Барановський Фелікс ВолодимировичБарановський Фелікс Володимирович

Барановський Фелікс Володимирович, 1971 року народження.

У 1995 році з відзнакою закінчив Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Менеджмент на підприємстві».

Кандидат політичних наук з 1999 року. Вчене звання доцента по кафедрі політології присвоєне в 2002 році.

Доктор політичних наук з 2009 року. Вчене звання професора по кафедрі політології та міжнародних відносин присвоєне в 2012 році.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації 16 років.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації: старший викладач, доцент, професор.

Основні лекційні курси: «Практична політологія»; «Методологія політологічних досліджень»; «Загальна теорія політики»; «Теорія міжнародних відносин».

Детальніше ...

Геєць Ірина ВіталіївнаГеєць Ірина Віталіївна

Кандидат юридичних наук

Народилася в м. Ічня Чернігівської області.  Освіта вища, у 2002 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та правознавство» та отримала кваліфікацію учителя історії та правознавства. У 2006 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста.

3 серпня по вересень 2002 року працювала учителем суспільних наук Великодимерського середнього загальноосвітнього навчально-виховного комплексу (Київська обл., Броварський р-н), з вересня 2002 по серпень 2005 року – асистент кафедри історії України та правознавства, з вересня 2005 року по травень 2015 року – асистент кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, а з травня 2015 р. і по теперішній час – доцент  кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін (з листопада 2015 р. – кафедри політології та права) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Детальніше ...

Городецька Ірина АльбінівнаГородецька Ірина Альбінівна

кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила:

- у 2004 р. Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії і правознавства;

- у 2005 р. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії;

- у 2007 р. Київський Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права.

Детальніше ...

Дудка Лариса ОлексіївнаДудка Лариса Олексіївна

Народилася 4 жовтня 1969 року в с. Безуглівці Ніжинського району Чернігівської області. У 1987 року закінчила із золотою медаллю школу і вступила до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка на історичний факультет. 1992 року з відзнакою закінчила інститут, отримавши фах вчителя історії та права.

З 1992 по 1994 рік працювала вчителем історії у Ніжинській загальноосвітній школі № 1, у 1994 – 2006 рр. – викладачем історії та суспільних дисциплін у Ніжинському училища культури та мистецтв імені М. Заньковецької.

З 2001 по 2005 рік – пошукач інституту історії України НАН України (відділ історії України 20 – 30-х років ХХ ст.). У 2005 році у спеціалізованій раді Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбувся захист дисертації на тему «Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті – 40-ві роки ХХ ст.)». 

З 2006 по 2015 рік працює на посаді доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 2010 – 2012 рр. – доцент кафедри історії України, у 2011 році отримала звання доцента. У 2015 році у зв’язку з реорганізацією кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін переведена на посаду доцента кафедри політології та права.

Детальніше ...

Желіба Олександр Володимирович

Желіба Олександр Володимирович

1998 року з відзнакою закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, отримав диплом магістра за фахом «Викладач. Історія і народознавство», тема магістерської роботи: «Територіальна символіка Гетьманщини».

З 1999 по 2002 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади використання умовно-графічної наочності на заняттях всесвітньої історії в 10-11 класах».

З 1999 по 2005 р. викладач (з 2004 – доцент) кафедри всесвітньої історії, з 2005 року – доцент кафедри права та методики викладання історико-юридичних дисциплін. У 2003–2007 рр. – заступник декана історико-юридичного факультету.

На посаді в.о. зав. кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін – 2011-2015 рр.

Від листопада 2010 року – керівник Центру ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

За сумісництвом працює в Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені М. Гоголя.

Детальніше ...

Дудченко Оксана Сергіївна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політології та права.

Навчальні дисципліни: Історія держави і права України; історія держави і права зарубіжних країн; фінансове право; трудове право; господарське право; правознавство, державне управління та місцеве самоврядування.

Наукові інтереси: Теорія та історія держави і права; конституційне право.

Детальніше ...

Пащенко Віктор Іванович

Пащенко Віктор Іванович

Закінчив історичний факультет Дніпропетровського національного університету в 2001 році за спеціальністю «Політологія». Навчався в аспірантурі Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. 20.09.2005 р. захистив дисертацiю на здобуття ступеню кандидата політичних наук у спецiалiзованiй вченій радi.

З вересня 2005 року до червня 2015 року працював викладачем кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З жовтня 2015 року – доцент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 31 наукову та 4 навчально-методичні праці, зокрема

Детальніше ...

ЦибаЦиба В’ячеслав Миколайович

Доктор філософії (кандидат філософських наук), старший викладач.

Закінчив бакалаврат НДУ ім. М. Гоголя за спеціальністю “історія та правознавство” (2003) та НУ “Києво-Могилянська академія” за фахом “філософія” (2008). Дисертацію захистив 2012 року в Інституті філософії ім. Г.Сковороди НАН України.

Член Кантівського товариства в Україні. Співредактор часопису “Ідеологія і політика”. Автор 20 наукових публікацій.

Детальніше ...

Бабка Володимир Леонідович 

Асистент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

Народився 12 лютого 1990 р. Закінчив історико-юридичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю «історія», а також аспірантуру цього ж університету зі спеціальності «політичні інститути та процеси». З 2015 р. працює асистентом кафедри політології та права Ніжинського державного університету.

Викладає навчальні дисципліни: Політологія, Економічна політика, Політична реклама, Політичний маркетинг, Політичний менеджмент, Політична психологія.

Сфери наукових інтересів – історична пам’ять; маніпулювання та політичні впливи; суспільно-політичні трансформації; соціальна психологія; сучасні суспільно-політичні теорії; історія науки і техніки.

Особисті інтереси – фотографія, футурологія, тайм-менеджмент, інтелектуальні ігри.

Ларченко Марина Олександрівна

Ларченко Марина Олександрівна

кандидат юридичних наук, доцент

У 2000 році закінчила юридичний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю “Правознавство” та отримала кваліфікацію юрист. З грудня 2000 року працює викладачем в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині” в спеціалізованій Вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2009 року працює на посаді доцента кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін (зараз — кафедра політології та права). У 2011 році отримала вчене звання доцент. З вересня 2013 по серпень 2016 року перебувала в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: кримінологічне моделювання злочинності, кримінологічне прогнозування індивідуальної злочинної поведінки, запобігання злочинам у сфері сексуальних відносин, гендерні аспекти запобігання злочинності.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative