Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

 

Професійно-етнічна культура соціального працівника: методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи / упоряд. Ж. М. Володченко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 32 с.
Методичні рекомендації до підготовки семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. Видання складається із завдань та методичних вказівок щодо підготовки семінарських занять, які передбачають поглиблення і узагальнення знань, отриманих під час лекцій, у процесі самостійної підготовки та виконання ІНДЗ, та які мають зорієнтувати студентів на етичні аспекти майбутньої професії, забезпечити розвиток у них системи умінь і навичок мислення, узагальнення, формування професійно-етичної культури, спираючись на професійно-етичні норми і цінності. До кожної теми семінарського заняття додається перелік питань для обговорення та детального аналізу; література; методичні вказівки до виконання завдань самостійної роботи та індивідуального навчально-дослідного завдання. 2-е видання, змінене і доповнене.

 

Соціально-педагогічна робота в закладах освіти: методичні рекомендації. 2-е вид. / Р. Г. Новгородський, Г. Г. Бондаренко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 72 с.
Методичні рекомендації включають тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять, задання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу, додатки.

 

Програма профілактики професійного вигорання педагогів та вихователів закладів дошкільної та середньої освіти: метод. видання / О. В. Сватенков, Ю. Г. Жадько. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 136 с.
У методичному виданні представлена програма профілактики професійного вигорання педагогів та вихователів закладів дошкільної та середньої освіти. Дана програма містить детальний опис занять, а також усі необхідні методичні і наочні матеріали. Видання може використо¬ву¬ватись при підготовці до професійної діяльності студентів спеціальності "Соціальна робота" під час вивчення навчальної дисципліни "Соціальне проектування".

 

Практикум із соціальної роботи: методичні рекомендації / уклад.: С.О. Борисюк, О.В. Лісовець, Р.Г. Новгородський, Г. Бейгер. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 126 с.
Навчально-методичні рекомендації включають тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять. Вміщує завдання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу, додатки. Навчально-методичні рекомендації запропоновані для студентів напряму підготовки 23 «соціальна робота» освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр».

 

 

Правові основи соціальної роботи : навчальний посібник для студентів спеціальності "Соціальна робота" / О. В. Лісовець. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 202 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, практичні та нормативні аспекти правових основ соціальної роботи. Проаналізовано чинні нормативно-правові акти щодо професійної діяльності у сфері соціальної роботи; створення та функціонування соціальних служб, закладів та установ; надання комплексу соціальних послуг. Навчальний посібник адресований студентам, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота", викладачам, фахівцям соціальної сфери.

 

Соціально-педагогічне консультування: методичні рекомендації / Борисюк С. О., Бондаренко Г. Г., Бейгер Г. Г. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 104 с.
Методичні рекомендації включають тематику лекцій, семінарів та лабораторних занять, завдання для самостійної роботи студентів, рекомендовану літературу, додатки. Пропонується студентам спеціальності «Соціальна педагогіка; практич¬на психологія» напряму підготовки 01.01 «Педагогічна освіта», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

 

Курсова робота з теорії, історії та методів соціальної роботи: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота» / укл. : Ж. М. Володченко, О. В. Лісовець, Р. Г. Новгородський, С. Р. Хлєбік. 2-е вид. доп. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 62 с.
Навчально-методичний посібник включає практичні рекомендації до підготовки, виконання, оформлення та захисту курсової роботи студентами спеціальності «Соціальна робота». Подано орієнтовну тематику курсових робіт з теорії, історії та методів соціальної роботи. Навчально-методичний посібник адресований студентам спеціальності «Соціальна робота» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, викладачам і спеціалістам закладів соціальної сфери, які здійснюють керівництво науковими роботами студентів.

 

Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2019 р., м. Ніжин) / За заг. ред. О. В. Лісовця. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 247 с.
До збірника увійшли матеріали й тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення», яка відбулася 14 травня 2019 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя і зібрала сто шість молодих науковців із вісімнадцяти навчальних закладів України, Білорусі і Польщі.

 

Аktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekt socjopedagogiczny: monografia. Red.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Niżyn: NPU im. M. Gogola, 2019. 375 s.
Monografia stanowi wynik międzynarodowej współpracy badawczej Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola z Katedrą Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Autorzy prezentują analizę podstaw teoretycznych podejmowanej problematyki, określają kierunki rozwiązywania problemów społecznych w Polsce i na Ukrainie, a także ustalają aktualne tendencje obowiązujące w pracy socjalnej. Wnioski z badań służą tworzeniu i doskonaleniu koncepcji zrównoważonego rozwoju społecznego obu krajów.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative