Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

 1. Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомендації. 2-ге вид., доповн. та переробл. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 21 с.
 2. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю., Шумський М. О. Диригентсько-хорова підготовка : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 300 с.
 3. Раструба Т. В. Методичні рекомендації до вивчення та організації самостійної роботи студентів дисципліни «Комп’ютерне аранжування хорових творів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 37 с. 
 4. Раструба Т. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фаху освітньопрофесійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 31 с. 
 5. Костенко Л. Ю., Шумська Л. Ю. Методика викладання хорового диригування : навч. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019.
 6. Краєзнавство у сценічній практиці студентів мистецьких факультетів / уклад.: Хоменко А.Б., Онищенко Н.П. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 61 с.
 7. Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомендації. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 19 с. 
 8. Шумська Л. Ю. Хорове диригування : навч. посіб. 2-ге вид., доповн. та перероб. Ніжин : Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2017. 106 с.
 9. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Хрестоматія з хорознавства : навч. посіб. Ніжин : Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2013. 650 с. 
 10. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю., Шумський М. О. «Хоровий клас» : навч. посіб. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 145 с. 
 11. Шумський М. О. Хорові твори (концертно-педагогічний репертуар для студентів вищих навчальних закладів мистецтв та освіти). Навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – С. 129. 
 12. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування хормейстерських умінь в класі хорового диригування : Метод. рекомендації. Ніжин :  Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 25 с.
 13. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Групові форми організації навчальної діяльності студентів у класі хорового диригування :  Метод. рекомендації. Ніжин :  Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 27 с. 
 14.  «Веселка». Пісні для дітей молодшого шкільного віку: навч. –метод. посіб. / Г. Г. Брюзгіна, В. І. Коробка, А. Б. Хоменко, З. В. Хоменко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 112с. 
 15. Хоменко А.Б. Коробка В.І., Крутько Н.В., Курсон В.М. Постановка голосу. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів і вчителів музики шкіл різного типу. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative