Go to English

Самойленко Олександр Григорович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Народився 1970 року. Закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «історія та право». Працює у штаті викладачів НДПІ (НДУ) з 1993 року на посадах: викладача-стажиста (1993-1995), асистента кафедри історії (1995-1999), асистента кафедри всесвітньої історії (1999-2001), заступника декана історико-правознавчого факультету з навчально-методичної роботи (1999-2003), доцента (з 2001) та завідувача кафедри всесвітньої історії (з 2004). Кандидат історичних наук (2000), доцент (2004). Проректор з науково- педагогічної та методичної роботи (з 2008).

Член Національної спілки краєзнавців України, член журі Міжнародного студентського турніру з історії та голова журі Всеукраїнського турніру юних істориків, член-експерт Експертної комісії МОН України підручників зі всесвітньої історії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, член редакційної колегії низки наукових і науково-популярних видань.

Основний напрямок дослідження – історіографія та методологія історії, історичне краєзнавство, історія освіти, науки та культури України. Автор понад 170 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 12 монографій, 10 підручників і навчальних посібників, статей у вітчизняних і зарубіжних фахових журналах, у тому числі в Австрії, Азербайджані, Білорусії, Болгарії, Казахстані, Німеччині, Польщі, РФ, Чехії. Набув досвіду співпраці із закордонними колегами з країн ЄС і США в ході реалізації низки міжнародних проектів. Підвищував професійний рівень під час стажувань у Санкт-Петербурзькому (2008-2011) та Варшавському університеті (2008, 2012, 2014). Відзначений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення».

Мартиненко Володимир Васильович

кандидат історичних наук, доцент, декан факультету

Народився 12 вересня 1974 року в м.Носівка Черніговської області. У 1999 році з відзнакою закінчив історико-правознавчий факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Від вересня 1999 р. до серпня 2000 р. – викладач-стажист, в 2004–2005 рр. – асистент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2005–2010 рр. – старший викладач кафедри. В 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Виникнення державності Білорусі (1917–1918 рр.)». 2010–2014 рр. – доцент кафедри всесвітньої історії. З 2014 р. і по теперішній час – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин.

Сфера наукових інтересів – історія Білорусі XX століття, етнологія, соціальна історія Європи. Автор понад 60 наукових праць.

Моціяка Петро Петрович

кандидат історичних наук, доцент

Народився 1957 року. Закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету в 1982 р. У 1987-1989 рр. працював в Ніжинській вищій школі на посаді асистента. Протягом 1989-1992 рр. перебував в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію в 1992 році. Доцент   (з 1996 р.) кафедри всесвітньої історії. Завідувач кафедри всесвітньої історії в 1999 – 2004 рр. Викладав і викладає сьогодні такі дисципліни:

• Історична географія;

• Шкільний курс історії та методики її викладання;

• Історія країн Європи та Америки нового часу;

• Історія країн Азії та Африки нового часу;

• Історія середньовічного Сходу.

Основний напрямок дослідження – всесвітня історія нового і новітнього часу та краєзнавчі розвідки. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць.

Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Мицик Лариса Миколаївна

Кандидат історичних наук, доцент

Народилася 17 грудня 1965 року у місті Червоноград Львівської області. У 1988 р. закінчила з відзнакою  історичний факультет Київського державного університету  імені Тараса Шевченка.  З вересня 1988 р. по  жовтень 1990 р. працювала вчителем історії та суспільствознавства Ватутінської ЗОШ №1 Черкаської обл. З 1990 року працює у Ніжинській вищій школі: у 1990-1994 рр. – асистент, 1994-1997 рр. – старший викладач, з 1997 р. – доцент кафедри історії (з 1999 р. - кафедри всесвітньої історії) Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (з 2004 р. - Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя). У 1993 році захистила кандидатську дисертацію з історії міжнародних відносин в Інституті Російської історії Російської Академії Наук. У 1999 р.  стажувалася в Центрі вивчення демократії університету Квінз (Канада),  у 2001–2002 рр. –  в університеті штату Айова та Американській  Федерації Викладачів, Вашингтон (США), у 2008 р. – в університеті штату Небраска (Лінкольн, США).  У 2005-2015 рр. – декан історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З вересня 2015 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. Сфера наукових інтересів – історія міжнародних відносин; педагогіка та адміністрування вищої школи. Науковий доробок становить понад 70 наукових та науково-методичних праць, у тому числі 4 навчальні посібники з грифом МОН України.

Дудка Раїса Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

У 1988 році закінчила Київський національний університет  імені Тараса Шевченка. У 1996 році закінчила аспірантуру при цьому  вузі. У цьому ж році захистила кандидатську дисертацію. В Ніжинському вузі працює з 1990 року.  У 1996 році отримала звання доцента кафедри всесвітньої історії. Коло наукових інтересів: глобалізація,   історія стародавнього світу, історія православної церкви.

Співавтор чотирьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти України з історії стародавнього світу та  більше 50 наукових праць.

Давиденко Юрій Миколайович

кандидат історичних наук, доцент

Народився 25 жовтня 1972 р. в м. Ніжин у сім’ї військового. З 1980-1990 рр. навчався в Ніжинській середній школі №1 ім. Т.Г.Шевченка. Після закінчення школи у 1990 р. вступив на історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В.Гоголя. У 1995 р. з відзнакою закінчив повний курс навчання за спеціальністю «Російська мова, література та історія» із присвоєнням кваліфікації «Вчителя російської мови, літератури та історії».

З 1995 р. працює в Ніжинській вищій школі на посаді асистента кафедри історії України. З 1997 по 2000 р. навчався в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова на кафедрі історії слов’янських народів історичного факультету.

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Підпільні військові організації руху Опору в Польщі 1939-1942 рр.».

У 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр. проходив стажування в Інституті міждисциплінарних досліджень «Artes Liberalis» історичного факультету Варшавського університету. Основний напрямок наукових досліджень історія Польщі у роки Другої світової війни, історія слов’янських народів та краєзнавчі розвідки з історії Чернігівщини. Автор понад 60 наукових праць та 4-х навчально-методичних посібників.

Кедун Іван Станіславович

кандидат історичних наук, доцент

У 2001 роцізакінчив історичний факультет НДПУ імені Миколи Гоголя. 3 того ж року працює ассистентом кафедри всесвітньої історії НДУ імені Миколи Гоголя. 3 2012 р. доцентом кафедри всесвітньої історії. Автор понад 50-ти наукових праць. Керівник кількох археологічних експедицій (Ніжин, Новгород-Сіверський). Науковий керівник спільної науково-дослідної археологічної лабораторії  ІА НАНУ та НДУ імені Миколи Гоголя.

Коло наукових інтересів – середньовічна археологія, експериментальна археологія.

Кузьменко Ю. В.

кандидат історичних наук, доцент

Народилася 4 грудня 1981 р.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені М. Гоголя.

Протягом 1999 – 2004 рр. навчалася на історико-правознавчому факультеті НДУ імені М. Гоголя. У 2004 – 2006 рр. працювала вчителем історії у Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя. У 2005 р. з відзнакою закінчила магістратуру. З 2005 р. працювала асистентом кафедри всесвітньої історії. З 2007 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Партійно-радянська номенклатура в умовах суспільно-політичних трансформацій в Українській РСР (1985 – 1991 рр.)»

Викладає такі навчальні дисципліни: Історіографія всесвітньої історії, Політичні еліти та лідерство, Теорія бюрократії, Європейська інтеграція: теорія та практика.

Коло наукових інтересів – партійно-радянська номенклатура УРСР; політичні еліти та лідерство, історіографія всесвітньої історії, історія повсякденності радянського суспільства. 

Прудько В'ячеслав Олександрович

Кандидат історичних наук, асистент кафедри

Народився 5 вересня 1984 р. В смт. Парафіївка, Ічнянського району Чернігівської області. У 2008 р. закінчив з відзнакою магістратуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З 2009 по 2011 рр. навчався у аспірантурі. З 2009 р. розпочав роботу на кафедрі всесвітньої історії. У 2013 р. успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Політичні та соціокультурні процеси на Ніжинщині в часи Української революції 1917-1921 рр.». Коло наукових інтересів – історія Української революції 1917-1921 рр.; археологія.

Бровко Альона Григорівна

кандидат історичних наук

Народилась 10 березня 1981 р. в м. Носівка, Чернігівської обл. У 2005 р. з відзнакою закінчила історико-юридичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З того ж року працювала на посаді зав. лабораторії  кафедри суспільних дисциплін Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного. З 2007 р. переведена на посаду асистента, а з 2008 р. – на посаду ст. викладача кафедри суспільних дисциплін. З 2006 р. аспірантка Київського Національного університету імені Т. Шевченка без відриву від виробництва. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Нова Січ (1734 – 1775 рр.): історіографія».      З 2011 р. працює на посаді старшого викладача кафедри всесвітньої історії.

Коло наукових інтересів: історія повсякденності радянського суспільства, історіографія Запорозької Січі XVIII ст.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative