Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

кандидат педагогічних наук (1998), заслужений діяч мистецтв України (2002), професор (2014), Відмінник освіти України (2001), Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2012р.).

Освіта

З 1971 до 1975 рр. навчалася на музично-педагогічному факультеті Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя за спеціальністю «Музика і співи». Фортепіанне мистецтво опановувала у класі В. А. Розен, диригування — В. П. Устименка, професора І. Я. Павленка. Отримала кваліфікацію «Вчитель музики і співів».

У 1977р. вступила та у 1981р.  закінчила (з відзнакою) диригентський факультет Львівської державної консерваторії імені М. В. Лисенка. Навчалася у видатних педагогів-музикантів: доцента Б. Д. Завойського (диригування, хоровий класс), професора А. Й. Кос-Анатольського (хорове аранжування), професора Є. Д. Вахняка (хорознавство) та отримала кваліфікацію «Диригент хору, викладач хорових дисциплін».

З 1993 до 1997 рр. проводила наукові дослідження в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія та теорія педагогіки» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Л. Г. Коваль).

У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічні умови організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів музики» (на матеріалі вивчення диригентсько-хорових дисциплін) за спеціальністю 13.00.01 теорія та історія педагогіки. Отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри вокально-хорової майстерності, у 2014 – вчене звання професора.

Завідувач кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2006-2021).

 

Науково-методична та педагогічна діяльність

Навчальне навантаження професора Л.В.Костенко складається з: лекційного курсу “Методика роботи з дитячим колективом”, “Методика роботи з хором”, практичних занять – хоровий клас та практикум роботи з хором, індивідуальних занять – фахова музично-виконавська підготовка, диригентсько-хорова підготовка, диригентсько-хорова майстерність, читання хорових партитур; керівництва магістерськими роботами.

Л. В. Костенко  має власні методичні розробки, статті у наукових фахових виданнях України. Коло наукових інтересів – дидактика вищої школи, музично-просвітницька діяльність.

У науковому доробку: навчальні посібники з Грифом МОН України: «Хоровий клас» (у співавторстві з Л. Ю.  та М. О.Шумським), «Методика викладання хорового диригування» та «Хрестоматія з хорознавства» (у співавторстві з Л. Ю. Шумською).

Л. В. Костенко керує магістерськими  роботами, спрямовує науково-дослідну роботу студентів. Теми кваліфікаційних робіт магістрантів: «Музично-естетичне виховання особистості у Ніжинській вищій школі»; «Духовний розвиток особистості в дитячій хоровій школі» ; «Формування вокально-хорових умінь учнів мистецьких шкіл»; «Педагогічні умови організації діяльності шкіл естетичного виховання»;  «Формування інтересу до вокально-хорової діяльності учнів мистецьких шкіл»; «Хорове мистецтво України ХІХ століття: віхи та персоналії»; «Всеукраїнський хоровий конкурс імені Миколи Леонтовича у культурно-мистецькому просторі України».

6 магістрів (К. Кабриль, Я. Могильна, Я. Яміна, М. Лисенко, Я. Йотка, В. Борисюк) отримали направлення до аспірантури, де продовжили наукові дослідження. К. В. Кабриль успішно захистила кандидатську дисертацію.

У 2018р. професор Л. В. Костенко отримала  Диплом лауреата премії Вченої ради НДУ ім. М. Гоголя «За успіхи у науковій роботі зі студентами».

З 01 червня 2020 року по 31 серпня 2020 року пройдено стажування: in the Academy of Management and Administration in Opole (Poland) в Академії управління та адміністрування в м. Ополе (Польща), 180 годин за дистанційною формою навчання. Тема стажування: «Управлінські технології у дистанційній освіті студентів (у контексті музичної освіти)» («Managing technology in distance education of undergraduates (in the case of music)»).  Сертифікат №141 від 31 серпня 2020 р.

Професор Л. В. Костенко здійснює рецензування результатів наукових досліджень ( авторефератів та  навчальних посібників):

 • рецензія на навчально-методичний посібник «Веселка» викладачів кафедри вокально-хорової майстерності (Хоменко З. В., Хоменко А. Б., Коробка В. І., Курсон В.М.);

 • відгук на автореферат дисертації Ван Яцзюнь «Методика формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання;

 • рецензія на рукопис навчально-методичного посібника «Краєзнавство в сценічній практиці студентів мистецьких факультетів», підготовленого старшим викладачем кафедри вокально-хорової майстерності Хоменко А. Б. та директором центру співпраці з українською діаспорою Онищенко Н. П.;

 • відгук на автореферат дисертації Толстової Наталії Михайлівни: «Формування готовності майбутніх учителів музики до фахового самовдосконалення на заняттях з постановки голосу», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання;

 • відгук на автореферат Лай Сяоцянь «Формування культури міжособистісної творчої взаємодії майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

 • відгук на автореферат дисертації Чень Цзяньїн «Методика формування комунікативних умінь студентів України та Китаю в процесі вокально-ансамблевої діяльності», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання;

 • відгук на автореферат дисертації Дроздової-Кучерук Катерини Євгеніївни на тему: «Формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 015 Професійна освіта, спеціалізації 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

 • відгук на автореферат дисертації Михаськової Марини Анатоліївни на тему: «Система формування професійного досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти;

 • відгук на автореферат дисертації Лінь Янь «Формування готовності майбутнього вчителя музики  до художньо-інтерпретаційної діяльності у процесі вокального навчання», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання;

 • відгук на автореферат дисертації  Гао Іюань «Формування інноваційного потенціалу педагога-музиканта в умовах гуманізації мистецької освіти», представленої  на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання.

 

Творча діяльність         

З 1993р. Л.В.Костенко (спільно з Л. Ю. Шумською) є незмінним керівником Молодіжного хору «Світич», який  презентує студентську творчість Ніжинської вищої школи, представляє молодіжний хоровий рух Сіверського регіону в Україні та за кордоном.

Молодіжний хор «Світич» є Лауреатом Міжнародних хорових конкурсів та Міжнародних фестивалів: Білорусь (1995, 2008), Угорщина (1995, 1996), Польща (1998, 2003, 2018, 2019, 2020), Італія (1998, 2008, 2010, 2012, 2016), Німеччина (1999, 2001, 2007), Франція (2009, 2013, 2014, 2018), Україна (1995, 2007, 2011, 2013, 2016, 2018, 2020), Сербія (2006), Туреччина (2005, 2019, 2020).

Найбільш вагомі творчі досягнення хору «Світич»:

 • диплом лауреата Третього Всеукраїнського хорового конкурсу ім. М. Леонтовича (Київ, 1997);

 • Золота медаль Першої всесвітньої хорової Олімпіади «Лінц – 2000» (Австрія);

 • диплом лауреата Першого ступеня та Спеціальний кубок Другого Всеукраїнського конкурсу хорового мистецтва, присвяченого 20-річчю незалежності України (Київ, 2011 р.);

 • Золота медаль та Перша премія на 17-му Міжнародному хоровому конкурсі духовної музики в м. Превеза (Греція, 2011 р.);

 • диплом лауреата І ступеня та медаль ім. К. Пігрова на Третьому Всеукраїнському конкурсі хорового мистецтва, присвяченого ювілею Героя України А. Авдієвського (Київ, 2013 р.);

 • диплом лауреата 20-го Міжнародного фестивалю хорового співу у Провансі в категорії «Молодіжних академічних хорів» (Франція, 2014 р.);

 • «Гран-прі» та І премія VIII Всеукраїнського хорового фестивалю-конкурсу «Вишгородська Покрова» (жовтень, 2016);

 • Золота медаль 23-го Міжнародного хорового конкурсу в місті Превеза, Греція (2017), Спеціальний приз «За найкраще виконання православної музики»;

 • «Гран-прі» VIIІ Міжнародного конкурсу «PREMIER» (м. Київ, березень 2018);

 • «Гран-прі» 5-го Міжнародного конкурсу «Cаspi Art» (Туреччина, 2019р.);

 • «Гран-прі» Міжнародного фестивалю-конкурсу «Wawelskie Skarby» (Краків, Польща, 2020);

 • «Гран-прі» V Міжнародного конкурсу мистецтв «CA ART WORLD» (Туреччина, 2020);

 • «Гран-прі» Міжнародного онлайн конкурсу «Soul» (Київ, 2020);

 • диплом лауреата І премії VІІ Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» в номінації «Хорове виконавство» (2020);

 • «Гран-прі» (в категорії «Академічний вокал»)  Міжнародного онлайн конкурсу «Soul» (Київ, 2020) ;

 • диплогм лауреата І премії в категорії В ( «Молодіжні хори») та лауреат І премії в категорії F ( «Cучасна музика»)  І Міжнародного інтернет-конкурсу мистецтв «ODESSA SUMMER FEST 2020».

Із хором «Світич» здійснено понад 80 записів у Фонд Національної радіокомпанії України, випущено компакт-диск «Молодіжний хор «Світич» до 200-річчя Ніжинської вищої школи».

Л. В. Костенко є заступником голови Журі Всеукраїнського юніорського конкурсу вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності (з 2002 року щорічно). Систематично проводить майстер-класи з методики роботи з хором та показові концерти в межах Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, конкурсів та фестивалів.

Нагороди студентів

 1. Щербина А. магістрантка 2 року навчання – Лауреат І ступеня (категорія F3) на І Міжнародному конкурсі диригентів імені Андрія Кушніренка (Чернівці, 2023р.);

 2. Яна Ікальчик, студентка 3 курсу бакалаврату по класу фортепіано – Лауреат ІІ ступеня (категорія Е2) на І Міжнародному конкурсі диригентів імені Андрія Кушніренка (Чернівці, 2023р.);

 3. Щербина А. -  Дипломи друга премія на Міжнародному конкурсі мистецтв “Трансформація” (27.04.23р.)

 4. Щербина А. -  Диплом перша премія на Міжнародному конкурсі мистецтв (18.04.23. м.Київ)

 5. Щербина А. - Золотий диплом на ХХ Всеукраїнському юніорському конкурсі музично-виконавської майстерності імені академіка О.С.Тимошенка ( 09-20.05.23р. м. Ніжин)

 6. Ікальчик Я. - Золотий диплом на ХХ Всеукраїнському юніорському конкурсі музично-виконавської майстерності імені академіка О.С.Тимошенка ( 09.-20.05.23р. м. Ніжин)

 7. Щербина А. – Диплом І місце на Міжнародному конкурсі диригентів “Сузір’я Україна-Європа” (м.Київ, 28.08.22р.)

 8. Сущенко Л. - Золотий диплом на XIX Всеукраїнському юніорському конкурсі музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, 23-24 квітня 2021 р., м. Ніжин.

Нагороди та відзнаки

Л. В. Костенко має численні нагороди:

 • Грамота Президента України (2001р.);

 • почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» (2002 р.)

 • почесна відзнака НМАУ ім. П. І. Чайковського «Орден за видатні досягнення в музичному мистецтві» (2009 р.);

 • грамоти та почесні відзнаки Вченої ради Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського;

 • медаль «Ветеран праці» (2009 р.);

 • нагрудний знак «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» (2012 р.);

 • почесна грамота Чернігівської обласної ради;

 • грамоти та подяки Ніжинської міської ради, Ректорату Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Посольства Республіки Польща в Україні, Ніжинської спілки поляків «Астер» тощо.

Навчально-методичні видання

 1. Шумська Л. Ю., Костенко Л. В.  Українське хорознавство (хрестоматія):  навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 665 с.

 2. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю., Шумський М. О. Диригентсько-хорова підготовка: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 300 с.

 3. Костенко Л. Ю., Шумська Л. Ю. Методика викладання хорового диригування: навч. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 145 с.

 4. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Хрестоматія з хорознавства: навч. посіб. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. 650 с.(Гриф надано Міністерством освіти і науки України за №1/11 –5837 від 22.03.13 р.).

 5. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю., Шумський М. О. «Хоровий клас»: навч. посіб. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 351 с.(Гриф надано Міністерством освіти і науки України за №1/11 – 12335 від 26.12.2011р.).

 6. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. «Методика викладання хорового диригування»: навч. посіб. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 98 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України за №1/11 – 12069 від 22.12.2012р.).

 7. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування хормейстерських умінь в класі хорового диригування: Метод. рекомендації. Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 25 с.

 8. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Групові форми організації навчальної діяльності студентів у класі хорового диригування: Метод. рекомендації. Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 27 с. 

 

Публікації у фахових виданнях

 1. Костенко Л. В. Організація самостійної навчально-пізнавальної діядьності студентів мистецьких факультетів ЗВО у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (технологічний аспект). Professional Art Education. Scientic Journal. Volume 4 (1). Харків, 2023. С. 24-31

 2. Kostenko , L., Ruda, O., Sofilkanych , M., & Bokshan , A. (2023). Distance learning as an integrative response to contemporary challenges. Futurity Education, 3(1), 151–164. https://doi.org/10.57125/FED/2022.10.11.12

 3. Lotsman R., Mishchuk A., Kostenko L., Holovkova M., Shvets I. (2022) The creative project methods as s means of enhancing students’ learning motivation. APUNTES UNIVERSITARIOS, vol 12, issue, 412 – 430. https://doi.org/10.17162/ua.v12. 3. 1139

 4. Kateryna Kushnir, Hanna Bilozerska, Iryna Sidorova, Nataliia Kravtsova, Liudmyla Kostenko. Integrated professional with training of the music teacher by means of innovative artistic and pedagogical technologies. Laplage em Revista (International), vol.7, n.1, 2021, p.543-551. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-6220202171855p.543-551

 5. Khomenko, L., Rastruba, T., Parkhomenko, O., Shumska, L., Kostenko, L., & Pavlenko, O. (2021). Peculiarities of Forming Students’ Motivation to Music-Teaching Activity in Higher Education Institutions (HEI). BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 319-342. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/234

 6. Дяченко Т. О., Костенко Л. В. Формування інтересу до вокально-хорової            діяльності. Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. №1. С. 52-59.

 7. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Підготовка майбутнього диригента-хормейстера до професійної оцінної діяльності.Зб. наук. праць: Витоки педагогічної майстерності, серія педагогічні науки. Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2019. №23. С.122-127.

 8. Костенко Л. В., Бьокштайнер Т. Специфіка організації самодіяльних хорів у сучасній Австрії.Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. №1. С.154-160 (у співавторстві, власний внесок 50%).

 9. Костенко Л. В. Взаємодія навчальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів музики.Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. №1. С.143-147.

 10. Костенко Л. В. Технологічні аспекти організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Мистецька освіта: історія, теорія, технології: зб. наук. праць/ заг. ред. Т. А. Смирнової. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. С. 215-229.

 11. Костенко Л. В., Шумская Л. Ю. Педагогическая модель творческой мастерской хора «Свитыч» как средство формирования духовности студенческой молодежи.Сборник научных трудов. Телавский государственный университет им. Я. Гогебашвили. Тбилиси: Telavi State University. Transactions № 1 (28), 2015. С. 391-397. (у співавторстві, власний внесок 50%).

 12. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Дирижерско-хоровая подготовка студентов в условиях внедрения кредитно-модульной системы.Сборник научных трудов. Телавский государственный университет им. Я. Гогебашвили. Тбилиси: Telavi State University. Transactions № 1 (28), 2015. С. – 386-391. (у співавторстві, власний внесок 50%).

 13. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування фахових компетенцій у процесі магістерської підготовки хорового диригента Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. № 2, С. 162-166.

 14. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Компетентнісно орієнтована модель фахової підготовки вчителя-хормейстера. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. №1. С.130-135. (у співавторстві, власний внесок 50%).

 15. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Система інноваційних методів як засіб формування професійних компетенцій майбутніх вчителів музики. Мистецька освіта: теорія, технології : зб. наук. праць / за загальною редакцією доктора педагогічних наук, професора Т. А. Смирнової. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. С. 173-184. ( у співавторстві, власний внесок — 50%).

 16. Костенко Л. В. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць /  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25–27 квітня 2013 року. Частина 2. К.: НПУ, 2013. Вип. 14 (19). С. 63-67.

 17. Костенко Л. В. Музично-художня компетентність педагога – музиканта як результат оновлення змісту музичної освіти. Вісник Глухівського нац. пед. університету ім. О. Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. Випуск 17. С.193-196.

 18. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми формування самостійності студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки в умовах упровадження КМС. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки: Частина ІІ. Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. Вип. 17 (218). С. 78–85.

 19. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування творчої самостійності та інтелектуальної активності студентів у класі хорового диригування. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя : Псих.-пед. Науки / [заг. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. Вип. 5. С. 96–101.

 20. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми виховання самостійності студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки. Проблеми мистецької освіти: Збірка науково-методичних статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв / Відп. ред. О.Я. Ростовський. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. Вип 2. С. 62–67.

 21. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми впровадження нових технологій навчання у класі хорового диригування. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: [відп. ред. О. П. Щолокова]. Київ, 2007. Вип. 4 (9). С. 76–81.

 22. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми диригентсько-хорової підготовки в умовах кредитно-модульної системи. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя: Псих.-пед. Науки / [заг. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007. Вип. 4. С. 11–15.

 23. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Організація навчальної діяльності майбутніх учителів музики за вимогами кредитно-модульної системи (на прикладі вивчення курсу хорознавство та хорове аранжування). Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя: Псих.-пед. науки/ [гол. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2006. Вип. 4. С. 38–41.

 24. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування духовності майбутніх вчителів у творчій майстерні молодіжного хору „Світич”. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя: Псих.-пед. науки/ [гол. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. Вип. 2. С. 120–123.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative