

Викладач на курсах підвищення кваліфікації курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників спеціальності 013 Початкова освіта.

Учасниця Міжнародного проєкту «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалення викладання» (ERASMUS+).

Членкиня Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 2019 року.

Досвід організаційної роботи на посаді заступника декана з навчальної роботи факультету психології та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2017-2019 рр.).

З 2021 року є відповідальний секретар фахового видання категорії Б «Наукові записки: Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)» (http://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz).

 

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ:

Обласні:

Подяка Голови Чернігівської обласної державної організації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (м. Чернігів, розпорядження від «30» вересень 2019 р. № 152-к).

Університетські:

Грамота первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за активну участь у громадському житті університету, профспілковому русі та з нагоди Міжнародного жіночого дня (08 березня 2019 р.).

Грамота Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за активну навчально-методичну та наукову діяльність, вагомий внесок у справу підготовки і виховання молодих фахівців та з нагоди Міжнародного жіночого дня (березень 2021 р.).

 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: історія та теорія освіти,педагогічна компаративістика,інновації та тренди в освіті, організація класу НУШ, професійна підготовка менеджерів освітньої сфери.

Наукова проблема: «Проблеми освіти в історіографії вчених України».

 

Опонувала на захисті 1 дисертаційного дослідження:

 1. Крапивного Ярослава Миколайовича  «Розвиток педагогічної майстерності вчителя в духовних освітніх закладах Чернігівщини (ХVIII – XIX століття), представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у вченій раді Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (30.05.2018 р.).

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Є автором понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, систематично підвищувала кваліфікацію.

Переглянути публікації

 

КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. РОБОТА З АСПІРАНТАМИ.

Здійснює керівництво курсовими роботами з педагогіки та магістерськими роботами з початкової освіти та освітнього менеджменту.

 

Маєаспірантів:

Йотка В.В. тема дисертаційного дослідження «Науково-педагогічна спадщина О. Я. Ростовського». Наукова спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки.

Нестеренко С.А. тема дисертаційного дослідження «Педагогічні технології формування іншомовної компетентності вчителів у процесі самоосвіти». Наукова спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки.

Лук’яненко Ю.М. тема дисертаційного дослідження «Психолого-педагогічні особливості процесу виховання дітей із неповних сімей (з урахуванням сиблінгових позицій)». Наукова спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки.

Керівництво студентським науковим гуртком «Проблеми фахової підготовки та професійної діяльності працівників освіти».

З 2017 р. вийшли друком 35 статей спільно з студентами та 52 одноосібні студентські статті.

 

Підготувала студентів до участі у наукових конференціях:

1. Вузівську студентську науково-практичну конференцію «Молодь у науці» (2015/2016 - 2020/2022 н.р.).

2.  Міжнародну науково-практичну конференцію «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє» (м. Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р.).

3.  ІІ вузівську студентську науково-практичну конференцію «Інновації в освіті» (м. Ніжин, 15 травня 2017 р.).

4.  ІІІ науково-практичну конференцію магістрів «Підготовка керівника навчального закладу: реалії сьогодення та перспективи» (м. Ніжин, 24 травня 2018 р.).

5.  Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (м. Ніжин, 15 лютого 2018 р.).

6.  Семінар молодих науковців під час ІІ-й Міжнародної наукової конференції «Гендерні cтудії: навчання, дослідження та практика»        (м. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р.).

7.  ІІІ вузівську студентську науково-практичну конференцію «Інновації в освіті» (м. Ніжин, 15 травня 2018 р.).

8.  Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію студентів, магістрів та молодих науковців «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку» (м. Ніжин, 27 листопада 2019 р.) виступи 4 студентів.

9.  II Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р.).

10.  Всеукраїнську студентську Інтернет-конференцію «Нова українська школа очима студентів» (м. Глухів, 17 квітня 2019 р.).

11.  Всеукраїнську науково-практичну Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (м. Ніжин, 21 жовтня 2020 р.).

12.  ІII Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р.).

13.  XІI Всеукраїнську науково-практичну онлайн конференцію «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (Київ, 20-21 травня 2020 р.).

14.  ХХ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (м. Монреаль, 25 травня 2020 р.).

15.  VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (м. Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.).

16. VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти» (м. Київ, Національний авіаційний університет, 27 квітня 2021 р.).

17. ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 травня 2021 р.).

18. VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 13-15 травня 2021 р.).

19. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Підготовка педагогів до професійної діяльності в умовах змішаного навчання» (м. Рівне, 2021).

20. VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (м. Чернігів, 23 квітня 2021 р.).

21. Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Модернізація професійної підготовки менеджерів» (м. Ніжин, 29 вересня 2021 р.).

22.  Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійна підготовка менеджерів у вимірі нових освітніх реалій» (м. Ніжин, 29 вересня 2022 року).

23. Всеукраїнську з міжнародною участю науково-практичну конференцію «Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи» (м.Житомир, 29 листопада 2022 р.).

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Переглянути детальніше

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1) Підвищення кваліфікації: Стажування «Проблеми освіти в історіографії гуманітарного напряму наукової думки України (др. пол. ХІХ. – поч. ХХ ст.)», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ змісту і технологій навчання дорослих, 01.02.2016 – 01.03.2016, Наказ No 14-к від 01.02.2016 р., Довідка No 01-08/109 від 01.03.2016 р.

2) у період з з «01» січня 2019 року по «01» січня 2021 року тривалістю 150 годин / 5 кредитів ЄКТС:

 1. На онлайн-курсі «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти» (січень-лютий 2019 р., сертифікат 30 год.).
 2. На онлайн-курсі «Розвиток індивідуальної професійної та наукової кар’єри з використанням можливостей дотаційних інструментів Європейської Комісії» (червень 2019 р., сертифікат 20 год.).
 3. На онлайн-практикумі «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов'язкова передумова успішної грантової діяльності» (листопад 2020 р., сертифікат 15 год.).
 4. На циклі вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (січень 2021 р., сертифікат 30 год.).
 5. Під час інтернет-конференції «Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх» за напрямами «Інклюзивна освіта», «Робота школи» (тривалість 10 год. / 0,33 кредиту ЄКТС); свідоцтво № К8-222858 (13.06.2019).
 6. Під час Всеукраїнської інтернет-конференції «Нова українська школа 2020: досвід і перспективи» за напрямами «Інклюзивна освіта», «НУШ», «Робота школи», «Практичні прийоми» та набула таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: професійні, інноваційність, навчання впродовж життя, управлінська, інклюзивна  (тривалість 13 год. / 0,43 кредиту ЄКТС); свідоцтво № К33-222858; (18.06.2020).
 7. На ХІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (20-21.05.2020) (тривалістю 7 год. / 0,21 кредити ЄКТС).
 8. На Міжнародній науковій конференції «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірі (1820-2020 рр.)» (15-16.10.2020; за напрямом діяльності: педагогіка; у обсязі 8 акад. год.).
 9.  Під час Всеукраїнського Інтернет-марафону «Інноваційні технології навчання: від теорії до практики» (15.01.2021; 18 год. / 0,6 кредитів ЄCТS);

2) у період з «01» лютого 2021 року по «19» лютого 2021 року тривалістю 75 годин / 2,5 кредитів ЄКТС:

 1. Під час циклу вебінарів «Грантові проєкти фінансової перспективи ЄС 2021-2027: формування бюджету» (лютий 2021 р., сертифікат 30 год. / 1 кредит ЕCТS).
 2. Під час циклу семінарів у Бердянському педагогічному університеті, лютий 15-19.01.2021 р., сертифікат серії 5 семінарів IQP 234/2021 з інноваційного менеджменту та якості освіти, дослідницьких і технологічних процесів; 45 акад. год. / 1,5 кредити ЕСТS. Результатом семінарів є стаття у монографії м. Katowice, Poland, Publishing House of University of Technology, Теоретичні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. Innovative approaches to ensuring the quality of education, scientific research and technological processes. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Katowice School of Technology. Monograph 43. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2021. р. 990-996.
 3. Під час циклу підвищення кваліфікацій «Спеціальна та інклюзивна освіта в сучасній середній та вищій школі: моделі, інструменти, європейський досвід» (травень 2021 р., сертифікат № 792.21 30 год. / 1 кредит ЕCТS).
 4. Пройшла підвищення кваліфікації «Стрес-менеджмент: тренд 21 століття. Теорія і практика вирішення проблем»(04.08.-06.08.2021 р., сертифікат15 акад. год./ 0,5 кредиту ЄКТС).

3) у період з «13» листопада 2022 року по «14» листопада 2022 року тривалістю 30 годин / 1 кредит ЄКТС:

м. Київ, Суб'єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат курсу «Використання онлайн-ресурсів на уроках математики в початковій школі під час дистанційного навчання» №7045420589176 від 14 листопада 2022 р.; 30 год. / 1 кредит ЄКТС.

 

Конференції, тренінги, вебінари, практикуми:

 1. Інтернет-конференція «Нова українська школа: досвід і перспективи» (тривалість 10 год. / 0,33 кредиту ЄКТС; 18 травня 2019 р.).
 2. Вебінар «Життєві компетентності, або формуємо свідоме ставлення до навчання» (тривалість 2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС; 30 травня 2019 р.).
 3. Вебінар «Вчительська компетентність у сфері інклюзії» (тривалість 2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС), 07.06.2019).
 4. Інтернет-конференція «Інклюзивна освіта: рівні умови для всіх» (тривалість 10 год. / 0,33 кредиту ЄКТС;13 червня 2019 р.).
 5. Вебінар  «Кругла методика. Віртуальний круг: фасилітація онлайн» (тривалість 2 год. / 0,06 кредиту ЄКТС;  05 травня 2020 р.)
 6. Всеукраїнськаінтернет-конференція «Нова українська школа: досвід і перспективи» (тривалість 13 год. / 0.43 кредиту ЄКТС).
 7. Вебінар «Соціальні інновації - пошук рішень для комплексних викликів» (10 травня 2020 р.; Сертифікат ID 1-410-20-0602; 2 акад. год.).
 8. Вебінар «Критичне мислення в епоху кризи: свідомість в умовах інформаційного безладу» (13 травня 2020 р.; Сертифікат ID 1-413-20-0546; 2 акад. год.).
 9. Вебінар «Медіаграмотність та інструменти перевірки інформації: текст, фото, відео» (22 травня 2020 р.; Сертифікат ID 1-422-20-0360; 2 акад. год.).
 10. Цикл вебінарів «Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science» (04.05.-08 травня 2020 р.; 5 год.).
 11. ХІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» (20-21 травня 2020 р., тривалістю 7 год. / 0,21 кредити ЄКТС; сертифікат КП-200520/092).
 12. Вебінар «Нетривіальний підхід до проведення позакласних заходів: методи генерування нових ідей» (16 червня 2020 р.; Сертифікат ID 123468-159-233-1944; 2 акад. год.).
 13. Всеукраїнськаінтернет-конференція «Нова українська школа 2019-2020: досвід і перспективи» (тривалість 13 год. / 0.43 кредиту ЄКТС;  18-19 червня 2020 р.).
 14. Вебінар «Організація навчального процесу в Teams for Education » (11 червня 2020 р.; Номер сертифікату: CMP-01406-C2C0X).
 15. Вебінар «Створення розумної школи. Впровадження КМДШ (Креативна Міжнародна Дитяча Школа)» (18 серпня 2020 р.; Номер сертифікату: CMP-01405-M7C2B).
 16. Всеукраїнська конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній простір» (21-22.08.2020 р.; Диплом № 6641093 від 24.08.2020 р.).
 17. Всеукраїнська практична онлайн конференція: «Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021» (28-29 серпня 2020 р.; Диплом № 1202601-15D; Тренінг: «Проблема академічної свободи у роботі вчителя» Сертифікат № 1202601-15D-5v).
 18. Вебінар  «Онлайн-інструменти для створення освітніх вебквестів» (12-13 жовтня 2020 р.; сертифікат № ВК-0113; у обсязі 2 акад. год. / 0,07 кредити ECTS).
 19. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія в сучасному світі: мистецтво навчати та навчатися» (26–27 лютого 2021 р., сертифікат 15 год.).
 20. Презентація міжнародної програми другої вищої освіти від CEASC «Дотаційні проєкти. Фінансова перспектива ЄС 2021-2027»  (18 березня 2021 р., 1,5 години).
 21. Всеукраїнській науковій інтернет-конференції«Особливості впровадження інноваційних освітніх технологій ЗЗСО» (20-21 березня 2021 р., ГО «Платформа освіти», Підвищила кваліфікацію за темою: Інструменти для змішаного навчання. Trello, Edpuzzle, Google, Microsoft, Moodle. (6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС); Сертифікат № 7710374962D).
 22. Всеукраїнська практична-онлайн конференція «Педагогічні інновації та техніки для професійного розвитку. Інклюзія» (12-13 червня 2021 р., Сертифікат № 7710374962214; Тренінг: «Трикутник «Педагоги-діти-батьки»: налагоджуємо партнерські стосунки» (6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС); Сертифікат № 7710374962D).
 23. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні ресурси для організації ефективного навчання» (19-20 червня 2021 р.; номер квитка 7310980735, Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації «РУХ Освіта»; Диплом № 7310980735D; Тренінг: «НУШ: інструменти гейміфікації освітнього процесу» (6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС); Сертифікат №7310980735223).
 24. Всеукраїнська наукова конференція «Ефективні кейси сучасного вчителя» (20-21 липня 2021 р., Платформа онлайн підвищення кваліфікації Педрада; Диплом № 5614021185D; Підвищила кваліфікацію за темою тренінгу: Тренди в освіті: практичні інструменти для вчителя; (6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС); Сертифікат №5614021185132).
 25. Всеукраїнська практична онлайн конференція і тренінги «Тренди в освіті. Кейси для початку навчального року» (10-11 серпня 2021 р., Диплом8615394584D; Тренінг: «Цифрова компетентність педагога та учнів НУШ» (6 год. / 0,2 кредити ЄКТС; Сертифікат № 8615394584-231v).
 26. Тренінг «Освітні тренди в умовах розвитку цифрового суспільства»,  17-18 жовтня 2021 року; (6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС); Сертифікат №6821515567298).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative