Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Про кафедру

Міжнародна конференція

Наукові контакти

Творчий виступ кафедри

Викладацький колектив кафедри історії України успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Кафедра  має три напрямки науково-дослідної роботи: «Актуальні проблеми розвитку і трансформації історичної науки в Україні та методика її викладання у вузах і середніх навчальних закладах», «Історико-краєзнавчі старожитності Ніжинщини та Чернігівщини», «Суспільно-політичні трансформації в Україні 1985 – поч. ХХ ст.» (індивідуальна тема проф. Бойка О.Д.). Реалізації даної дослідницької проблематики певною мірою сприяють наукові контакти з інституціями: Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних  і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом  української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Центром пам’яткознавства НАН України, Українським інститутом національної пам’яті, Українським товариством охорони пам’яток історії та культури, а також з історичними кафедрами  таких вузів: Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного педуніверситету ім. М. Драгоманова. Результатом такої співпраці є організація і проведення наукових конференцій, читань, презентацій наукових праць з історії України.

При кафедрі діє аспірантура, в якій на даний момент навчається 19 аспірантів.

Виконання науково-дослідної проблематики дозволило досягти вагомих результатів: завідувач кафедри проф. Бойко О.Д. посідає І місце серед науковців вузу, колектив кафедри в 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2017 рр. посідав І місце у рейтингу «Краща кафедра року НДУ ім. М.Гоголя».

Плідною є наукова співпраця викладачів зі студентами історико-юридичного факультету. На кафедрі діє археологічний гурток (керівник – доц. Москаленко О.Ю.) і проблемна група з історії повсякденності (керівник – доц. Страшко Є.М.). Науково-дослідна робота викладачів кафедри зі студентами є різноманітною. Це – керівництво науковими роботами (магістерськими, дипломними), підготовка студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з історії та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри докладають чимало зусиль до активізації наукових публікацій студентів у збірниках наукових праць студентів НДУ ім. М.Гоголя а також факультетському збірнику «Історичний альманах» (видано 6 випусків).

Проф. Бойко О.Д. та доц. Кириленко С.О. брали участь у Міжнародному проекті ЄС Еразмус+ “Програми гендерних студій: крок до демократії і миру в країнах-сусідах Європейського Союзу з різними традиціями” (2015-2019).

Викладачі кафедри беруть активну  участь у виховних заходах університету та  факультету, привносячи інноваційні форми і творчість у виховний процес зі студентською молоддю. Так, з ініціативи доц. Страшко Є.М. та за підтримки кафедри створена творча аматорська група викладачів і студентів. Вона репрезентувала свої виступи до свят «День факультету», 200-літнього ювілею М.Гоголя, «Останній дзвоник». Ці виступи користуються популярністю та викликають інтерес серед студентства.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative