Історико-юридичний факультет

Деканат

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Новини факультету

Конференції

Документальні фільм

Матеріально-технічна база

Абітурієнтам

Желіба Олександр Володимирович

Желіба Олександр Володимирович

E-mail: geliba@ukr.net

1998 року з відзнакою закінчив історико-філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя, отримав диплом магістра за фахом «Викладач. Історія і народознавство», тема магістерської роботи: «Територіальна символіка Гетьманщини».

З 1999 по 2002 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Методичні засади використання умовно-графічної наочності на заняттях всесвітньої історії в 10-11 класах».

З 1999 по 2005 р. викладач (з 2004 – доцент) кафедри всесвітньої історії, з 2005 року – доцент кафедри права та методики викладання історико-юридичних дисциплін. У 2003–2007 рр. – заступник декана історико-юридичного факультету.

На посаді в.о. зав. кафедри права та методики викладання історико-правознавчих дисциплін – 2011-2015 рр.

Від листопада 2010 року – керівник Центру ґендерної освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

За сумісництвом працює в Ніжинському ліцеї Ніжинської міської ради при НДУ імені М. Гоголя.

 

Особистий сайт

 

Навчальні курси:

 • теорія та методика навчання історії;
 • теорія та методика навчання історії у вищій школі;
 • шкільний курс всесвітньої історії та методика його навчання;
 • сучасні інформаційні в навчанні історії.

Викладання навчальних курсів забезпечене авторськими навчально-методичними посібниками.

Науковий доробок.

Желіба О.В. є автором понад 180 наукових та науково-методичних публікацій (із них 6 посібників із грифом МОН у співавторстві), бере активну участь у роботі всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, семінарів, тренінгів.

Найбільш вагомі публікації:

СПИСОК ПРОВІДНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Желіба І., Желіба О. Історія міських гербів Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 1997. - № 3. – С. 38-41.
 2. Желіба О. Печатки Ніжинського козачого полку // Сіверянськи літопис. – 1999. - № 2. – С. 39-41.
 3. Желіба О.В., Крапив’янський С.М. Новітня історія в запитаннях, завданнях, документах, графіках, діаграмах, схемах, таблицях. 10-11 клас. Посібник із всесвітньої історії. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. – 166 с.
 4. Желіба О. Позакласна робота з історії: особливості, об'єднання, заходи // Позакласна робота з історії в школі. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. – С. 4-17.
 5. Желіба О.В. Графічні і духовні попередники герба Війська Запорізького “козак із самопалом” // Література та культура Полісся. Вип. 17. / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин, НДПУ, 2001. – с. 78-81.
 6. Желіба О. Підготовка вчителя до уроку історії // Баранков О.Г. та ін. Сучасний урок історії в школі: Навчально-методичний посібник для студентів історико-правознавчого факультету. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2002. – С. 3-26.
 7. Желіба О.В. Методика викладання історії засобами умовно-графічної наочності. Навчальний посібник. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 147 с.
 8. Методика викладання навчального курсу “Людина і світ”: 11 кл.: Книга для вчителя / Ладиченко Т.В., Бакка Т.В., Желіба О.В.; За заг. ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання України, 2004. – 196 с. гриф ВАК
 9. Ладиченко Т.В., Бакка Т.В., Желіба О.В. Суспільствознавство. Методичний посібник для вчителів. – К.: Аконіт, 2005. – 160 с.
 10. Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М., Желіба О.В. Всесвітня історія (1914-1939рр.). Методичний посібник для вчителів. – К.: Аконіт, 2005. – 336 с.
 11. Желіба О. Методика використання символіки на уроках історії // Історія України. – № 19-20, травень. - 2005. – С. 17-36.
 12. Желіба О. Основні напрямки краєзнавче-пошукової роботи // Україна і світ: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – С. 58-63.
 13. Желіба О. Символіка Ніжинського козачого полку // Ніжинська старовина: Випуск 1 (4). – Ніжин: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Ніжинська міська організація УТОПІК, ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2005. – С. 61-67.
 14. Желіба О. Приватна символіка з фонду Ніжинського повітового предводителя дворянства початку ХІХ ст. // Ніжинська старовина. Ніжинськознавчі студії: Історико-культурологічний збірник. Випуск 2 (5). – Ніжин: Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, ТОВ „Видавництво „Аспект-Поліграф”, 2006. – С. 82-91.
 15. Желіба О. Складаємо історичний портрет. Деякі рекомендації щодо вивчення історичної особистості на уроках історії // Історія України. – № 42, листопад. - 2006. – С. 16-17.
 16. Желіба О.В, Ладиченко Т.В. Громадянська освіта: основи демократії. Експериментальний посібник для Х-ХІ класів середньої школи. Розділ 5. Демократія. – К.: Б.в., 2007. – 66 с.
 17. Желиба А.В. Славянские цвета // Гербовед. – 2007. – №2 (94). – С. 24-29.
 18. Всесвітня історія. Тести. 6-11 класи / Л.М. Мицик, Р.А. Дудка, О.В. Желіба та ін., уклдання. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 368 с.
 19. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Видавництво ЕТНА-1, 2008. – 174 с. Авторський колектив: Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В. Кононенко, Т. Ладиченко, О. Магдик, Т. Мелещенко, М. Михайличенко, Г. Михайлович, Ю. Найда, О. Салата, Н. Сірик, Н. Софій, Є Синьова, О. Суслова, В. Терещенко, С. Терно
 20. Желіба О. Використання ігор у навчанні історії // Часопис наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. Вип. 2. / Відп. ред. і упорядник Л.М. Мицик. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – С. 148-168.
 21. Желіба О. Факультатив «Альтернативна історія» (концепція курсу) // Історія в школі. - № 7-8, 2008. – С. 23-29.
 22. Желіба О. Методика розв’язування тестових завдань з історії. // Історія в школах України. – 2009. - №11. – С. 23-29.
 23. Шкільний курс «Громадянська освіта: основи демократії» та методи його навчання. / Т.В. Бакка, Т.В.Ладиченко, Л.В.Марголіна та ін. (Дубровський В.Ф., Желіба О.В., Клепко С.Ф., Мелещенко Т.В.) – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 207 с.
 24. Громадянська освіта: основи демократії. 11(12) клас: навчальний посібник / Т.В. Бакка, Т.В.Ладиченко, Л.В.Марголіна та ін. (Дубровський В.Ф., Желіба О.В., Клепко С.Ф., Мелещенко Т.В.). - Харків : Основа, 2009. - 207 с.: іл., хеми, табл.
 25. Рекомендації щодо впровадження ґендерних підходів у навчальні програми вищої освіти (Тетяна Ладиченко, Валентин Малиновський, Віктор Ладиченко, Оксана Салата, Олександр Желіба) //  Ґендерні стандарти сучасної освіти: збірка рекомендацій. – Сквирка: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. Частина І. – С. 287-328.
 26. Желіба О.В. Використання у навчальному процесі схеми «Суспільний устрій Війська Запорозького (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.)» (Історія України. 8 клас) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2011. - №3. – С. 23-24.
 27. Желіба О.В. Поняття «історичні компетентності» // Компетентністний підхід до організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах: досвід, проблеми, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції / За заг. ред. проф. Є.І.Коваленко. – Ніжин: Видавництво ПП Лисенка М.М., 2011. – С. 93-99.
 28. Желіба О.В. Іконографія герба Війська запорізького «козак з самопалом» // Часопис наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. Вип. 3. / Відп. ред. і упорядник Л.М. Мицик. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – С. 148-168.
 29. Крупницький Л., Желіба О. Вікіпедія на «відмінно». Доцент Ніжинського університету Олександр Желіба мотивує студентів створювати статті для електронної енциклопедії замість рефератів // Український тиждень. - 27 березня 2012. – С. 48-49.
 30. Желиба А.В., Кудлай О.Ю. Вторая мировая война: историческая память нежинцев // Сборник научных трудов Телавского государственного университета им. Якова Гогебашвили. – Тбилиси, 2011. – С. 101-105.
 31. Желіба О.В. Теорія та методика навчання історії: курс лекцій. Урок історії у системі процесу навчання // Історія в школі. – 2012. - №10. – С. 24-31.
 32. Желіба О.В. Проблеми статей з геральдики україномовної Вікіпедії // Часопис наукових праць викладачів історико-юридичного факультету. – Вип. 4. / [відп. ред. Кривобок О.П.]. – Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-70.
 33. Желіба О.В. Використання умовно-графічної наочності при вивченні історії України: Дидактичні засади вивчення питання російсько-французької війни 1812 р. у 9 класі // Історія в школі. – 2013. - №1. – С. 33-35.
 34. Желіба О.В. Громадянські конфлікти в контексті шкільного курсу історії України // Громадянські протистояння в історії України: від непорозумінь і розбрату до національної консолідації: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф., приуроч. До 350-ї річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв. 2013 р., м. Ніжин) / упор. Є.М. Лцняк; відп. за вип. С.Ю. Зозуля: Укр. ін.-т нац. пам’яті, Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя; Ніжин. краєзн. музей ім. Спаського І.Г.; Ніжин. міськ. рада. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., – 2013. – С. 189-203.
 35. Желіба О.В. Використання змісту шкільного курсу всесвітньої історії як однієї з основ формування патріотичних цінностей учнів // Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України / Зб. наук. пр. [ред. кол.: С. В. Білошицкий (гол.) та ін.]. – Хмельницький: ПП Мельник А.А., 2013. – 140-146.
 36. Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін (за вимогами кредитно-модульної системи): навч.-метод. посіб. / Л.О. Дудка, О.В. Желіба. – Ч. І. – Ніжин, НДУ ім. М.Гоголя, 2013. – 92 с.
 37. Желіба О. В. Шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання: навч.-метод. посіб. для студентів-істориків / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 31 с.
 38. Желіба О. В. Толерантність: соціальний, економічний, культурний вимір: навч.-метод. посіб. / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 44 с.
 39. Желіба О. В. Сучасні інформаційні технології при викладанні фахових дисциплін (історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін): навч.-метод. посіб. для студентів-істориків* / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 29 с.
 40. Желіба О.В. Методика навчання історичних дисциплін у вищій школі: навчально-методичний посібник для магістрів. – Ніжин, Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2013. - 36 с.
 41. Желіба О.В. Урок історії: питання типології: на допомогу викладачу теорії та методики навчання у ВНЗ // Історія в школі: Науково-методичний журнал/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К.: Етносфера, 2013. - №3. - С. 26-33.
 42. Желіба О. Перша світова війна в програмах з історії українських шкіл // Перша світова війна в долях народів Європи та світу. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – С. 258-269.
 43. Желіба О.В.Підготовка учителя історії: між теорією та практикою // Освітня політика. Портал громадських експертів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/241-pidgotovka-uchitelya-istoriji-mizh-teorieyuta-praktikoyu
 44. Желіба О.В. Теорія та методика навчання історії: форми уроку історії (на допомогу викладачу вищої школи) // Історія в школі: Науково-методичний журнал/ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К.: Етносфера, 2014. - №3. - С. 31-39.
 45. Желіба О.В. Використання схеми «Логічна піраміда» на уроках, присвячених питанням суспільних відносин в 6 класі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2014. - №12. – С. 16-22.
 46. Желіба О. В.Людина і світ: навч.-метод. посіб. для підготовки уроків курсу «Людина і світ» / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 199 с.
 47. Желіба О.В. Використання схеми «Політична система» на прикладі уроків в 6 класі, присвячених питанням державного життя // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - №1-2. – С. 20-22.
 48. Желіба О.В. Вивчення подій, пов’язаних із становленням державних органів України 1917–1921 рр. // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2015. - №4. – С. 33-36.
 49. Желіба О. Герб і прапор села Вересоч // Знак. – 2015. – травень. – С. 1.
 50. Желіба О.В. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення // Історія в рідній школі. – 2015. - №4. – С. 15-18.
 51. Желіба О.В. Кримська АСРР у 1921-39 рр. // Історія в рідній школі. – 2015. - №7-8. – С. 30-39.

Участь у проектах.

 • Проект Європейського Союзу та уряду США «Освіта для демократії в Україні» (2000–2002)
 • Канадсько-Український проект «Розбудова демократії» (2004-2008)
 • Проект Європейського Союзу під керівництвом компанії Cambridge Education «Громадянська освіта – Україна» (2005–2008)
 • Проект Європейського Союзу «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (2009–2011)
 • Міжнародний навчально-методичний семінар-школа з проблематики дослідження та викладання історії Голокосту в Європі та в Україні (2014-2015)

Член Українського геральдичного товариства з 1996 року, Всеукраїнського об'єднання викладачів громадянської освіти і суспільних дисциплін з 2002 року, Вікімедія-Україна від 2012 року.

Від 2007 року член журі Всеукраїнського турніру юних істориків, від 2010 року – Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості.

Від 2011 року готує команду НДУ до участі в Міжнародному студентському турнірі з історії (результати – ІІІ місце 2011 і 2014 року, ІV – 3013 року).

Від 2011 року надає консультації зі створення та редагування статей у Вікіпедії.

Автор комплектів символіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя і частини його підрозділів (бібліотека, історико-юридичний факультет, філологічний факультет), Ніжинського медичного училища, Ніжинського району Чернігівської області, Яготинського району Київської області і його населених пунктів.

Підвищення кваліфікації.

 • Civic Education Project «Belarus-Ukraine-Moldova» «New Approaches to Teaching History», 3-9 February 2003, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine.
 • Інтенсивний курс підвищення кваліфікації, організований спільно Міністерством освіти і науки України, Інститутом вищої освіти АПН України та Канадсько-Українським Проектом «Розбудова демократі», в обсязі 50 годин для підготовки до викладання курсу «Основи демократії».
 • Підвищення кваліфікації в системі вищої педагогічної освіти за програмою «Inel® Навчання для майбутнього» з ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладання навчальних предметів згідно з Державним стандартом освіти України. – Ніжин. – 10-24 лютого 2007 р.
 • Seminar «Citizenship Learning in Germany and Europe». – Haus auf der Alb, Bad Urach, Germany. – 21-28 October 2007.
 • Курс підготовки розробників тестових завдань Українського центру оцінювання якості освіти та «Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні». Литопад 2011 р.
 • «Програми тренерів з підвищення ґендерної обізнаності та ґендерної чутливості вчителів» програми рівних можливостей та прав жінок в Україні. Березень 2010 р.
 • Підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. Травень 2011 р.
 • Навчальний семінар «Ґендерна чутливість. Ґендерна обізнаність. Протидія насильству в сімї» Державного інституту розвитку сім’ї та молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Вересень 2011 р.
 • Підвищення кваліфікації з підготовки тренерів в Державному інституті сімейної та молодіжної політики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Вересень 2011 р.
 • Програма підготовки керівників (резерв керівників) навчальних закладів з питань ґендерної освіти у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України. Листопад 2011 р.
 • Міжнародний навчально-методичний семінар-школа з проблематики дослідження та викладання історії Голокосту в Європі та в Україні, м. Чернігів 17 серпня - 22 серпня 2014 р.
 • Holocaust studies for educators from Ukraine at The International School for Holocaust Studies. November 8 - 18, 2014.
 • Восьмий освітньо-методичний семінар для викладачів історії та суспільних дисциплін, студентів та аспірантів навчальних закладів України «Історія Голокосту на теренах Західної України та Польщі». – Львів-Люблін. – 3-8 жовтня 2015 (48 годин).

Наукові інтереси:

 • методика навчання історії;
 • методика навчання громадянської освіти;
 • ґендерна освіта;
 • громадянська освіта;
 • інформаційні технології в освіті;
 • геральдика.

Контакти:

Соціальні мережі: facebook

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative