Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID: 0000-0002-1161-2796

Google Академія

Електронна пошта: nataliya19730902@gmail.com  

На кафедрі працює з 2019 року.

Науковий ступінь та вчене звання  

Кандидат педагогічних наук (2007).

Доцент (2008).

Гарант освітньої програми  «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. В. Гоголя, філологічний факультет, диплом із відзнакою (1995).

Спеціальність: учитель української мови і літератури.

Аспірантура: Інститут педагогіки АПН України (2000). У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток зв’язного мовлення учнів 5–7 класів засобами музики і живопису» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

 

Професійне зростання

 Із 2001 р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах асистента (2001–2007), доцента кафедри методики викладання української мови та літератури (2007–2019), доцента кафедри української мови та методики її навчання (2019–2021); доцента кафедри української мови, методики її навчання та перекладу (із 2022 – по теперішній час).

 

Специфічний досвід

Викладач української мови і літератури Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (за сумісництвом, 1995–2002).

Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (2001).

Керівник педагогічної практики студентів філологічного факультету Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (2001–2004).

Заступник декана з виховної роботи філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2004–2006).

Вчений секретар Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (із 2007).

Із 2019 р. – член лабораторії лінгвокультурології при кафедрі української мови, методики її навчання та перекладу ННІ філології, перекладу та журналістики (із 2022 р. – факультету філології, історії та політико-юридичних наук) Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Підвищення кваліфікації

Стажування на тему «Методика проведення занять у вищій школі в умовах дистанційного навчання»; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (2021).

 

Коло наукових інтересів

Дослідниця актуальних проблем вивчення української мови в закладах загальної середньої освіти та питань сучасного уроку української мови в умовах дистанційного навчання; викладання української мови за професійним спрямуванням.

У своєму науковому доробку має понад 65 публікацій, серед яких наукові статті у фахових виданнях, які індексуються в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International, навчальні посібники, методичні рекомендації, програми практик тощо. Постійна учасниця та організатор наукових та науково-практичних конференцій різного рівня (міжнародних, всеукраїнських), укладач збірників студентських праць, дипломант міжнародного 13-го українсько-канадського конкурсу проєктів, адресованого педагогічним працівникам Чернігівщини.

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни: «Методика навчання української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ОР «бакалавр»; «Методика навчання української мови і літератури в закладах профільної середньої освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти тощо. Керує курсовими, кваліфікаційними дослідженнями, науковою проблемною групою здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми сучасного уроку української мови в базовій та профільній школі на засадах компетентнісного навчання».

В освітній діяльності активно використовує сучасні інформаційні технології, інноваційні методики викладання лінгводидактики та української мови.

 

Громадська й виховна робота

Голова профбюро кафедри методики викладання української мови та літератури (2001–2019). Виконує обов’язки куратора академічної групи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Відзнаки

 • Диплом І ступеня від Української академії мистецтв та наук у Канаді (The Ukrainian Academy of Arts and Sciences (UVAN) in Canada), Фонду проф. Ореста Цапа, директора Українських Канадських Студій (Вінніпег) за участь у 13-му українсько-канадському конкурсі проєктів, адресованому  педагогічним працівникам Чернігівщини (Certificate of innovations in to Nataliia Holub in recognition of significant influence and contribution to the education of students in the region of Chernihiv, Ukraine (November, 2018).
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2021).
 • Грамота комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2020 р.).
 • Дошка пошани (2019 р.).
 • Почесні грамоти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022).

 

Основні публікації:

 1. Голуб Н. М., Цінько С. В., Кабанова Н. П. та ін. Формування критичного мислення учнів у контексті інноваційного підходу до освітньої діяльності: навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Го­го­ля, 2022. 102 с.
 2. Голуб Н. М., Цінько С. В., Кабанова Н. П., Стрельцова В. В. та ін. Елементи STEM в освіті – основа розвитку творчої дитини : навчально-методичний посібник для вчителів і вихователів. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 228 с.
 3. Голуб Н., Цінько С., Голуб А. Музична рецензія як жанр тексту. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 4. С. 43–53  (фахове видання рівня В, яке індексується в міжнар. наукометр. базі Index Copernicus International).
 4. Голуб Н., Цінько С. Проєкти як засіб формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки.  2020. №4. С. 76–86 (фахове видання рівня В, яке індексується в міжнар. наукометр. базі Index Copernicus International).
 5. Цінько С., Голуб Н. Дистанційне навчання майбутніх учителів-філологів як засіб формування інформаційної та методичної компетентностей. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки.  2020. №3. С. 127–133 (фахове видання рівня В, яке індексується в міжнар. наукометр. базі Index Copernicus International).
 6. Голуб Н. Шляхи формування національних цінностей в учнів 5–7 класів на уроках української мови. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. №4. С. 58–66  (фахове видання).
 7. Голуб Н. Проблема взаємодії викладача та студентів у процесі лекції-візуалізації. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. №3. С. 161–167 (фахове видання).
 8. Голуб Н. М., Проценко Л. І., Бондаренко Ю. І., За­барний О. В. Методика навчання української мови і літератури. Атестація здобу­ва­чів вищої освіти: навчальний посібник для студентів філо­ло­гіч­ного факультету. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 120 с.
 9. Голуб Н. М., Проценко Л. І. Методика навчання лексикології та фразеології в шкільному курсі української мови: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 224 с.
 10. Голуб Н., Проценко Л.  Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в науковій спадщині Тетяни і Федора Бугайків. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. № 4. С. 147–150 (фахове видання).
 11. Голуб Н. М., Проценко Л. І. Внесок С. П. Лукач у розвиток методичної думки (до 210-річчя Ніжинської вищої школи). Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. № 4. С. 246–249 (фахове видання).
 12. Бондаренко Ю. І., Голуб Н. М., Проценко Л. І. та ін. Наскрізна програма практики: навчальний посібник для студентів філологічного факультету. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 76 с.
 13. Голуб Н. М., Проценко Л. І., Рудюк Т. В. та ін. Педагогічна практика: навч.-метод. посібник для студентів філологічного факультету заочної форми навчання. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. 249 с.
 14. Голуб Н. М., Проценко Л. І. Проблема духовного розвитку особистості в педагогічній діяльності та методичній спадщині Т. Ф. Бугайко. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. № 3. ­С. 148­–150 (фахове видання) тощо.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative