Go to English

Барановський Фелікс ВолодимировичБарановський Фелікс Володимирович

Барановський Фелікс Володимирович, 1971 року народження.

У 1995 році з відзнакою закінчив Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Менеджмент на підприємстві».

Кандидат політичних наук з 1999 року. Вчене звання доцента по кафедрі політології присвоєне в 2002 році.

Доктор політичних наук з 2009 року. Вчене звання професора по кафедрі політології та міжнародних відносин присвоєне в 2012 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 16 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації: старший викладач, доцент, професор.

Основні лекційні курси: «Практична політологія»; «Методологія політологічних досліджень»; «Загальна теорія політики»; «Теорія міжнародних відносин».

Детальніше ...

Геєць Ірина ВіталіївнаГеєць Ірина Віталіївна

Кандидат юридичних наук

Народилася в м. Ічня Чернігівської області.  Освіта вища, у 2002 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та правознавство» та отримала кваліфікацію учителя історії та правознавства. У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста.

3 серпня по вересень 2002 року працювала учителем суспільних наук Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу (Київська обл., Броварський р-н), з вересня 2002 по серпень 2005 року – асистент кафедри історії України та правознавства, з вересня 2005 року по травень 2015 року – асистент кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, а з травня 2015 р. і по теперішній час – доцент  кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін (з листопада 2015 р. – кафедри політології та права) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Детальніше ...

Городецька Ірина АльбінівнаГородецька Ірина Альбінівна

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила:

- у 2004 р. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства;

- у 2005 р. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії;

- у 2007 р. Київський Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права.

Детальніше ...

Дудка Лариса ОлексіївнаДудка Лариса Олексіївна

Народилася 4 жовтня 1969 року в с. Безуглівці Ніжинського району Чернігівської області. У 1987 року закінчила із золотою медаллю школу і вступила до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка на історичний факультет. 1992 року з відзнакою закінчила інститут, отримавши фах вчителя історії та права.

З 1992 по 1994 рік працювала вчителем історії у Ніжинській загальноосвітній школі № 1, у 1994 – 2006 рр. – викладачем історії та суспільних дисциплін у Ніжинському училища культури та мистецтв імені М. Заньковецької.

З 2001 по 2005 рік – пошукач інституту історії України НАН України (відділ історії України 20 – 30-х років ХХ ст.). У 2005 році у спеціалізованій раді Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбувся захист дисертації на тему «Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)». 

З 2006 по 2015 рік працює на посаді доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2010 – 2012 рр. – доцент кафедри історії України, у 2011 році отримала звання доцента. У 2015 році у зв’язку з реорганізацією кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін переведена на посаду доцента кафедри політології та права.

Детальніше ...

Желіба Олександр Володимирович

Желіба Олександр Володимирович

1998 року з відзнакою закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, отримав диплом магістра за фахом «Викладач. Історія і народознавство», тема магістерської роботи: «Територіальна символіка Гетьманщини».

З 1999 по 2002 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади використання умовно-графічної наочності на заняттях всесвітньої історії в 10-11 класах».

З 1999 по 2005 р. викладач (з 2004 – доцент) кафедри всесвітньої історії, з 2005 року – доцент кафедри права та методики викладання історико-юридичних дисциплін. У 2003–2007 рр. – заступник декана історико-юридичного факультету.

На посаді в.о. зав. кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін – 2011-2015 рр.

Від листопада 2010 року – керівник Центру ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

За сумісництвом працює в Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені М. Гоголя.

Детальніше ...

Дудченко Оксана Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політології та права.

Навчальні дисципліни: Історія держави і права України; історія держави і права зарубіжних країн; фінансове право; трудове право; господарське право; правознавство, державне управління та місцеве самоврядування.

Наукові інтереси: Теорія та історія держави і права; конституційне право.

Детальніше ...

Пащенко Віктор Іванович

Пащенко Віктор Іванович

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського національного університету в 2001 році за спеціальністю «Політологія». Навчався в аспірантурі Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. 20.09.2005 р. захистив дисертацiю на здобуття ступеню кандидата політичних наук у спецiалiзованiй вченій радi.

З вересня 2005 року до червня 2015 року працював викладачем кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З жовтня 2015 року – доцент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 31 наукову та 4 навчально-методичні праці, зокрема

Детальніше ...

ЦибаЦиба В’ячеслав Миколайович

Доктор філософії (кандидат філософських наук), старший викладач.

Закінчив бакалаврат НДУ ім. М. Гоголя за спеціальністю “історія та правознавство” (2003) та НУ “Києво-Могилянська академія” за фахом “філософія” (2008). Дисертацію захистив 2012 року в Інституті філософії ім. Г.Сковороди НАН України.

Член Кантівського товариства в Україні. Співредактор часопису “Ідеологія і політика”. Автор 20 наукових публікацій.

Детальніше ...

Бабка Володимир Леонідович 

Асистент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Народився 12 лютого 1990 р. Закінчив історико-юридичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю «історія», а також аспірантуру цього ж університету зі спеціальності «політичні інститути та процеси». З 2015 р. працює асистентом кафедри політології та права Ніжинського державного університету.

Викладає навчальні дисципліни: Політологія, Економічна політика, Політична реклама, Політичний маркетинг, Політичний менеджмент, Політична психологія.

Сфери наукових інтересів – історична пам’ять; маніпулювання та політичні впливи; суспільно-політичні трансформації; соціальна психологія; сучасні суспільно-політичні теорії; історія науки і техніки.

Особисті інтереси – фотографія, футурологія, тайм-менеджмент, інтелектуальні ігри.

Ларченко Марина Олександрівна

Ларченко Марина Олександрівна

кандидат юридичних наук, доцент

У 2000 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю “Правознавство” та отримала кваліфікацію юрист. З грудня 2000 року працює викладачем в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині” в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 року працює на посаді доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін (зараз — кафедра політології та права). У 2011 році отримала вчене звання доцент. З вересня 2013 по серпень 2016 року перебувала в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: кримінологічне моделювання злочинності, кримінологічне прогнозування індивідуальної злочинної поведінки, запобігання злочинам у сфері сексуальних відносин, гендерні аспекти запобігання злочинності.

Детальніше ...

 Кушерець Тамара Вікторівна

 

В.о. завудівача кафедри.

Соціальна філософія. Філософія історії. Соціологія. Методологія гуманітарних наук.

 

 

 

 

Детальніше ...

 

Бучин Олексій Петрович

Соціальна філософія. Філософія культур. Філософська антропологія. Логіка.

Детальніше ...

 

Баранова Наталія Миколаївна

Естетика. Філософія культури. Етика. Соціологія. Філософія освіти.

 

 

 

 

 

 

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative