Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

Електронна пошта: puga4@i.ua

На кафедрі працює з 1989 р.

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат філологічних наук (1997).

Доцент (1998).

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя (1981).

Спеціальність: «Українська мова і література». 

Аспірантура: УДПУ ім. Михайла Драгоманова (нині НПУ ім. Михайла  Драгоманова) (1996). Наукова спеціальність: українська мова. Тема кандидатської дисертації – «Історія формування та функціонування предикативних форм на -но, -то в українській мові» (1997).

 

Професійне зростання

1997 р. – теперішній час – доцент кафедри української мови (із 2019 р. – кафедри української мови та методики її навчання).

1989–1993 рр. – асистент кафедри української мови НДПІ ім. М. В. Гоголя.

1981–1989 рр. – учителька української мови та літератури спочатку в Чернігівській, далі потім у Запорізькій області.

 

Специфічний досвід

1999–2001 рр. вивчала польську мову  на факультеті суміжних професій НДПУ ім. Миколи Гоголя (посвідчення № 3 від 25. 05. 2001 р.);

2004 р. здобула двомісячний науковий грант Фундації підтримки науки Каси імені Ю. Мяновського (Kasa im. Józefa Mianowskiego) Республіки Польща та наукове стажування з вивчення актуальних проблем етнолінгвістики на кафедрі української філології Варшавського університету;

 2007 р. здобула посвідчення про закінчення навчально-методичного курсу «Актуальні методи вивчення польської мови та історії» (Варшавський університет, Zaświadczenie PCN-4015-6/07 від 21. 07. 2007);

2008 р. взяла участь у Міжнародному лінгводидактичному проєкті «Teraz Wrocław» (Wrocław, Certyfikat 17. 10. 2008);

від 1999 р. й донині – участь у роботі культурно-просвітницького товариства поляків «Aster» у Ніжині;

2002–2015 рр. – науковий редактор семи збірників «Поляки в Ніжині»;

2013 р. – участь у складі робочої групи науковців при Громадській раді Ніжинської міської ради з вироблення рекомендацій щодо перейменування урбанонімів м. Ніжина.

 

Коло наукових інтересів

Актуальні проблеми етнолінгвістики, лінгвокультурології, дискурсології, історії української мови, лінгвістичного краєзнавства, зіставно-типологічні студії української та польської мов. 

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни для студентів-філологів бакалаврату та магістратури: навчальні курси  лексикології, фразеології, лексикографії, синтаксису сучасної української мови; етнолінгвістики, лінгвокультурології, типології видань; української мови в  професійному спілкуванні – журналістам. 

 

Відзнаки

 • Почесна відзнака Міністра культури й національної спадщини Республіки Польща «Заслужений діяч культури Польщі» (посвідчення № 11848 від 14 листопада 2017 р., Варшава).
 •  Почесна грамота Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації (листопад 2014).
 •  Подяка Консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні (26  2011 р.).
 •  Подяка Спілки поляків України (Київ, 2013 р.).
 •  Подяка Посольства Республіки Польща в Києві (Київ, 24 вересня 2014 р.).
 •  Подяка Посольства Республіки Польща в Києві (Київ, 21 листопада 2015 р.).
 •  Подяка Посольства Республіки Польща в Києві (Київ, 19 жовтня 2018 р.).
 •  Грамоти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2011, 2013, 2016 рр.).
 •  Почесні грамоти культурно-просвітницької спілки громадян польського походження «Астер» міста Ніжина (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 рр.).

 

Основні публікації

Авторка понад 80 наукових, науково-методичних і навчальних публікацій, зокрема:

 1. Пугач В. М. Українська етнолінгвістика: структурно-функціональний аспект (навчально-методичний посібник). Ніжин, 2002. 11 с.
 2. Пугач В. М. Традиції українського термінотворення в науковому доробку І. Качуровського  / Ігор Качуровський: від Крут до Старої Європи. Ніжин, 2009. С. 46–48.
 3. Пугач В. М. З історії дослідження  предикативних форм на -но, -то в українській мові: етап 20–30-х рр. ХХ ст. / Репресовані мовознавці. Ніжин, 2010. С. 61–68.
 4. Пугач В. М. Українсько-польські мовні паралелі засвоєння чужомовних слів / Поляки в Ніжині. Історія. Культура. Освіта. Вип. 5. С. 135–139. Ніжин, 2012. С. 135–139.
 5. Пугач В. М. Євген Гребінка VS Евгений Гребёнкин в епістолярії. Література та культура Полісся. Вип. 68. Спадщина Євгена Гребінки в соціокультурному контексті (до 200-річчя від дня народження письменника). Ніжин, 2012. С.108–113.
 6. Пугач В. М. Пилип Морачевський і український культурний контекст / Збірник матеріалів «Поляки в Ніжині. Історія. Культура. Освіта». Вип. 6. Ніжин,  2014. С. 73–84.
 7. Пугач В. М. Віталій Боровик та його листування з Михайлом Коцюбинським / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 18–19 вересня 2014 р. «Михайло Коцюбинський: погляд з ХХІ століття». Чернігів, 2014. С. 331–338.
 8. Пугач В. М. Дискурсивний аналіз художнього тексту / Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 19 лютого 2016 року. Ірпінь, 2016. С. 123–130.
 9. Пугач В. М. Традиції питомого термінотворення в сучасній українській мові. Наукові записки. Філологічні науки. Ніжин: Вид-во Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, 2013. Книга 1. С. 125–128.
 10. Пугач В. М. Віталій Боровик: ніжинське ім’я з плеяди відомих українців. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Філологічні науки. Ніжин: НДУ, 2014.  С. 45–49.
 11.  Пугач В. М. Українська мовознавча кафедра Ніжинського вишу кінця                 20–30-х рр. ХХ ст.: трагічні сторінки історії. Наукові записки. Філологічні науки. Книга 3. Ніжин, 2015. С. 70–76.
 12.  Пугач В. М. Проблеми дискурсивного аналізу художнього тексту. Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Випуск 80. Серія «Філологічні науки». № 5. Ніжин, 2015. С. 250–258.
 13.  Пугач В. М. Святе Письмо в інтерпретації Пилипа Морачевського: формування дискурсу української національної культури. Науково-методичний збірник Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. Спецвипуск за матеріалами міжрегіональної науково-практичної конференції «Українська мова як чинник національної державності» до Дня української писемності і мови. С. 61–68. Чернігів, 2015. / URL http://choippo.edu.ua/.
 14. Пугач В. М. Укрен VS українець: проблеми стереотипізації. Мова і міжкультурна комунікація. Збірник наукових праць. Випуск 1. Полтава: ПУЕТ, 2017. С. 129–138.
 15. Пугач В. М. Історія кафедри української мови Ніжинського вишу кінця 20–30-х рр. ХХ ст. / Мовознавча Ніжинщина. Довідник / Упор. Н. І. Бойко, С. В. Зінченко, А. М. Кайдаш.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017.  С. 144–155.
 16. Пугач В. М. Проблеми викладання польської мови в Ніжинській вищій школі 20–30-х рр. ХХ ст. Поляки в Ніжині. Історія та сучасність. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня Рута, 2018. С. 116–122. 
 17. Пугач В. М. Парадокси студентського слововживання, або У моєї бабусі дуже наглий кіт. Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. Шості Бугайківські читання». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2018. № 4. С. 108–112.
 18. Пугач В. М. «Хто ж, окрім нас, явить істинний лик наших предків,
 19. якщо ми не збережемо справжнього способу їхніх думок і мовлення?»: до 200-річчя граматики Олексія Павловського. Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Вип. 93. Серія «Філологічні науки». № 11. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. С. 78–86 .
 20. Пугач В. М. «Український правопис у сучасному соціокультурному просторі».  Збірник «Боротьба за мову триває. Матеріали врочистого зібрання в Ніжинському державному університеті імені  Миколи Гоголя (25 лютого 2019 р.)».  Ніжин: Вид. ПП Лисенко М. М., 2019. С. 97–100.
 21. Пугач В. М. Від «Граматки» П. Куліша до «Українського правопису» 2019 року»: соціокультурний контекст кодифікації. Література та культура Полісся. Збірник наукових праць. Вип. № 96. Серія «Філологічні науки».  № 13.  Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 78–90.

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative