Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID: 0000-0002-3679-5648

Google Академія

Електронна пошта: Swirid@i.ua

На кафедрі працює з 2019 р.

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат філологічних наук (2010).

Доцент (2022).

Доктор педагогічних наук (2021).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, філологічний факультет (2006).

Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».

Аспірантура: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (2007). Наукова спеціальність: українська мова. Тема кандидатської дисертації – “Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології” (2010).

Докторантура: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (2019). Наукова спеціальність: теорія та методика навчання (українська мова). Тема докторської дисертації – "Теоретико-методичні засади формування ключових компетентностей учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (профільний рівень) у процесі навчання лексикології української мови (на матеріалі родинної лексики)" (2021).

 

Професійне зростання

2023 – по теперішній час – професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2021-2023 – доцент кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2019–2021 – доцент кафедри української мови та методики її навчання  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

2012–2019 – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови і методики її викладання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2009–2012 – старший лаборант кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 

Специфічний досвід

Вихователь оздоровчого табору «Барвінок» обласної школи-інтернату м. Городня Чернігівської області (з 12.06.2003 р. по 31.06.2003 р.).

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури. Практичного психолога у закладах освіти (2005 р.).

Учитель української мови та літератури  Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (за сумісництвом, 2006–2008 рр.).

Deutsch-Superintensivkurs bei TANDEM München mit sehr gutem Erfolg teilgenommen hat.

Керівництво педагогічною та стажувальною практикою студентів філологічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2012–2019 рр.), (2022– 2023 рр.).

Секретар вченої ради філологічного факультету (2012-2019 рр.).

Викладання на підготовчому відділенні для студентів-іноземців.

Заступник декана факультету філології, історії та політико-юридичних наук (2022-2023 рр.).

Голова разової спеціалізованої вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (наказ № 269 від 21 листопада 2023 року) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації (22 січня 2024 року).

Член журі конкурсу мовно-літературних та мистецьких творів «Ніжин давній і сучасний», організованого міським центром професійного розвитку педагогічних працівників Ніжинської міської ради Чернігівської області (30 травня 2024 року).

 

Підвищення кваліфікації

Стажування з 24 січня по 4 березня 2022 року «Академічна доброчесність» (онлайн) на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (м. Варшава, Польща). 6 кредитів (180 годин), сертифікат №KW-040322/033 від 4.03.2022 р.

Курс підвищення кваліфікації з 7 по 23 листопада 2023 року при міністерстві цифрової трансформації України. Штучний інтелект: майбутнє освіти. 1 кредит ЄКТС (30 годин), cертифікат-ШІ-1659.

Стажування з 04 березня до 12 квітня 2024 року «Дидактично-дослідницька діяльність у сучасному університеті: тенденції, виклики, напрямки змін» на базі Білостоцького університету за сприяння European League of Professional Development (м. Білосток, Польща). 6 кредитів (180 годин),  сертифікат № 107  від 12.04.2024 р.

Онлайн-школа англійської мови Study Less (від 06 листопада 2023 року до 03 березня 2024 року). 58 уроків на лінгвістичній платформі та підсумковий екзамен (м. Київ, Україна), сертифікат від 03.03.2024 р.

Стажування  з 22 квітня до 31 травня 2024 року «Методика викладання філологічних дисциплін у закладах фахової передвищої та вищої освіти в умовах сучасної освітньої парадигми» на базі Камʾянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Камʾянець-Подільський, Україна). 2 кредити (60 годин), сертифікат № СП-160/24 від 31.05.2024 р.

Семиденний марафон використання штучного інтелекту з ChatGPT Academy (авторська програма) у чат-боті телеграм (м. Київ, Україна), сертифікат від 07.06.2024 р.

Коло наукових інтересів

Фразеологія, граматика, поетика, МНУМ, співпраця з іноземними студентами (китайська, грузинська та польська мови).

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни: «МНУМ», «МНУЛ», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «МВУМУВШ», «СУЛМ», «Українська мова як іноземна». Керує курсовими, кваліфікаційними дослідженнями.

 

Громадська й виховна робота

Виконувала обов’язки керівника практики здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів.

Виконуючи обов’язки викладача української мови як іноземної на підготовчому відділенні, допомагає студентам-іноземцям спочатку адаптуватися до навчального процесу, потім у вирішенні організаційних, навчальних і побутових проблем. 

 

Відзнаки

 • Почесна грамота за досягнуті успіхи в навчально-методичній роботі (Ніжин, 2011 р., 2015 р.).
 • Почесна грамота за досягнуті успіхи в навчально-методичній роботі та з нагоди Міжнародного жіночого свята (Ніжин, 2017 р.).
 • За публікування наукових праць у журналах, що зареєстровані у науково-метричних базах Scopus та Web of Science (2018 р.).
 • Грамота за активну навчально-методичну та наукову діяльність, вагомий внесок у справу підготовки і виховання молодих фахівців та з нагоди Дня працівника освіти (Ніжин, 2022 р.).

 

Основні публікації:

Автор понад 100 наукових, науково-методичних і навчальних публікацій, зокрема:

 1. Рудюк Т. В. Звукова організація поетичних текстів Ліни Костенко. Молодий вчений. 2016. № 7 (34) липень. С. 352–355.
 2.  Рудюк Т. В. Діалектне слово в художній прозі Уласа Самчука. Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 46/2; [відп. ред. А. К. Мойсієнко]. Київ: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2016.  С. 141–144.
 3.  Рудюк Т. В. Епітетне слово в системі поетичного тексту Анатолія Мойсієнка. ScienceandEducationanewDimension. Philology. V (36), Issue: 136, 2017.  С. 52–54. (Будапешт).
 4. Рудюк Т. В. Художньо-публіцистичний текст нарисового жанру. Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 47/2; [відп. ред. А. К. Мойсієнко]. Київ: Видавництво КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. с. 76–80.
 5. Рудюк Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів непрофільних спеціальностей : навчально-методичний посібник. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2018. 82  с.
 6. Рудюк Т. Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології. International Book Marcet Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group. Riga, Latvia, European Union. 2018. 212 p.
 7. Рудюк Т. Дослідження проблеми формування лексико-фразеологічної компетентності старшокласників на засадах комунікативно-діяльнісного підходу. Наука і освіта. 2018.  Випуск 4.  С. 73–79. (Web of Science).
 8.  Рудюк Т. В. Самостійна робота як вид навчальної діяльності на уроках української  мови. Вісник Глухівського НПУ ім. О. Довженка.  2018.  Випуск 2 (37). Т. 1.  С. 143–149.
 9. Рудюк Т. Експресивні засоби динамізації поетичного тексту. Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 2/(48); [відп. ред. А. К. Мойсієнко].  Харків: Видавництво Іванченка І. С., 2018.  С. 102–106.
 10.  Проблема формування словника родинної лексики старшокласників на уроках української мови. VII Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ / Ін-т педагогіки НАПН України; заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 346–351.
 11. Рудюк Т. Формування словника родинної лексики старшокласників за засадах комунікативно-діяльнісного підходу / Тетяна Рудюк. Переяславська мовознавча толока: тези І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 19-20 вересня 2019 року) / Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».  Переяслав-Хмельницький, 2019.  250 с. (Електронна книга).  С. 239–241.
 12.  Рудюк Т. В. Методика дослідження явища синонімії родинних лексем на засадах комунікативно-діяльнісного підходу. ScienceRise: Pedagogical Education. Volume 2 (35).  2020.  C. 42–45.
 13.  Рудюк Т. В. Вивчення родинної лексики в поетичній спадщині Кобзаря (комунікативно-діяльнісний аспект). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. № 28. С. 242–246.
 14. Рудюк Т. В. Вивчення родинної лексики в контексті виховного потенціалу християнства (комунікативно-діяльнісний аспект). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020.  № 29. С. 250–255.
 15. Рудюк Т. В. Біоенергетична взаємодія в контексті вивчення родинної лексики (комунікативно-діяльнісний аспект). Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020.  № 30. С. 185–192.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative