Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Науково-дослідницька практика: можливості для науково-професійного зростання та самореалізації магістрантів спеціальності «Дошкільна освіта»

Навчальним планом професійної підготовки магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта передбачена у другому і третьому семестрах науково-дослідницька практика, метою якої є вдосконалення набутих студентами в межах вивчення навчальної дисципліни «Методологія психолого-педагогічних досліджень» науково-дослідницьких вмінь і навичок, які необхідні здобувачам другого (магістерського) рівня під час навчання і в майбутній професійній діяльності та, власне, виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи. Практика буде відбуватись у другому і третьому семестрах.

З цією метою, кафедрою дошкільної освіти розроблена відповідна програма науково-дослідницької практики, яка є складовою наскрізної програми педагогічної практики магістрантів спеціальності 012 Дошкільна освіта.

Особливістю практики у другому семестрі, є залучення студентів до роботи над джерелами за темою кваліфікаційного дослідження: їх аналізу й узагальнення як основи для написання параграфів першого розділу роботи, підготовки за результатами вивчення літературних джерел наукової статті та її оприлюднення в межах наукових зібрань молодих науковців вузівського, всеукраїнського і міжнародного рівнів.

Фаховою кафедрою напрацьований цікавий досвід щодо проведення вузівської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір актуальних проблем дошкільної освіти» (червень, 2023) та Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих науковці «Дошкільна освіта: стан, проблеми, перспективи розвитку» (жовтень, 2023). Ці конференції стали щорічними.

Бажаємо магістрантам спеціальності «Дошкільна освіта» цікавої і продуктивної науково-дослідницької практики та запрошуємо магістрантів інших спеціальностей та інших ЗВО до участі у наукових зібраннях 2023 року у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя!

 

Матеріал підготувала,

відповідальна за науково-дослідницьку

практику здобувачів другого (магістерського) рівня

 спеціальності 012 Дошкільна освіта,

канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти Пихтіна Н.П.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative