Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

29 січня в аудиторії 308 Гоголівського корпусу відбувся круглий стіл  «Перспективи розвитку міжнародних студій у Ніжинській вищій школі» за участю науково-педагогічних працівників, які забезпечуть викладання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», студентів старших курсів, які навчаються за ОП, та їх потенційних роботодавців.

На початку круглого столу гарант ОП доцент Л.Мицик ознайомила присутніх з історією розробки та досвідом реалізації освітньої програми, власним баченням системи освітніх компонентів та концепцією практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

В процесі обговорення результатів виробничої практики студентів 4 курсу були озвучені цікаві ідеї щодо її організації, зокрема, можливості її проходження на двох або більше базах з метою набуття студентами комплексного досвіду професійної діяльності на різних сегментах ринку праці: в державних установах, туристичних агенціях, бізнесових структурах. На думку студентів, це сприятиме в подальшому їх більш свідомому кар’єрному вибору.

Важливим аспектом розмови стали пропозиції роботодавців, зокрема, співробітника Ніжинського краєзнавчого музею Р. Желєзка щодо працевлаштування студентів та випускників ОП як першої сходинки в кар’єрі фахівця з міжнародного туризму.

Жвава дискусія розгорнулась щодо  структури навчального плану освітньої програми, а також змісту і методики викладання окремих освітніх компонентів. Старшокурсники особливо виділили курс «Історія міжнародних відносин» як взірець використання інтерактивних і кооперативних методик навчання; підкреслили практичну значимість курсів «Дипломатичний протокол та етикет» та «Основи міжнародного туризму», а також усіх видів практик; наголосили на доцільності збільшення обсягу курсів з інформаційних технологій,  іноземної мови та теорії і практики перекладу, а також запровадження викладання інших освітніх компонентів або їх модулів іноземною мовою. Було запропоновано вдосконалити зміст курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» шляхом введення модулів з основ ораторського мистецтва, ділової усної та письмової комунікації.  Також прозвучали пропозиції посилити фахову спрямованість курсів «Основи екології» та «Психологія», запровадити проблемний підхід (case studies) при вивченні курсів «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна діяльність сучасної України». Студенти висловили підтримку нової процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії через єдиний для ЗВО реєстр вибіркових дисциплін.

Круглий стіл засвідчив щиру зацікавленість здобувачів освіти у підвищенні її якості шляхом модернізації освітньої програми. Висловлені під час дискусії ідеї найближчим часом стануть предметом обговорення науково-педагогічних працівників кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин та інших кафедр, що забезпечують реалізацію ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Результати обговорення мають бути покладені в основу наступного перегляду структури ОП вже до кінця поточного навчального року.

 

Мицик Л.М., доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Фото Моціяки О.П.

Прочитано 398 разів

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative