Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 1. Гусейнова Л. В., Коваль О. В., Ростовська Ю. О. Підготовка та захист курсової роботи з методики музичної освіти та методики роботи з хореографічним колективом: методичні рекомендації. Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2020. 69 с.
 2. Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомендації. 2-ге вид., доповн. та переробл. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 21 с. 
 3. Гусейнова Л. В., Дворник Ю. Ф., Коваль О. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерської роботи на здобуття освітнього рівня «магістр» для спеціальностей 024 Хореографія та 025 Музичне мистецтво : методичні рекомендації. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2019. 94 с. 
 4. Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо- професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомендації. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 19 с. 
 5. Шумський М. О. Педагогічний репертуар бандуриста : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2019. 140 с. 
 6. Шумський М. О., Щербініна О. М., Павленко О. М. Основи фортепіанної підготовки : навч. посіб. 2-ге вид., уточ., доп. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2018. 234 с. 
 7. Щербініна О. М. Інтерпретація фортепіанної музики для дітей. Г. Сасько «Мозаїка» : методичні рекомендації. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2018. 34 c. 
 8. Шумський М. О. Біла Н. Л. Основи оркестрової підготовки (початковий етап) ІІ частина : навч. посіб. у 2 ч. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2015. 98 с. 
 9. Ростовська І. О. Робота з дитячим інструментальним ансамблем за методикою Карла Орфа : навч.-метод. посіб. Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2015. 62 с. 
 10. Ростовська І. О. Формування мотивації учіння гри на фортепіано : навч.-метод. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2015. 159 с. 
 11. Шумський М. О., Біла Н. Л. Основи оркестрової підготовки (початковий етап) І частина : навч. посіб. у 2 ч. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2014. 117 с. 
 12. Шумський М. О. Хрестоматія з оркестрового класу. Частина I : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2013. 389 с. (з грифом МОН молоді та спорту України) (лист від 25.04.13 №1/11–7636) 
 13. Щербініна О. М., Павленко О. М. Основи фортепіанної підготовки ІІ частина : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2013. 162с. 
 14. Дорохін В. Г. Методологічні засади виконавської організації музичної тканини на баяні (акордеоні) : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2013. 86 с. (з грифом МОН молоді та спорту України) (лист від 29.01.13 №1/11–802) 
 15. Дорохін В. Г. Художня організація музичного твору на баяні: артикуляційний аспект : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2013. 111с. (з грифом МОН молоді та спорту України) (лист від 09.04.13 №1/11–6790) 
 16. Павленко О. М. Джазова імпровізація в системі інструментально-виконавської підготовки : методичні рекомендації. Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2013. 35 с. 
 17. Шумський М. О. Хорові твори : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2012. 129 с. 
 18. Дорохін В. Г. Вивчення поліфонії в класі акордеона: питання теорії та практики : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2012. 101 с. (з грифом МОН молоді та спорту України) 
 19. Сливко С. А. Формування музично-слухової активності у процесі музично-виконавської підготовки студентів : методичні рекомендації. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2012. 26 с. 
 20. Щербініна О. М. Методика викладання гри на спеціальному музичному інструменті : дидактичний матеріал. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2011. 58 с. 
 21. Шумський М. О. Твори для фортепіано : посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2010. 45 с. 
 22. Ляшенко Т.В. Музично-освітня діяльність громадсько-культурних товариств Чернігівщини (перша третина ХХ століття) : навч. посіб. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2010. 162 с. Гриф МОН(лист від 17.05.10р. № 1/ ІІ-4101 
 23. Щербініна О. М. Основний музичний інструмент (фортепіано) : зб. тестових завдань. Ніжин : Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2009. 61 с. 
 24. Ревенчук В. В. Теорія та методика формування концертмейстерських умінь : навч. посіб. Ніжин: Вид-во НДУ імені М. Гоголя, 2009. 111 с. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative