Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Про кафедру

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, ПРАВА ТА ФІЛОСОФІЇ 

Кафедру політології, права та філософії було створено у вересні 2017 року. Вона стала правонаступницею кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін та кафедри політології та права.

З вересня 2005 року по вересень 2011 року кафедру права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін очолювала доцент Шумна Л. П.

З вересня 2011 року по листопад 2015 року обов’язки завідувача кафедри виконував доц. Желіба О. В.

Після створення кафедри політології та права у листопаді 2015 року її завідувачем став доктор політичних наук, професор Барановський Фелікс Володимирович, який очолював і її правонаступницю – кафедру політології, права та філософії по вересень 2022 року.

З вересня 2022 року обов’язки завідувача кафедри політології, права та філософії виконує професор Городецька Ірина Альбінівна.

На кафедрі працює 7 штатних викладачів та 4 викладачі за сумісництвом, у тому числі 3 доктори наук – професори, 7 кандидатів наук – доцентів, 1 викладач – заслужений юрист України. Серед них:

 • проф. Барановський Фелікс Володимирович
 • проф. Бойко Олександр Дмитрович
 • проф. Городецька Ірина Альбінівна
 • доц. Балабан Ростислав Валерійович
 • доц. Баранова Наталія Миколаївна
 • доц. Геєць Ірина Віталіївна
 • доц. Дудка Лариса Олексіївна
 • доц. Кузьменко Юлія Володимірівна
 • доц. Кушерець Тамара Вікторівна
 • доц. Ларченко Марина Олександрівна
 • викл. Бережняк Валерій Дмитрович

Старші лаборанти кафедри – Захлинюк Марина Cергіївна, Дема Марина Cергіївна.

Кафедра політології, права та філософії є випусковою за спеціальністю 052 – Політологія (за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання) та 081 – Право (за рівнями вищої освіти бакалавр і магістр за очною та заочною формою навчання).

Діє аспірантура з підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 – Політологія.

Також кафедра забезпечує викладання філософських дисциплін на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі для усіх спеціальностей.

Створені належні умови для здійснення якісної підготовки фахівців. До послуг студентів: комп’ютерний клас з вільним доступом до мережі Інтернет, наукова бібліотека зі значною кількістю навчальної та фахової літератури. Науковій діяльності студентів сприяє постійне інформування про науково-практичні конференції різних рівнів.

У рамках спеціальності 052 – Політологія у 2015 році в університеті започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ідентичності та політичні інститути» за участю провідних науковців-політологів України. Її учасниками є вчені, викладачі гуманітарних дисциплін, аспіранти та студенти. За підсумками конференції щороку видається збірник наукових праць.

Студенти спеціальностей «Політологія» та «Право» беруть активну участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, числених конференціях, тренінгах, семінарах та «круглих столах» з актуальних суспільно-політичних проблем. Вони мають можливість зустрітися з провідними науковцями всеукраїнського та міжнародного рівнів, видатними державними та політичними діячами, політичними експертами. В рамках навчального процесу, студенти проходять практику у органах державного управління та місцевого самоврядування, політичних партіях, що сприяє набуттю ними навичок практичної роботи та подальшій політичній соціалізації.

Студенти спеціальності «Право» також набувають досвіду практичної діяльності в органах Міністерства юстиції України, судових, правоохоронних органах та в системі органів адвокатури України.

На кафедрі діє студенський політичний клуб, де студенти-політологи можуть ділитися думками, провести дискусії з важливих питань, провести тренінги в ігровій формі.

Відкриття магістратури за спеціальністю «Право» (денна та заочна форми навчання) стало черговою ланкою у поступовому відновленні традицій вищої юридичної освіти, започаткованої в роки існування Ніжинського юридичного ліцею (1840-1875). Саме висококваліфікований склад кафедри політології, права та філософії дозволив пройти процедури ліцензування та забезпечувати якісний навчальний процес на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Викладачі кафедри в навчальному процесі використовують сучасні інноваційні технології: робота у великих та малих групах, метод проектів, мультимедійне навчання. Результатом співпраці викладачів кафедри зі студентами є написання курсових і дипломних робіт із актуальних проблем політології та права.

Кафедра проводить науково-дослідну роботу з таких напрямків:

 • політичні інститути та процеси;
 • права та обов`язки людини і громадянина, гарантії їх реалізації та забезпечення захисту;
 • інноваційні методи в навчанні;
 • особливості викладання філософських дисциплін у сучасних умовах.

Члени кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та семінарах.

Від листопада 2010 року при кафедрі працює Центр ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

У конкурсах «кафедра року» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя кафедра посідала перше місце у 2016 році, друге місце у 2011, 2012, 2014, 2015 рр., третє місце у 2018 році. Професори Бойко О. Д. і Городецька І. А., ставали переможцями університетського конкурсу «науковець року».

Кафедра політології, права та філософії – твій надійний орієнтир на шляху досягнення високих професійних висот та успіху на сучасному ринку праці.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative