Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Посада: професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

 

Контакти:

E-mail:  e.kuchmenko@ndu.edu.ua

  

Народилася 15 березня 1944 року. У 1966 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У 1980 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

З 1998 р. по 1999 р. навчалася в докторантурі при кафедрі історії України Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

У 1999 р. захистила дисертацію «Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в XVIII-XX ст.: (на прикладах художньої культури)» на здобуття ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 17.00.01 – теорія і історія культури.

У 2000 р. присвоєно вчене звання доктора історичних наук.

Кучменко Е.М. має ряд наукових публікацій, основні дослідження стосуються історії світової цивілізації, теорії та історії культури, культурології, історії міжнародних відносин, основ демократії, проблем глобалістики. Згідно зазначеної тематики керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів та магістрантів.

Має понад 200 наукових та навчально-методичних праць. З них – 10 монографій, 24 навчальних посібника (2 з грифом МОН України), брошури, статті, методичні рекомендації, рецензії. Проф. Кучменко Е.М. входить до складу редакційної колегії видання «Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації», що входить до переліку ВАК.

Член спеціалізованої Вченої ради по захисту докторської дисертації з теорії та методики музичного навчання та образотворчого мистецтва Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

З 2001 р. по 2006 р. та з 2007 р. по 2010 р. була членом експертної ради ВАК України з історії; з 2011 р. по 2013 р. була членом експертної ради ВАК України з культурології.

У 1999 р. видавництвом «Знання» передано монографію Кучменко Е.М. «Взаємовпливи Заходу і Сходу в контексті історії культури Європи та Америки (ХУІІІ-ХХ ст)» до Гарвардського університету.

Кучменко Е.М. має медаль «1500 років м. Києву». З 2000 року є членом правління товариства «Україна-Франція».

 

Професійний розвиток

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative