Професори та доценти

З кафедрою співпрацюють провідні наукові співробітники інституту історії України НАН України – проф., д.і.н. Ричка В.М., Заслужений діяч науки і техніки України, д.і.н. Марочко В.І.

Доктор політичних наук, професор Бойко Олександр Дмитрович

Закінчив Чернівецький державний університет у  1980 р. Працював у Ніжинській вищій школі з 1980 по 2004 рр. Кандидат історичних наук (з 1989 р.), доцент кафедри історії України НДПІ ім. М. Гоголя (з 1990 р.). У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему «Системно-політична трансформація в Україні (квітень 1985 – серпень 1991 рр.): історико-політичний аналіз». Декан історико-правознавчого факультету (1999–2003 рр.). У 2005 р. отримав звання професора. У лютому 2006 р. трудовий колектив обрав його ректором  Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя.

Проф. Бойко О.Д. -  відомий вчений в Україні та за кордоном, автор близько 200 наукових праць. Основний напрямок наукових досліджень: суспільно-політична історія України ХХ століття, сучасні політичні технології. Найбільш солідні монографії проф. Бойка О.Д. такі: «Україна у 1985 – 1991 рр. Основні тенденції суспільно-політичного розвитку» - К., 2002; «Україна: від путчу до Пущі (серпень – грудень 1991 р.)». – К., 2006; «Анатомія політичного маніпулювання». – Ніжин, 2007; «Історія України : А – Я: Енциклопедичний довідник» / За ред. І.Підкова, Р.Шуст, І.Гирич. - К., 2008. (у співавтор.); «Сучасна політична ідентичність населення України: джерела, прояви, тенденції (національний і регіональний вимір)». – К., 2009 (у співавтор.) та ін.

Олександр Дмитрович Бойко є знаний автор навчальних посібників з історії України, рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів. Так, наприклад, «Історія України» (навчальний посібник витримав три видання); «Історія України у XX столітті (20–90-ті роки): Навч. посібник для студентів». – Ніжин, 1994; «Україна 1991–1995 років: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії): Навч. посіб.» – К., 1996; «Україна: політична історія ХХ – поч. ХХІ ст.» - К., 2007. (у співавторстві); «Історія України: Тести. 6-11 класи». - К., 2008. (у співавтор.); «Політичне маніпулювання. Прикладна політологія: Навчальний посібник» / За ред. В.П. Горбатенка. – К., 2008; «Політичне маніпулювання». – К., 2009 та ін.

Проф. Бойко О.Д. є висококваліфікований викладач базових історичних і політологічних дисциплін: «Історія України ХХ – поч. ХХІ ст.», «Актуальні проблеми сучасної історичної думки в Україні», «Новітні політичні технології».

Доктор історичних наук, професор Лепявко Сергій Анатолійович 

Народився у 1960 р. Після навчання в школі працював робітником на Чернігівському радіозаводі. У 1984 р. закінчив Львівський державний університет. Працював сільським вчителем, викладачем, завідувачем кафедри історії слов’ян Чернігівського державного педагогічного університету. З 2010 р. професор кафедри історії України Ніжинського державного університету.

Навчався в аспірантурі і докторантурі Інституту історії України НАН України. Захистив кандидатську (1992) і докторську (2000) дисертації, присвячені історії українського козацтва і міжнародним відносинам другої половини XVI ст. Проходив наукові стажування в Польщі, США, Канаді.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 12 книжок. Сфера наукових інтересів: історія українського козацтва, історія міжнародних відносин, порівняльна історія, військова історія, урбаністика, історія Чернігова. 

Основні праці:

 1. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів, 1996.
 2. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561-1591). – Чернігів, 1999.
 3. Чернігів. Історія міста. – К., 2012.
 4. Ілюстрована історія Чернігова. – К., 2013.
 5. Владні інституції Чернігово-Сіверщини. – Чернігів, 2014 (у співавторстві).

E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат історичних наук, доцент Кириленко Сергій Олексійович

Випускник Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. Працює у Ніжинській вищій школі з 2000 р.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Походження Русі в радянській історичній науці (1920-ті – початок 1990-х рр.) зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Автор понад 30 наукових праць.

Викладає курси: «Історія слов’янських народів», «Історіографія історії України». Основний напрямок наукових досліджень: давня і середньовічна історія України.

 

 

Кандидат історичних наук, доцент Москаленко Олександр Юрійович

Закінчив історичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Шевченка, кандидат історичних наук (1990 р.), у 1993 р. отримав звання доцента. В НДУ працює з 1975 р.

Автор близько 40 праць. Доцільно відзначити такі навчальні посібники викладача: «Стародавня історія України з археологією». – Ніжин, 2005, «Історичне краєзнавство» - Ніжин, 2009 (у співавтор.), «Державна атестація з історії: історіяУкраїни та історія слов’янських народів». – Ніжин. – 2009 (у співавтор.).

Основний напрямок наукових досліджень: первісна історія України, історичне краєзнавство. Доц. Москаленко О.Ю. викладає навчальні дисципліни: «Археологія», «Історія первісного суспільства», «Історичне джерелознавство», «Антропологія». 

Доктор історичних наук, доцент Луняк Євген Миколайович

Випускник історичного факультету Дніпропетровського національного університету. Захистив кандидатську дисертацію у 2003 р. на тему «Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях другої половини ХІХ – ХХ ст.». Отримав звання доцента кафедри історії України НДУ ім. М. Гоголя у 2004 р. 

За плідну наукову діяльність  доц. Луняк Є.М. неодноразово посідав призові місця серед молодих науковців вузу, був стипендіатом Кабінету Міністрів України, нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Означені здобутки на ниві наукової праці сприяли вступу  доц. Луняка Є.М. (2009 р.) у докторантуру при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

17 червня 2013 р. доц. Луняк Є.М. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Козацька Україна ХVІ-ХVІІІ ст. у французьких історичних дослідженнях». Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Основний напрямок наукових досліджень: історіографія історії України, історичні взаємини України та Франції.

Автор близько 150 наукових праць. Серед них:

 1. Минувшина України в романтичних історіях. – Київ: Книга, 2010. – 708 с. отримала приз «Нестор-літописець» на XIV Київському міжнародному книжковому ярмарку.
 2. Історія України: Тести. 6-11 класи. - К., 2011 (у співавтор.).
 3. Видатні росіяни в історії України. – К.: Кондор, 2013. – 256 с. (у співавторстві з Муніним Г.Б.). Монографія посіла третє місце у номінації «Співдружність» ювілейного X Міжнародного конкурсу країн-учасниць СНД «Мистецтво книги», що проходив 23-24 травня 2014 р. у Мінську.
 4. Козацька Україна XVI-XVIII ст. у французьких історичних дослідженнях. – К.-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 808 с.
 5. Анна Руська королева Франції. – К.: Книга, 2012. – 208 с. Була відзначена як «Книжка року, 2013». Номінація "Минувшина".
 6. Козацька Україна XVI-XVIII ст.: очима французьких сучасників. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 504 с.
 7. Криваве Різдво Салтикової Дівиці. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 72 с.

Викладає курси: «Історія України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.»«Історія України ХХ – поч. ХХІ ст.», «Історіографія історії України».

E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Кандидат історичних наук, доцент Іванцова Ніна Іванівна

Закінчила історичний факультет Харківського державного університету ім. М. Горького у 1986 р. Працює в НДУ ім М. Гоголя з 2006 р.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток професійної робітничої освіти без відриву  від виробництва у 1921-1930 рр. в Україні».

Основний напрям наукових досліджень присвячено історії позашкільної освіти для дорослих.

Спеціалізується на викладанні таких дисциплін: «Основи наукових досліджень», «Архівознавство» та «Музеєзнавство».

E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Кандидат історичних наук, доцент Кривобок Олександр Павлович

Народився 1980 р. в м. Ічня.

Закінчив історико-правознавчий факультет НДПУ імені Миколи Гоголя у 2002 році. З 2003 року – на викладацькій роботі.

2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережжя України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.»

Вибрані публікації:

Зупинка перед проваллям: вплив столипінської реакції на політичну активність студентства України // Сторінки історії. Збірник наукових праць  / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк.  – Випуск 19. – К.: “Політехніка”, 2004. – С. 93–103.

Петро Дятлов – забута постать в українському революційному русі початку XX століття // Література   та культура Полісся. Вип. 28: Сторінки історії і культури Полісся та України  в сучасному висвітленні. – Ніжин: НДУ, 2005. – С.121–127.

Ліберальні партії Російської імперії на півночі Лівобережної України у 1905–1907 роках // Сіверянський літопис. – 2008. – № 3. – C.120–136.

Консервативно-націоналістичні загальноросійські політичні партії на Чернігівщині на початку ХХ століття // Український історичний збірник. – Вип.11. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – С.159–172.

Територіальні зв’язки як чинник формування партійно-політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України (початок ХХ ст.) // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. – Вип.3. – К: Інститут історії України НАН України, 2009. – С.233–248.

Діяльність політичних партій на півночі Лівобережжя України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Монографія. - Ніжин: видавництво НДУ імені М.Гоголя, 2011. – 202 с.

Роль місцевих органів влади в розвитку церковного розколу в УСРР у 1920-х роках (на матеріалах Ніжинської округи // Громадянські протистояння в історії України :від непорозумінь і розбрату до націо-нальної консоліда-ції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М, 2013. – С.157–164.

Документи про синодальний рух на Ніжинщині у 1920-х роках // Ніжинська старовина. Серія «Ніжинознавчі студії», №11.  – Вип.17(20). – Київ, 2014. – С.69–84.

Лекції з історії західних і південних слов’ян (XII-XVII ст.) [Электронний ресурс] : навчальний посібник : [для студентів ІІ курсу історико-юридичного факультету]. - Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - 84 с.

Основні навчальні курси:

 • Історія південних і західних слов‘ян.
 • Історія слов‘янських народів.
 • Історія України (для студентів нефахових спеціальностей).
 • Політична думка в Україні (Історія суспільно-політичної думки в Україні).
 • Історія дипломатії України 

Кандидат історичних наук, доцент Потапенко Максим Васильович

1982 р. народження. У 2005 р. з відзнакою закінчив магістратуру історико-юридичного факультету за спеціальністю «історія та правознавство». Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та політології. Тема кандидатської дисертації: «Громадсько-політичне життя поляків Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр.». У 2008 – 2009 рр. стажувався при Польській академії наук та Варшавському університеті. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних публікацій.

Наукові інтереси: Українська революція 1917 – 1921 рр., українсько-польські відносини, польська національна меншина України.

Забезпечує проведення занять з наступних базових навчальних дисциплін: «Історія України», «Методологія історії».

Головні публікації:

 1. Участь польських політичних сил Наддніпрянщини у виборах до міських дум 1917 р. // Південний архів. – Херсон, 2008. – вип. 28/29. – С. 145–154.
 2. Особенности партийного представительства польского населения украинских губерний в марте 1917 – апреле 1918 г. (период Центральной рады) // Гражданская война в России (1917 – 1922 гг.): Взгляд сквозь десятилетия. Материалы конференции. – Самара, 2009. – С. 420–429.
 3. Ставлення польських політичних сил Наддніпрянщини до питання української державності у березні 1917 – квітні 1918 рр. (доба Центральної ради) // Od Zborowa do NATO (1649 – 2009). Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. – Torun, 2009. – S. 532–553.
 4. «Живі заздрять мертвим». До історії єврейського погрому в Ніжині 1919 р. // Ніжинська старовина. Збірник регіональної історії та пам’ятко-знавства. – К., 2010. – Вип. 9 (12). – С. 175–182.
 5. Польський демократичний рух у Наддніпрянській Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний журнал. – 2010. – №6. – С. 90–105.
 6. Українське питання в політичних проектах поляків Наддніпрянської України у 1917 – 1918 роках // Studia Politologica Ukraino-Polona. – Житомир – Київ – Краків, 2012. – С. 146–151.
 7. Польські національні демократи на політичній палітрі Наддніпрянської України у добу Центральної Ради // Українська революція 1917 – 1921 років: погляд із сьогодення. – Київ, 2013. – С. 159–168.
 8. Польська національно-персональна автономія у Наддніпрянській Україні (липень 1917 – квітень 1918 рр.) // Польські студії (Часопис «Дух і Літера» №26). – К., 2013. – №6. – С. 39–52.
 9. Описи нумизматического собрания учреждений Нежинской высшей школы середины ХІХ – первой трети ХХ вв.: исследования и документы. - Нежин, 2013. – 192 с. (у співавторстві із Зозулею С.Ю. та Самойленком О.Г.)

E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кандидат історичних наук, доцент Крупенко Оксана Василівна

Закінчила історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. З 1999 року працює у Ніжинській школі на посадах старшого викладача та асистента кафедри історії України та політології.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Промислове підприємництво у Полтавській та Чернігівській губерніях у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.»  (Науковий керівник: д.і.н., проф. Чернега П.М.).  

Основний напрямок наукових досліджень: історія України ХІХ - початку ХХ ст., соціально - економічна історія України.

Є автором понад 30 наукових статей та навчально-методичних посібників із історії України, зокрема  "Історія України в ХІХ - на поч. ХХ ст. Запитання та відповіді" (Ніжин, 2001), "Історія України в ХІХ - на поч. ХХ ст. Проблеми вирішення" (Ніжин, 2004).

E-mail – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative