Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Історія кафедри

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин має славетну історію, адже бере свій відлік з середини 70-х років ХІХ ст., коли в Історико-філологічному інституті князя Безбородька була відкрита кафедра загальної історії. Наприкінці ХІХ — у першій чверті ХХ ст. професорами кафедри були такі знані вчені як Петро Іванович Люперсольський, Костянтин Володимирович Піскорський, Євген Миколайович Щепкін, Григорій Едуардович Зенгер, Олексій Іванович Покровський, Іван Григорович Турцевич, Франц Вячеславович Режабек, Вітольд Владиславович Новодворський та ін.

 За радянських часів кафедри всесвітньої історії як окремого структурного підрозділу в Ніжинському педагогічному інституті не існувало. Викладання курсів забезпечували викладачі, які перебували в штаті кафедр античної культури, суспільствознавства або історії. Лише на короткий час, після Другої світової війни, була створена кафедра загальної історії, яка проіснувала до 1956 року, коли історичне відділення було переведено до Полтавського педагогічного інституту.

Новітня історія кафедри розпочинається з 1 червня 1999 року, коли на підставі наказу ректора університету на базі кафедри історії було створено кафедру всесвітньої історії і кафедру історії України та правознавства. Завідувачем новоствореної кафедри було призначено доцента Петра Петровича Моціяку. В 2004 році завідувачем кафедри було обрано доцента Олександра Григоровича Самойленка, а в 2008 році новим завідувачем кафедри став професор, доктор історичних наук  Владислав Миколайович Гладилін. У грудні 2014 року кафедру було перейменовано на кафедру всесвітньої історії та міжнародних відносин. З вересня 2015 року обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат історичних наук, доцент Володимир Васильович Мартиненко. З вересня 2016 року кафедру очолює доктор історичних наук, професор Степан Михайлович Свистович.

У 2019-2020 навчальному році в штаті кафедри 11 науково-педагогічних працівників, у тому числі 2 професори, 6 доцентів, 2 старших викладачі, 1 асистент. 1 професор і два доценти працюють на кафедрі на умовах сумісництва.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри

Штатні співробітники:

Свистович Степан Михайлович - завідувач кафедри, д.і.н., професор.       
Кучменко Елеонора Миколаївна - д.і.н., професор
Моціяка Петро Петрович - заступник. зав. кафедри,  к.і.н., доцент         
Мицик Лариса Миколаївна - к.і.н., доцент                                                    
Давиденко Юрій Миколайович - к.і.н., доцент                                         
Дудка Раїса Анатоліївна - к.і.н., доцент                                      
Кедун Іван Станіславович - к.і.н., доцент                                                  
Кузьменко Юлія Володимірівна - к.і.н., доцент                                      
Бровко Альона Григорівна - к.і.н., старший викладач                              
Лейберов  Олексій Олегович - старший викладач                                    
Прудько В’ячеслав Олександрович - к.і.н., асистент         
  Одноколова Алла Миколаївна - старший лаборант                                 

 

Сумісники:

Самойленко Олександр Григорович – ректор університету, к.і.н., доцент           
Мартиненко Володимир Васильович –  З 2014 р. – доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин. З 2016 р. – декан історико-юридичного факультету. 
Моця Олександр Петрович - д.і.н., професор  

 

Освітня діяльність кафедри 

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин забезпечує викладання на кількох освітніх програмах:

014 Б Середня освіта (Історія)
014 М Середня освіта (Історія)
032 Б Історія та археологія
032 М Історія та археологія
291 Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

 

Навчально-методична діяльність кафедри

014 Б Середня освіта (Історія)
014 М Середня освіта (Історія)
032 Б Історія та археологія
032 М Історія та археологія
291 Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

Наукова діяльність кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри мають солідний науковий доробок з актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин. Кафедра веде науково-дослідну роботу з таких напрямків:

 1. Розвиток демократичної традиції у світовій історії (науковий керівник – доцент Л.М.Мицик);
 2. Інноваційні методики викладання курсів зі всесвітньої історії (науковий керівник – доцент Дудка Р.А.);
 3. Етнічна, міжконфесійна, соціально-економічна та політична історія Чернігівщини;  (науковий керівник – доц. П.П. Моціяка)

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин підтримує творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка,  національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка,  Білоруського державного університету (м. Мінськ, Республіка Білорусь) та інших ЗВО України та зарубіжжя. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах та грантових програмах.  Зокрема, доц. Л.М. Мицик була стипендіаткою Канадської Агенції Міжнародного Розвитку (CIDA), фонду Дж. Сороса, програми держдепартаменту США імені Фулбрайта, програми підтримки адміністрування університетів (UASP).  Доцент  О.Г. Самойленко брав участь у проекті “Comparative and Interdisciplinary History of Religious Traditions in Eastern, Central and South-Eastern Europe” ReSET seminar project. Доцент Ю.М. Давиденко - учасник польсько-українських програм. Під його керівництвом кращі студенти факультету неодноразово були призерами  конкурсу  робіт молодих науковців імені Єжи Ґєдройця. З 2017 року кафедра виступає організатором Міжнародної літньої школи «Виклики для сучасної демократії: українське та польське бачення»Кафедра здійснює дослідження проблем регіональної історії та історіографії спільно з Інститутом історії України НАН України. Інститут Археології НАН України надав відкритий лист доценту І.С. Кедуну для проведення археологічних досліджень в межах Чернігівської обл. Спільно з цією науковою установою проводились розвідки та розкопки в містах Ніжині та Новгороді– Сіверському.

Члени кафедри беруть активну участь в організації та роботі наукових конференцій в Україні та за її межами, Зокрема, в останні роки на базі історико-юридичного факультету  були проведені:

 • Міжнародна наукова конференція «Проблеми миру й безпеки в Європі та світі: концептуальні засади й політичні реалії другої половини ХХ – початку ХХІ століття» Ніжин, 18-19 червня 2015 р.,
 • Міжнародна наукова конференція «Крах  Радянської імперії: анатомія катастрофи» Соціалістичний табір, СРСР та пострадянський простір у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст., Ніжин, 21-22 квітня 2016 р.;
 • І Міжнародна наукова конференція для студентів та молодих науковців "Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи", Ніжин, 21-22 жовтня 2016 р.;
 • ХІІ міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: Революційні процеси 1917-1921 рр. в країнах Центральної і Східної Європи», Ніжин,  28-29 вересня 2017 р.;
 • ІІ Міжнародна наукова конференція для студентів та молодих науковців "Європейська інтеграція: історичний досвід та політичні перспективи", Ніжин, 16-17 листопада 2017 р.;
 • ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Знаки питання в історії України: Чернігово-Сіверщина в східноєвропейських геополітичних конфліктах і трансформаціях» приурочена до 400-річчя Деулінського перемир’я й 350-річчя антимосковського повстання в Ніжині, Ніжин,  1-2 листопада 2018 р.;
 • Міжнародна наукова конференція «Версальська геополітична епоха: становлення, еволюція, наслідки», Ніжин, 18-19 квітня 2019 р.
 • Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин неодноразово ставала призером університетського конкурсу “Краща кафедра року”, зокрема у 2008 р. посіла друге місце, у 2014, 2015  та 2019 рр. - третє місце. Викладачі кафедри доцент Самойленко О.Г. та доцент Л.М. Мицик ставали переможцями конкурсу  “Кращий науковець університету”. Доцент Л.М.Мицик є також експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative