Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. 190 s.
Publikacja stanowi kontynuację serii monografii zbiorowych „Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski” w ramach międzynarodowej współpracy naukowej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Mykoły Gogola z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Niniejsza monografia porusza aspekty partnerstwa w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych. Autorzy zajmują się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, identyfikują aktualne trendy partnerstwa społecznego. Wyniki badań naukowych pomagają udoskonalić koncepcję zrównoważonego rozwoju społecznego obu krajów.

 

Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty edukacyjne i socjokulturowe: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. 263 s.
Publikacja stanowi kontynuację serii zbiorowych monografii „Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski” w ramach międzynarodowej współpracy naukowej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Mykoły Gogola z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie. Niniejsza monografia porusza edukacyjne i społeczno-kulturowe aspekty rozwiązywania współczesnych problemów społecznych obu krajów. Autorzy przedstawiają analizę podstaw teoretycznych problemów społecznych, pokazują ich rozwiązania w Polsce i na Ukrainie, identyfikują aktualne trendy w sferze społecznej. Wyniki badań naukowych pomagają udoskonalić koncepcję zrównoważonego rozwoju społecznego obu krajów.

 

Лісовець О. В., Борисюк С. О. Методи та організація педагогічних досліджень: навч. посіб. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 157 с. 

У навчальному посібнику розкриваються загальні методологічні аспекти наукового пізнання, питання логіки побудови наукового дослідження та специфіки організації педагогічних досліджень. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації педа­го­гічних досліджень з використанням наукових методів. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей. 

 

Лісовець О. В., Бейгер Г., Борисюк С. О. Супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу позашкільної освіти: метод. рек. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 72 с.

Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу позашкільної освіти з використанням польського досвіду. Ці матеріали є важливою складовою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки сучасного фахівця, який має володіти організаційними компетентностями для розв’язання професійних завдань. Видання може бути корисним для фахівців закладів дошкільної та позашкільної освіти, соціальних працівників, соціальних педагогів, асистентів вчителя. 

 

Методи та організація педагогічних досліджень: методичні рекомендації. Укладачі: Лісовець О. В., Борисюк С. О. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.     51 с. 

У методичних рекомендаціях розкриваються  питання логіки побудови наукового дослідження та специфіки організації педагогічних досліджень. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації педагогічних досліджень з використанням наукових методів. Методичні рекомендації є важливою складовою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки сучасного фахівця, який має володіти дослідницькими компетентностями для розв’язання професійних завдань. Методичні матеріали  призначені для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей.
Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірникматеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (13 травня 2021 р.,мНіжин) / за ред. О. В. Лісовця, С. О. Борисюк. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.156 с.

До збірника увійшли матеріали й тези V Міжнародної науково-практичної конференції для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 13 травня 2021 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала шістдесят вісім молодих науковців із десяти закладів освіти України, Білорусі і Польщі. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, науковців, фахівців соціальної сфери.

 Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Теорія і практика позашкільної освіти» / укл. Хлєбік С.Р. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 51 с.

Видання складається із завдань та методичних рекомендацій магістрантам спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки щодо підготовки семінарсько-практичних завдань з дисципліни «Теорія і практика позашкільної освіти». Рекомендації передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, в процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ з метою розвитку відповідних фахових компетентностей організатора позашкільної та інклюзивної освіти, забезпечення умінь і навичок здійснення професійної діяльності в закладах і установах відповідного типу.

 

Кваліфікаційна робота з позашкільної та інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки» / укл. : О. В. Лісовець, С. Р. Хлєбік, М.Г.Криловець. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 71 с.

Навчально-методичний посібник містить практичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи здобувачами вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Подано орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт з проблем позашкільної та інклюзивної освіти. Розрахований на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Позашкільна та інклюзивна освіта» денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти та викладачів, які здійснюють керівництво кваліфікаційними роботами.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative