Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

ORCID: 0000-0003-2957-5492

Google Академія

Електронна пошта: galinavakulenko00@gmail.com

На кафедрі працює з 1986 р.

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат філологічних наук (1996).

Доцент (2002).

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно).

 

Освітнє й наукове зростання

Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1986); Прилуцьке педагогічне училище ім. І. Я. Франка (1982).

Аспірантура: Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1991–1994). Тема дисертації: «Семантико-синтаксичні функції обставин місця у структурі простого речення».

 

Професійне зростання

1998 – теперішній час – доцент кафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (із 2022 р. – кафедри української мови, методики її навчання та перекладу).

1995–1998 – старший викладач кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя.

1994–1995 – асистент кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя.

1991–1994 – аспірантка кафедри української мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова.

1990–1991 – стажистка кафедри української мови Київського державного педагогічного інституту ім. М. П. Драгоманова.

1986–1990 – асистентка кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя.

 

Специфічний досвід

Керівник педагогічної практики бакалаврів та стажувальної, викладацької,  науково-дослідницької практик магістрантів ННІ філології, перекладу та журналістики (2020–2022 рр.).

 

Підвищення кваліфікації

Українська мова. Практикум. Модульний курс. Частина ІІ. Синтаксис і пунктуація: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 201 с. (2018).

Онлайн-курс «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» (з 01 до 28 лютого 2021 р. – 60 годин (СЕРТ. №012-пк від 09 березня 2021 р.), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).

 

Коло наукових інтересів

Семантичний синтаксис, художнє мовлення письменників, актуалізація синтаксичних одиниць в електронних засобах масової інформації.

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає для студентів бакалаврату такі дисципліни: «Ділова українська мова», «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)»,  «Сучасна українська літературна мова (морфологія)», «Стилістика і культура мови», «Українська мова в професійному спілкуванні».

 Керує курсовими, кваліфікаційними дослідженнями, науковою проблемною групою здобувачів вищої освіти «Особливості  функціонування синтаксичних одиниць у художньому мовленні».

 

Громадська й виховна робота

Профорг кафедри української мови, методики її навчання та перекладу. Виконує обов’язки куратора академічної групи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Відзнаки

 • Подяка Чернігівської обласної державної адміністрації (2019).
 • Почесні грамоти університету (2005, 2010, 2014, 2015, 2019).
 • Подяка Міністерства  освіти і науки України (2022).

 

Основні публікації 

Авторка понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема:

 1. Вакуленко Г. М. Реалізація грамеми «напрямок руху: кінцевий пункт руху» прийменниково-відмінковою формою знахідного (на матеріалі художнього мовлення Т. Г. Шевченка). Література та культура Полісся: зб. наук. праць. Ніжин, 2013. Вип. 74. Серія «Філологічні науки». С. 231–236.
 2. Вакуленко Г. М. Обов’язкова і факультативна сполучуваність прикметників у художньому мовленні Михайла Коцюбинського. М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття: зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конфер., присв. 150-річчю від дня народження М. Коцюбинського. Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2014. С. 65–71.
 3. Вакуленко Г. М. Реалізація грамеми «локалізація переміщення позаду просторового орієнтира» прийменниково-відмінковою формою орудного. Література та культура Полісся: зб. наук. праць. Ніжин, 2015. Вип. 77. № 2. Серія «Філологічні науки». С. 132–138.
 4. Вакуленко Г. М. Цілісні словосполучення у функції власне обставини місця в українській мові. Література та культура Полісся: зб. наук. праць. Ніжин, 2016. Вип. 84. № 7. Серія «Філологічні науки». С. 150–156.
 5. Вакуленко Г. М. Особливості внутрішньо текстових синтаксичних зв’язків у художньому мовленні Ліни Костенко. Література та культура Полісся: зб. наук. праць. Ніжин, 2017. Вип. 89. № 9. Серія «Філологічні науки». С. 147–155.
 6. Вакуленко Г. М., Клипа Н. І. Звертання як засіб мовної експресії в художньому мовленні Миколи Гоголя. Література та культура Полісся: зб. наук. праць. Ніжин, 2017. Вип. 86. № 8. Серія «Філологічні науки». С. 237–242.
 7. Вакуленко Г. М. Складнопідрядні речення з присубстантивно-означальною частиною в художньому мовленні Євгена Гуцала. Література та культура Полісся. Вип. 91. Серія «Філологічні науки». № 10. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 213–221.
 8. Вакуленко Г. М., Кайдаш А. М., Клипа Н. І. Українська мова. Практикум. Модульний курс. Частина ІІ. Синтаксис і пунктуація: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 201 с.
 9. Вакуленко Г. М. Функціонально-стильові особливості однорідних членів речення у романах Івана Багряного. Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 214–222.
 10. Вакуленко Г. М., Пасік Н.М. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Пунктуація: Практичний курс: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 202 с.
 11. Вакуленко Г. М., Серга Н. М. Еліптичні речення в ролі заголовків газетних статей. Література та культура Полісся. Вип. 98. Серія «Філологічні науки». № 14. Ніжин, 2020. С. 249–256.
 12. Вакуленко Г. М., Клипа Н. І. Исследования Е.Ф. Карского о языке восточных славян. Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 101. Серія «Філологічні науки». № 16 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 98–105.
 13. Вакуленко Г. М., Клипа Н. І. Явище однорідності в ідіолекті Івана Багряного. Література та культура Полісся : зб. наук. праць. Вип. 103. Серія «Філологічні науки». № 18 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 83–94.
 14. Актуалізація підрядних обставинних конструкцій прислівного типу в художньому мовленні Євгена Гуцала. Література та культура Полісся: зб. наук. праць.  Вип. 105. Серія «Філологічні науки». № 20 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 
 15. Вакуленко Г. М., Кайдаш А. М., Клипа Н. І. Українська мова. Практикум. Модульний курс. Частина ІІ. Синтаксис. Пунктуація. Вид. 2, випр. і доп. Ніжин, 2021. 237 с.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative