Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

Практикум з основ соціально-правового захисту особистості: навчальний посібник / за ред. О. В. Лісовця, Г. Г. Бондаренко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 47 с.
До посібника увійшли комплект завдань та практичних ситуацій, пов’язаних із порушенням прав особистості у різних сферах суспільних відносин. Розв’язання даних ситуацій студентами – майбутніми фахівцями соціальної роботи сприятиме набуттю здатності аналізувати нормативно-правову базу стосовно соціально-правового захисту вразливих категорій клієнтів, добирати оптимальні шляхи та методи допомоги.

 

Соціальне страхування: методичні матеріали та рекомендації до практичних занять / Н. С. Останіна. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 63 с.
Методичні рекомендації містять чітко та послідовно викладений навчально-методичний матеріал з дисципліни «Соціальне страхування», який дозволить студенту свідомо ставитись до занять та завдань викладача, як провідної ланки між пізнанням та самовдосконаленням. Зміст методичних рекомендацій включає анотацію навчальної дисципліни, методичні поради до вивчення теми лекцій, запитання для актуалізації знань.

 

Основи сценарної роботи: методичні матеріали та рекомендації до виконання самостійної роботи та індивідуального завдання для студентів напрямів підготовки «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» / Н. С. Останіна. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 60 с.

Методичні матеріали з «Основ сценарної роботи» містять вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного для підготовки до майбутніх занять та контрольних заходів; з метою формування у студентів культури самостійної праці, ініціативи у пошуку та набутті знань. 

 

Соціальна реабілітація : навчально-методичний посібник / Т. В. Качалова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 153 с.
Навчально-методичний посібник "Соціальна реабілітація" призначений для студентів за спеціальністю 231 "соціальна робота". У навчально-методичному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні аспекти соціальної реабілітації. Зміст посібника відповідає навчальній програмі дисципліни "Соціальна реабілітація" і побудований відповідно змістовим модулям робочої програми. Окрім навчальних матеріалів у посібнику представлені плани практичних занять, контрольні запитання, орієнтовні питання модульних контрольних робіт та список рекомендованої літератури. Наведені приклади нормативно-законодовчих документів, які забезпечують реалізацію соціальної реабілітації різних гру клієнтів соціальної роботи в Україні. Навчально-методичний посібник також буде корисним і для практикуючих соціальних працівників.

 

Організація супроводу дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного закладу освіти: методичні рекомендації / Укл.: О. В. Лісовець, С.О. Борисюк, В.В. Гунько, К.О. Гунько, Г. Г. Бондаренко, І.О. Борисюк. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2020. 58 с.
Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти педагогічних та соціально спрямованих спеціальностей. У виданні розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації супроводу дітей з інвалідністю в умовах інклюзивного закладу освіти на прикладі польського досвіду. Ці матеріали є важливою складовою навчально-методичного забезпечення процесу підготовки сучасного фахівця, який має володіти організаційними компетентностями для розв’язання професійних завдань. Видання може бути корисним для соціальних працівників, соціальних педагогів, асистентів вчителя, фахівців закладів дошкільної та позашкільної освіти.

 

Конончук А.І., Останіна Н. С., Сватенков О. В. Магістерська робота. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя. 2020. с.
Навчально-методичний посібник розкриває особливості та основні вимоги до виконання, захисту і оцінювання магістерської роботи як самостійного теоретико-прикладного наукового дослідження студентів за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Спираючись на проблематику досліджень у соціальній сфері та етичні аспекти їх виконання, виокремлено різновиди магістерських робіт, надано рекомендації щодо їх можливої структури, змісту та оформлення. Також надано рекомендації щодо процедури захисту роботи, поширення результатів, отриманих у ході підготовки магістерських робіт.
Посібник призначений для магістрантів гуманітарного профілю, і, перш за все, спеціальності «соціальна робота» денної і заочної форм навчання, викладачів і спеціалістів соціально-педагогічних закладів, які здійснюють керівництво випусковими кваліфікаційними (дипломними, магістерськими) роботами.

 

Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (30 квітня 2020 р., м. Ніжин) / за ред. О.В. Лісовця, С.О. Борисюк. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 247 с.
До збірника увійшли матеріали й тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції для молодих науковців «Науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 30 квітня 2020 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала дев’яносто трьох молодих науковців із десяти навчальних закладів України, Білорусі і Польщі.

 

Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О. В. Лісовця та С. О. Борисюк. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 173 с.

До збірника увійшли матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери», яка відбулася 24 листопада 2020 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. На конференції були розглянуті актуальні питання партнерства державних закладів, установ, громадських організацій у наданні соціальної підтримки вразливим категоріям населення, у системі інклюзивної освіти; теоретико-методологічні засади соціального партнерства; особливості професійної підготовки фахівців соціальної сфери до партнерської взаємодії; шляхи налагодження взаємодії освітніх закладів різних типів і рівнів – ці й інші питання висвітлені на сторінках даного видання.

Для викладачів, науковців, молодих дослідників, фахівців соціальної сфери.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative