Go to English

Про кафедру

Кафедру політології та права створено у листопаді 2015 року. Вона є правонаступницею кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін, яка вела свою історію з вересня 2005 року.

З вересня 2005 року по вересень 2011 року очолювала кафедру доцент Шумна Л. П. З вересня 2011 року по листопад 2015 року обов’язки завідувача кафедри виконував доц. Желіба О. В.

Після створення кафедри політології та права та по теперешній час її завідувачем є доктор політичних наук, професор Барановський Фелікс Володимирович.

Станом на квітень 2016 року на кафедрі працює 9 викладачів, в тому числі 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач, 1 асистент. Серед них:

проф. Барановський Фелікс Володимирович

доц. Геєць Ірина Віталіївна

доц. Городецька Ірина Альбінівна

доц. Дудка Лариса Олексіївна

доц. Дудченко Оксана Сергіївна

доц. Желіба Олександр Володимирович

доц. Пащенко Віктор Іванович

ст. викл. Циба В’ячеслав Миколайович

ас. Бабка Володимир Леонідович

Старші лаборанти кафедри – Дема Марина Cергіївна, Чурсінова Світлана Анатоліївна.

Кафедра забезпечує викладання політологічних, правознавчих дисциплін та навчальних курсів методики викладання історичних та політологічних дисциплін. Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують сучасні інноваційні технології: робота в великих та малих групах, метод проектів, мультимедійне навчання. Результатом співпраці викладачів кафедри зі студентами-науковцями є написання дипломних робіт із актуальних проблем політології та методики навчання.

Кафедра проводить науково-дослідну роботу з таких напрямків:

  • політичні інститути та процеси;
  • права та обов`язки людини і громадянина, гарантії їх реалізації та забезпечення захисту;
  • інноваційні методи в навчанні.

Члени кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та семінарах.

Від листопада 2010 року при кафедрі працює Центр ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У конкурсах «кафедра року»  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя кафедра займала друге місце 2011, 2012, 2014, 2015 рр., четверте 2010 р. Викладачі доц. Желіба О. В., доц. Городецька І. А., доц. Дудченко О. С. неодноразово були переможцями університетського конкурсу «науковець року» та «молодий науковець року».

Кафедра політології та права є випусковою за спеціальністю «Політологія». Створені належні умови для здійснення якісної підготовки фахівців. До послуг студентів-політологів: комп’ютерний клас з вільним доступом до мережі Інтернет, наукова бібліотека зі значною кількістю навчальної та фахової літератури. Науковій діяльності студентів сприяє постійне інформування про науково-практичні конференції різних рівнів. Результатом такої роботи є постійно зростаюча кількість наукових публікацій студентів спеціальності «Політологія».

У 2015 році в університеті започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідентичності та політичні інститути» за участю провідних науковців-політологів України. Її учасниками є вчені, викладачі гуманітарних дисциплін, аспіранти та студенти. За підсумками конференції щороку видається збірник наукових праць.

Студенти спеціальності «Політологія» приймають активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, числених конференціях, тренінгах, семінарах та «круглих столах» з актуальних суспільно-політичних проблем. Вони мають можливість зустрітися з провідними науковцями всеукраїнського та міжнародного рівнів, видатними державними та політичними діячами, політичними експертами. В рамках навчального процесу, студенти проходять практику у органах державного управління та місцевого самоврядування, політичних партіях, що сприяє набуттю ними навичок практичної роботи та подальшій політичній соціалізації.

На кафедрі діє студенський політичний клуб, де студенти-політологи можуть поділитися думками, провести дискусії з важливих питань, провести тренінги в ігровій формі.

Важливим є і те, що навчальна дисципліна «Політологія» викладається для студентів усіх спеціальностей. Студенти решти спеціальностей беруть активну участь у наукових конференціях студентів, роботі студентського політичного клубу, що дає їм можливість проявити себе у громадському та політичному житті.

Кафедра політології та права – надійний орієнтир на шляху досягнення високих професійних висот та успіху на сучасному ринку праці.

Завантажити "Звернення до абітурієнтів"

Завантажити "Інформаційно-рекламний буклет"

Завантажити "Обрання майбутньої професії"

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative